torsjö live

Maktskiftet klart – S och M styr kommunen

Maktskiftet klart – S och M styr kommunen

Kommunfullmäktige i Hässleholm röstade på måndagskvällen fram en ny styrande minoritet med Socialdemokraternas Lena Wallentheim som kommunstyrelsens ordförande. Hanna Nilsson (SD) sparkas därmed från ordförandeposten och blir istället oppositionsråd medan Lina Bengtsson (M) fortsätter som förste vice ordförande. Omröstningen föregicks av hårda ord från SD som påminde om tidigare skandaler och även förde fram Ulf Berggren som motkandidat till Lena Wallentheim. Men det var bara markeringar, maktskiftet var uppgjort i förväg och Lena Wallentheim och Hanna Nilsson hade redan bytt rum i stadshuset.

Nu tar Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M) över styret av Hässleholms kommun.
Nu tar Lena Wallentheim (S), till vänster, och Lina Bengtsson (M) över styret av Hässleholms kommun.

Hanna Nilsson inledde med att berömma Lena Wallentheim som ledare för ett “rött styre”. Sedan gick hon till attack mot media – och samtidigt mot Moderaternas tidigare kommunalråd Pär Palmgren för att han angripit media.

– M har haft en viss relation till media. Vi minns alla ett visst M-kommunalråd som tidigare påverkade media när media blev obekvämt för dem, sa hon.

– Vi i SD bryr oss inte om media. Vi kommer aldrig att låta oss påverkas av media eller andra politiska partier, fortsatte hon.

Hon anklagade sedan media för att ha vägrat skriva hennes version av händelserna i vikingabyn som föranledde maktskiftet. Trots att hon själv valt att bojkotta Frilagt och i en “exklusiv” intervju med Norra Skåne sa att hon där sagt allt hon ville ha sagt.

Hon förklarade att SD inte ville ha lugn och ro som S och M.

– Vi vill ha förändring, sa hon.

– Vi har planerat under många år för att få ordning på Hässleholm och ekonomin. Tyvärr kommer förändringen inte att ske.

Hennes hopp stod nu till en person, Ulf Berggren, som hon alltså nominerade till posten som kommunstyrelsens ordförande.

Hanna Nilsson röstade på SD:s Ulf Berggren som kommunstyrelsens ordförande, men SD fick bara med sig tre ledamöter från andra partier och förlorade som väntat omröstningen.
Hanna Nilsson röstade på SD:s Ulf Berggren som kommunstyrelsens ordförande, men SD fick bara med sig tre ledamöter från andra partier och förlorade som väntat omröstningen.

Hon tog inte upp hela historien om hur Pär Palmgren och C-kommunalrådet Lars-Göran Wiberg 2014 krävde stopp för undertecknads granskningar av deras vidlyftiga affärer i Norra Skåne. Wiberg hade partikamrater i tidningsstyrelsen, tidningen vek sig och undertecknad blev av med jobbet efter 27 år, en skandal som uppmärksammades nationellt under lång tid. Inget av kommunalråden tvingades avgå. Men de fick viss kritik av JK för försök till påtryckningar, bland annat för att ha kallat journalister “destruktiv kraft” och för att ha uppmanat tidningen att fundera på sitt ansvar för att förmedla en positiv bild av Hässleholm.

Inget av kommunalråden avgick. Wiberg hade dock redan meddelat att han skulle lämna kommunpolitiken för att satsa på regionpolitik. Kanske hade det samband med en skandal 2013 som bidrog till påtryckningarna mot tidningen: “Den svävande affären”. Wiberg var ordförande i det kommunala bolaget Hibab när han ordnade det som revisorer och jurister senare beskrev som ett förtäckt lån från kommunen till sin vän Lars Thunbergs företag Läreda Mekan. Det innebar att Hibab köpte företagets lokaler för nära tio miljoner kronor utan att få lagfart. Lagfarten skulle “sväva” mellan säljare och köpare i två år och under den tiden kunde Läreda Mekan köpa tillbaka lokalerna, vilket också skedde.

