torsjö live

De kommunala bolagen under ekonomisk press

De kommunala bolagen under ekonomisk press

Lågkonjunkturen, inflationen och stigande räntor är allvarliga bekymmer för de kommunala bolagen, som de nu tvingas hantera. Det hindrade inte Torsten Nilsson (M), ordförande i Hässlehems styrelse att inleda informationsstunden för politiker och allmänhet i skämtsam ton.

– Vi i styrelsen har inte suttit i mer än två månader och fyra av sju är nya, sa han. Så vi har inte hunnit ställa till med så mycket elände för bolaget.

Ljungdalaområdet.
Hässlehems fastigheter behöver underhåll, här Ljungdalaområdet. Foto: Berit Önell

Den årliga redovisningen från de kommunala bolagens sida i Hässleholms kommun inledde gårdagskvällens fullmäktige. Genomgången hamnade dock i skuggan av det planerade maktskiftet i kommunledningen.

Hässlehems vd Ola Richard slog an tonen genom att tala öppet om bolagets ekonomi.

– Det ser inte så muntert ut när det gäller lönsamhet, sa han.

Han påtalade att det fanns många hål att stoppa pengar i, och att ett fastighetsbestånd är i behov av ständigt underhåll. Kostnaderna ökar år från år.

– Dubbelt så höga hyreshöjningar hade egentligen behövts. Bara detta att vi betalar mer i VA-taxa än kommunen själv gör. Vi kan inte acceptera det.

Ola Richard, vd på Hässlehem.
Ola Richard, vd på Hässlehem. Foto: Urban Önell

Till det mer positiva hörde att Hässlehem anställt en drifttekniker som jobbat med mer effektiv energianvändning vilket lett till märkbara besparingar.

Hässlehem har också arbetat aktivt med att förbättra den boendesociala miljön i och kring sina flerfamiljshus. Trivselträffar har ordnats och lokaler för olika aktiviteter har öppnats upp, exempelvis på Ljungdala och Stenbocksgatan i Tyringe.

– Det handlar om att skapa relationer, sa Ola Richard. Om man först spelar pingis med ungdomar går de inte sen ner i källaren och tuttar på. Arbetar man så får man också se ett annat ansvarstagande från de boende.

Under frågestunden fick Ola Richard frågan hur det kunde komma sig att bolaget inte kommit igång med ombyggnaden av före detta Kyrkskolan, med sitt attraktiva läge i centrala Hässleholm. Han konstaterade att det ännu inte var klart när bolaget skulle få tillträde till fastigheten.

Hibab har som huvudsyfte att ordna fram lokaler för företag, men bolaget förvaltar också kommunens markinnehav på Hovdalaområdet.

– Vi har 50 000 kvadratmeter kommersiella lokaler, påpekade HIBABs vd Kent Johannesson.

En stor tillgång för kommunen är friluftslivet på Hovdala som Kent Johannesson menar har haft rekordmånga besökare. Tyvärr är det en del bekymmer också.

– Det finns en del bus där, rallykörning, människor som dumpar avfall med mera.

Naturreservatet ska bland annat bevara de unika ädellövskogarna med många gamla träd på Hovdalaområdet. Foto: Berit Önell
Hovdalaområdet har haft rekordmånga besökare. Naturreservatet ska bland annat bevara de unika ädellövskogarna med många gamla träd på Hovdalaområdet. Foto: Berit Önell

Hammarmölledamm ligger på området, men den kommer att försvinna på sikt. Den förändringen har Hibab hela tiden varit emot, men nu får de acceptera den.

– Allmänheten ville också ha den kvar, men inte länsstyrelsen, hävdade Kent Johannesson. Tyvärr blev den dom som kom i ärendet inte till vår fördel.

Hibab har under den senaste tiden kunnat hjälpa ett antal företag att lösa sin lokalförsörjning. Ett exempel är ett företag på Norra Station, Industri-Matematik International (IMI), som växt och behövde mer plats, det löstes genom att de fick tillgång till delar av den gamla elverksbyggnaden.

– Tjugo nyanställda hamnade här istället för i Linköping, berättade Kent Johannesson.

Kent Johannesson, vd på Hibab.
Kent Johannesson, vd på Hibab. Foto: Urban Önell

Tony Hadarsson, som är VD för Hässleholms bägge fiberbolag, både ägarbolaget och driftsbolaget var också på plats och påminde om att verksamheten löper på, samtidigt som han påtalade att konkurrensen är hård i kampen med andra aktörer som ligger lägre i pris än kommunens bolag.

Hässleholm Miljös ordförande Christer Ceasar (KD) lyfte fram lönsamheten som ett tungt bekymmer och huvudbry för verksamheten, då den styrs av regelverk.

– Den affärsmässiga delen av verksamheten får inte stå för mer än 20 procent av omsättningen, förklarade Christer Ceasar. Där är vi så gott som redan i Vankiva.

Han syftade därmed på kommunens centrala återvinningsanläggning.

– Där tjänar vi bra med pengar, och vi vill fortsätta att tjäna ännu mera pengar, sa Christer Ceasar. Vi har gett vd:n i uppdrag att se på hur vi kan lösa detta.

Även fjärrvärmeanläggningarna tillhör bolagets kommersiella verksamhet. Där kommer bolaget på sikt att tvingas betala för så kallade utsläppsrättigheter, vilket kommer att kosta tiotals miljoner om året.

Vd:n för Hässleholm miljö, Mats Didriksson hade samma förhoppning som Ola Richard på Hässlehem att bolaget skulle få behålla så mycket som möjligt av sitt överskottskapital och slippa föra över avkastningen till sin ägare, kommunen.

Investeringsbehoven för Hässleholm Miljö är nämligen enorma, med reningsverk som är utdömda och ett VA-nät med kraftigt eftersatt underhåll. 1,6 miljarder är det kalkylerade investeringsbehovet vilket innebär chockhöjda avgifter för vatten och avlopp för bolagets kunder.

Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.
Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö. Foto: Urban Önell

Mats Didriksson tog inte upp ett antal kontroversiella frågor, som Frilagt uppmärksammat i tidigare artiklar. Han nämnde inte arbetet med detaljplan för området kring reningsverket som står och stampar. Inte heller att bolaget under 2022 tre gånger tvingats betala företagsbot på grund av otillåten miljöverksamhet. I vilken mån Hässleholm miljö verkligen behöver en alltmer utökad kommunikationsavdelning aktualiserades inte heller, trots ett allt hårdare ekonomiskt tryck gentemot bolagets va-abonnenter.

Ingen politiker tog vara på tillfället att ställa några kritiska frågor till Mats Didriksson.

Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se