torsjö live vers2

Badhuset kan kosta över 400 miljoner

Badhuset kan kosta över 400 miljoner

Det nya badhuset i Hässleholm kan bli ännu dyrare än de avsatta 375 miljonerna. Det handlar om en totalsumma på över 400 miljoner kronor om man inte ger avkall på någonting. Vid ett möte i styrgruppen den 22 maj konstaterades att projektets kostnader ökat ytterligare sedan kommunfullmäktige i höstas avsatte 50 extra miljoner utöver de tidigare beräknade 325 miljonerna.

Familjeavdelningen blir innehållsrik och mer än det som finns på skissen kan tillkomma.
Badhusets familjeavdelning blir innehållsrik och mer än det som finns på skissen kan tillkomma. Skissen presenterades vid en presskonferens i februari.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Badhuset projekteras genom så kallad partnering, det vill säga i samverkan mellan entreprenören Peab och kommunen.

Kostnadsökningen beror bland annat på att den avancerade vattenreningen fördyrats. Många av komponenterna handlas dessutom upp i euro istället för svenska kronor, vilket ger ökade kostnader.

Enligt protokollet visade tjänstemännen på mötet den 22 maj en möjlighetsanalys för hur den av kommunfullmäktige uppsatta budgetramen kan nås.

– Sedan dess har Peab tittat på hur man kan pressa kostnaderna tillsammans med våra tjänstemän, säger styrgruppens ordförande Stefan Larsson (M).

Stefan Larsson är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Stefan Larsson (M), ordförande i styrgruppen för badhuset, hoppas att kostnaderna trots allt ska kunna hållas nere så att kommunfullmäktige inte behöver skjuta till mer pengar. Foto: Urban Önell

Analysen ska skickas ut till alla styrgruppens deltagare. Vid nästa möte den 14 juni ska den gås igenom och prioriteras innan beslut fattas.

Antingen måste man alltså dra ner på något eller äska mer pengar av kommunfullmäktige.

– Det återstår att se. Vi hoppas kunna begränsa kostnaderna, säger Stefan Larsson.

Han vill inte berätta exakt hur mycket dyrare badhuset beräknas bli.

– Jag vill vänta tills vi har bättre underlag, efter den 14 juni, säger han.

Enligt Frilagts källa är prognosen nu en kostnad på över 400 miljoner kronor. Men det vill Stefan Larsson inte heller bekräfta.

– Jag vill inte ge några siffror, det kan lätt bli att de feltolkas, säger han.

Han hoppas att entreprenören ska kunna få ner sina kostnader genom att effektivisera. Vattenreningen är också möjlig att förenkla.

– Ultrarent vatten behöver vi kanske inte. Vi kan nöja oss med det som alla andra badhus har, säger Stefan Larsson.

Han tycker att det är olyckligt med ytterligare kostnadsökningar.

– Ambitionen är att vi ska hålla oss inom de ramar som kommunfullmäktige satt, säger han.

Men beslut måste fattas snabbt om inte projektet ska försenas. Behöver mer pengar skjutas till måste kommunfullmäktige hantera det. Nästa sammanträde är redan den 12 juni och tills dess är det inte möjligt att bereda ärendet. Stefan Larsson tror att det i så fall kommer upp i fullmäktige i augusti. Därför behöver ärendet beredas i juni.

– Vi behöver nog ha ett ställningstagande före sommaren, säger Stefan Larsson.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) berättar att avsikten är att den 14 juni även ha ett möte med den parlamentariska gruppen, där alla partier är representerade.

– Det är viktigt att diskutera med alla partier, säger hon.

Bilden visar Lena Wallentheim.
Lena Wallentheim (S) hoppas att partierna ska kunna enas.

Hon hoppas på ett beslut i konsensus som det nästan varit i de senaste besluten om badhuset.

– Vi behöver inte bråka om allt, säger Lena Wallentheim.

Inför upphandlingen hade kommunfullmäktige beslutat om en budget på 325 miljoner kronor för badhuset på Österås. Men i höstas ville en stark majoritet i kommunfullmäktige behålla varmvattenbassäger och lyxig relaxavdelning på taket, trots att kostnaderna skjutit i höjden. Den största fördyringen stod dock teknikutrymmena för, med 37 av de 50 miljonerna.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se