Affären var en av de skandaler som Patrik Jönsson (SD) sedan räknade upp. Han nämnde även fastighetsaffärerna kring trygghetsboendet Pärlan där kommunen sålde marken till trygghetsboendet på bästa affärsläge plus två nästan nybyggda äldreboenden till Kunskapsporten för underpris, 47,5 miljoner. Sedan hyrde kommunen äldreboendena och köpte trygghetsboendet för 171 miljoner kronor eftersom hyrorna var så höga att ingen flyttade in. Moderaten Urban Widmark var då kommunstyrelsens ordförande och hade utan att informera kommunfullmäktige skrivit på ett avtal som innebar att kommunen skulle betala alla hyrorna i 15 år för 15 miljoner per år oavsett om lägenheterna blev uthyrda eller inte. Avtalet var inte diariefört, men undertecknad lyckades hitta det efter några månader. Patrik Jönsson uppskattade att affärerna kostade 350-400 miljoner av skattebetalarnas pengar.

Patrik Jönsson (SD) räknade upp tidigare skandaler.
Patrik Jönsson (SD) räknade upp tidigare skandaler.

Pärlan tillsammans med att Urban Widmark förde kommunfullmäktige bakom ljuset angående den planerade omlastningsstationen Dryport Skåne ledde till hans avgång 2013.

Avtalet för parkeringsgaraget på Norra Station hade ett upplägg som likande Pärlans. Kunskapsporten byggde och kommunen lovade hyra i 20 år för 3,5 miljoner per år.

Patrik Jönsson nämnde även påtryckningarna mot tidningen. Allt detta ställde han sedan mot Hanna Nilssons agerande och menade att hon bara sagt olämpliga saker till någon som hon trodde var en vän.

– Jag säger också olämpliga saker, det är inget konstigt. Dock brukar jag inte smyginspelas, förklarade han.

Han beklagade att M haft så bråttom att gå samman med S.

– Jag tror att dammet hade lagt sig. Den som är utan skuld må kasta första stenen, sa han.

Men den bibelversen gäller något helt annat än makthavare som agerar förtroendeskadligt. Den handlar tvärtom om en utsatt kvinna som ska stenas av maktens män.

Irene Nilsson (S) ville begränsa långa utläggningar om sådant som hänt förr.

– Om var och varannan ledamot ska backa bandet får vi hålla på hela kvällen, sa hon.

Men fullmäktiges ordförande Erik Berg (M) förklarade att det var en mycket medveten bedömning från hans sida att tillåta en friare debatt denna gång.

– Jag ser ett ganska stort allmänintresse och en poäng med att debatten får hållas på det här sättet, sa han, men uppmanade samtidigt alla att försöka hålla sig till ämnet.

Hanna Nilsson hävdade att hon inte tagit något beslut som kostat kommunen något.

– Andra har gjort saker som kommunen fortfarande betalar för, sa hon.

Urban Widmark, som under kvällen valdes till ordförande i tekniska nämnden, talade om att han inte tyckte att diskussionen om Pärlan var lämplig att ta i denna församling, men att han gärna tar den någon annanstans, “när som helst och var som helst”.

– Ni vill inte ha lugn och ro, ni vill röra om i grytan. Mer omrört än så här kan det knappast bli. Hela Sverige har hört om Hässleholm, sa han.

Urban Widmark (M).
Urban Widmark (M), som valdes till ordförande i tekniska nämnden, konstaterade att hela Sverige hört om Hässleholm.

Patrik Jönsson slog tillbaka.

– Det som uppstått är en överreaktion av M som valt det röda styret istället för det blågula.

Han tyckte att Hanna Nilsson borde ha fått en andra chans.

– Det var en smyginspelning. Alla ni här inne, jag vet inte om någon kan undantas, har sagt något någon gång som kunde gjort att ni hade kunnat sitta i exakt samma position som Hanna Nilsson, sa han, vilket ledde till ett sorl i salen som fick Erik Berg att mana till lugn.

36 ledamöter röstade för Lena Wallentheim som kommunstyrelsens ordförande. 21 röstade för Ulf Berggren och fyra röstade blankt. Det innebär att tre ledamöter utöver SD:s 18 röstade för Ulf Berggren.

Inga röstlappar kvarglömda? Patrik Inga röstlappar kvarglömda? Patrik Jönsson (SD), till och med måndagskvällen förste vice ordförande i kommunfullmäktige, kontrollerar noggrant rösturnan.
Inga röstlappar kvarglömda? Patrik Jönsson (SD), till och med måndagskvällen förste vice ordförande i kommunfullmäktige, kontrollerar noggrant rösturnan.

C, L, MP och FV informerade om att de avstod från att delta i beslutet om oppositionsråd, där Hanna Nilsson valdes.

– Vi anser inte att Hanna Nilsson är lämplig som kommunalråd i Hässleholms kommun, förklarade Anders Edwall (C ).

