torsjö live vers2

Internationella programmen läggs ner 2024

Internationella programmen läggs ner 2024

Kommunen lägger ner de internationella gymnasieprofilerna på Hässleholms tekniska skola från och med hösten 2024. Det trots att utbildningarna varit något av skolans stolthet och lockat elever även från andra kommuner.

– Det är en väldigt dyr utbildning, säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Hässleholms tekniska skola.
De internationella programmen på HTS försvinner hösten 2024. Foto: Berit Önell

Ordförandens utslagsröst avgjorde vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde på torsdagen. Stefan Svensson (KD) begärde återremiss eftersom han ansåg att en mer detaljerad beräkning av besparingen behövs. Förutom resorna på 825 000 kronor per år ska en halv lärartjänst kunna sparas in, vilket skulle ge totalt 1,2 miljoner i besparing. I en protokollsanteckning påminner Stefan Svensson om att de internationella programmen kom till för att öka gymnasieskolans attraktionskraft. De har också attraherat både elever med höga meritvärden och från andra kommuner.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– För en skolledare som skall få debet och kredit att gå ihop brukar det vara mycket värdefullt att kunna räkna in interkommunala bidrag, skriver han.

Men hans förslag fick bara stöd av SD och stöp på mållinjen. Voteringen om återremiss slutade 5-5 efter att Agneta Olsson Enochsson (L) lagt ner sin röst. Därmed kunde Stefan Larsson använda sin utslagsröst som ordförande och få igenom ett omedelbart beslut, vilket utan votering blev nedläggning.

Något sparkrav finns inte på skolverksamheterna i nuläget. Politikerna väljer att spara i förebyggande syfte.

– Vi skulle helst vilja ha ett ännu större utbud att erbjuda, men måste ta ansvar för kommunens ekonomi, säger Stefan Larsson.

Stefan Larsson (M).
Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Urban Önell

Joachim Fors (S), förste vice ordförande i nämnden, befarar att det blir tufft för skolan när budgeten ska fördelas de närmaste åren.

– Vi måste göra något. Att starta utbildningarna och sedan ändra och lägga ner dem är att lura ungdomarna, säger han.

Joachim Fors (S).
Joachim Fors (S), förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Urban Önell

Även sökbilden har betydelse. Där har antalet sökande minskat lite de senaste åren. Inför kommande läsår finns 19 preliminärt antagna till 20 platser på naturvetenskapsprogrammet med internationell profil och 11 preliminärt antagna till tolv platser på samhällsvetenskapsprogrammet med internationell profil. Förra året startade klasserna med 16 platser i varje.

Under pandemin ställdes utbildningarnas resor in, men Stefan Larsson tror inte att det varit avgörande.

– Lägre söktryck har varit en trend oavsett.

Beslutet gäller samverkansavtalet mellan kommuner i Skåne och västra Blekinge och utbildningskatalogen för läsåret 2024-2025.

Två inriktningar läggs istället till för att bredda utbudet: naturvetenskap och samhälle på naturvetenskapsprogrammet med profilering mot miljö, hållbart samhälle och resursfördelning samt inriktningen samhällsvetenskap på samhällsvetenskapsprogrammet.

Miljöprofilen har tidigare funnits i Hässleholm.

– Vi fick lägga ned den på grund av ett mycket klent intresse. Men nu tror vi att det kan bli större intresse, säger Stefan Larsson.

Stefan Svensson säger till Frilagt att han inte ville yrka avslag på förslaget.

– Det skulle innebära att jag motsatte mig en besparing som sådan. Det har jag svårt för att göra, jag fattar att situationen är ekonomiskt ansträngd för kommunen. Dessutom vara återremiss det som var mest troligt att jag skulle få igenom, säger han.

Stefan Svensson (KD).
Stefan Svensson (KD). Foto: Berit Önell

Han konstaterar att de internationella programmen har varit något att vara stolt över.

– De skapar den attraktionskraft som Hässleholms gymnasieskola måste skaffa sig, istället för att skicka iväg ungdomarna kors och tvärs i Skåne. Det hade varit bättre att behålla dem här och till och med locka hit folk, säger han.

Han är övertygad om att det också är dyrare att skicka elever till andra kommuners gymnasieprogram.

Agneta Olsson Enochsson är medveten om att hennes uteblivna röst avgjorde frågan. Men hon tyckte att hon var för dåligt insatt i frågan.

– Jag har inte varit med i barn- och utbildningsnämnden tidigare. Jag tänkte att jag beklagar nedläggningen men jag avstår från att delta, säger hon.

Agneta Olsson Enochsson.
Agneta Olsson Enochsson (L). Foto: Berit Önell

Hade det inte varit bra med en återremiss om man inte är insatt i frågan?

– Jag valde att avstå. Vi har en besparing som vi måste göra, säger hon.

Hon menar då besparingar överlag.

– Vi tar höjd för det.

– Jag tyckte också att det var väl förberett, säger hon.

Hon hoppas att de internationella programmen kan komma tillbaka i framtiden, kanske i annan form, och att miljöprofilen ska bli bra.

– Är det något vi liberaler brinner för så är det utbildning, säger hon.

De elever som börjar på något av de internationella programmen i höst kommer att få gå klart hela sin utbildning på HTS, liksom de som börjar tvåan och trean.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se