S vill inte bygga nytt till Ge och Få

Socialdemokraterna säger nej till förslaget från tekniska nämndens avgående ordförande Ulf Berggren (SD) om att bygga en ny lokal till Ge och Fås dagliga verksamhet. Benny Petersson (S) röstade nej och reserverade sig mot beslutet i nämndens arbetsutskott. Förste vice ordförande Simon Berneblad (KD) gav Berggren sitt stöd, men i nämnden kommer förslaget inte att […]

De kommunala bolagen under ekonomisk press

Ola Richard, vd på Hässlehem.

Lågkonjunkturen, inflationen och stigande räntor är allvarliga bekymmer för de kommunala bolagen, som de nu tvingas hantera. Det hindrade inte Torsten Nilsson (M), ordförande i Hässlehems styrelse att inleda informationsstunden för politiker och allmänhet i skämtsam ton. – Vi i styrelsen har inte suttit i mer än två månader och fyra av sju är nya, […]

Maktskiftet klart – S och M styr kommunen

Nu tar Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M) över styret av Hässleholms kommun.

Kommunfullmäktige i Hässleholm röstade på måndagskvällen fram en ny styrande minoritet med Socialdemokraternas Lena Wallentheim som kommunstyrelsens ordförande. Hanna Nilsson (SD) sparkas därmed från ordförandeposten och blir istället oppositionsråd medan Lina Bengtsson (M) fortsätter som förste vice ordförande. Omröstningen föregicks av hårda ord från SD som påminde om tidigare skandaler och även förde fram Ulf […]