Maktskiftet gäller från och med tisdagen. Men i pausen efter valet av kommunstyrelsens presidium avslöjar Lena Wallentheim att hon och Hanna Nilsson redan i förra veckan bytt rum i stadshuset.

Det var Hanna Nilssons förslag eftersom hon reser till Stockholm på tisdagen.

– Det var en praktisk lösning så det är gjort. Det var inte jag som propsade på det, men annars hade vi kanske fått vänta flera veckor, säger Lena Wallentheim.

Hon har inte riktigt hunnit smälta att valet är klart.

– Jag känner mig lite omtumlad, säger hon.

Lena Wallentheim (S)
— Jag känner mig lite omtumlad, sa Lena Wallentheim (S) efter att ha valts till ordförande i kommunstyrelsen.

Hon beskriver kvällens diskussion som tråkig.

– Jag tycker att man kan kräva mer på denna nivå, säger hon.

– Men jag kände till att jag skulle bli motnominerad. Det var schysst att de berättade det.

Hanna Nilsson (SD).
Hanna Nilsson (SD) flyttades ned från ordförande till andre vice ordförande och oppositionsråd i kommunstyrelsen. Men redan i förra veckan bytte hon och Lena Wallentheim rum i stadshuset.

Nu vill hon ta tag i mycket, bland annat se till att alla de senate besluten skett på korrekt sätt. Alla, även oppositionen, ska från början få vara med vid beredningar.

– Det bästa sättet att jobba med oppositionen är att låta dem vara delaktiga, säger hon.

Lina Bengtsson tycker att det är skönt att det nu är klart hur man ska gå vidare.

– Det var väl vad vi förväntade oss ikväll. Jag ser det som ett sätt för SD att lägga över skulden på oss. Men det handlar om förtroendefrågor, inte om M. De sa att vi vill ha lugn och ro, men det är mer stabilitet vi talar om. Vårt uppdrag är att leda kommunen, inte skapa kaos och röra.

Hanna Nilsson är trött i pausen.

– Nu orkar jag inte mer, säger hon.

Hon väntade sig inte att Ulf Berggren skulle bli vald till kommunstyrelsens ordförande, men betonar att han varit SD:s kandidat från början.

Text: Berit Önell
Foto: Urban Önell

Ordförandeposterna:

Nya
Kommunstyrelsen: Lena Wallentheim (S)
förste vice ordförande: Lina Bengtsson (M)
andre vice ordförande: Hanna Nilsson (SD)

Tekniska nämnden: Urban Widmark (M)
förste vice ordförande: Benny Petersson (S)
andre vice ordförande: Ulf Berggren (SD)

Omsorgsnämnden: Christer Welinder (S)
förste vice ordförande: Ann Persson (M)
andre vice ordförande: Susanne Lottsfeldt (SD)

Socialnämnden: Lena Nilsson (S)
förste vice ordförande: Jörgen K Nilsson
andre vice ordförande Sven Lundh (SD)

Kultur- och fritidsnämnden: Connie Asterman (S)
förste vice ordförande: Margreth Segerstein (M)
andre vice ordförande: Simon Berneblad (KD)

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden: Bo Persson (M)
förste vice ordförande: Johan Lindman (S)
andre vice ordförande: Paul Thurn (SD)

Arbetsmarknadsnämnden: Meta Jarl (S)
förste vice ordförande: Axel Johnsson (M)
andre vice ordförande: Jens Lindholm (SD)

Revisionen: Patrik Tysper (SD)
förste vice ordförande: Christer Carlsson (S)
andre vice ordförande: Johan Berglund (M)

Valnämnden: Christer Welinder (S)
vice ordförande Christer Caesar (KD)

Kvarstår
Kommunfullmäktige : Erik Berg (M)
förste vice ordförande: Irene Nilsson (S)
andre vice ordförande: Patrik Jönsson (SD)

Barn- och utbildningsnämnden: Stefan Larsson (M)
förste vice ordförande: Joachim Fors (S)
andre vice ordförande: Hanna Sjöstrand (SD)

Nya i kommunala bolag

Hässleholm Miljö: Andreas Dahlberg (S)
vice ordförande: Christer Caesar (KD)

Hässleholm Fiber: Joachim Fors (S)
vice ordförande: Jerry Andersson (SD)

Kvarstår

Hässlehem: Torsten Nilsson (M)
vice ordförande: Ulf Berggren (SD)

Hibab med dotterbolag: Stefan Larsson (M)
vice ordförande: Christer Caesar (KD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se