torsjö live vers2

Ge och Få får vänta på ny lokal

Ge och Få får vänta på ny lokal

Det blir ingen nybyggd lokal för dagliga verksamheten Ge och Få, åtminstone inte i närtid. Den nya majoriteten i tekniska nämnden avslog på torsdagen SD-förslaget om ett nybygge för sju miljoner kronor. Samtidigt återremitterade omsorgsnämnden frågan för fördjupade diskussioner om behovet av anpassade lokaler.

Enligt förslaget ska en ny lokal för sju miljoner kronor byggas till Ge och Få, intill nuvarande utrymmen.. Foto: Berit Önell
Det blir ingen ny lokal för sju miljoner kronor till Ge och Få. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ge och Få, som renoverar möbler för återanvändning inom kommunen, är en lagstadgad daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer. Trots det har de under flera år tvingats att periodvis flytta ut från en av sina två lokaler på Garnisonsområdet för att Modelljärnvägsföreningen, som normalt hyr en mindre del, behöver hela ytan till mässor och utställningar. I februari fick personalen veta att kommunen sagt upp Ge och Få från den delade lokalen för avflyttning under sommaren. Den nya lokal som erbjöds var ett mindre plåtskjul intill de andra lokalerna. Men protesterna blev starka och en konsekvensanalys dömde ut lokalen, både av arbetsmiljöskäl och ekonomiska skäl eftersom det skulle bli färre möbler renoverade i en mindre lokal.

Den 9 maj beslöt omsorgsnämnden att istället ge tjänstepersonerna i uppdrag att ta fram ett konkret förslag till anpassade lokaler till den 15 juni. Innan dess presenterade dåvarande ordföranden i tekniska nämnden Ulf Berggren (SD) ett nytt förslag: en nybyggd lokal som skulle byggas samman med den nuvarande. Sju miljoner skulle den kosta, pengar som egentligen inte fanns men som kunde tas från budgeten för det nya ridhuset eftersom det inte ska påbörjas varken i år eller nästa år.

Tekniska nämndens arbetsutskott sa ja, bara timmar innan både Ulf Berggren och förste vice ordförande Simon Berneblad (KD) tvingades avgå när kommunen bytte styre efter vårens skandaler kring kommunalrådet Hanna Nilsson (SD).

På tekniska nämndens sammanträde var det alltså nya tongångar när S och M styr i samarbete. Nye ordförande Urban Widmark (M) tycker att det varit en märklig hantering kring Ge och Fås lokaler.

– Att bara skjuta från höften och slänga fram något som inte varit i lokalförsörjningsplanen. Det har inte gått den vanliga ordningen. De pengarna har vi inte heller. Sedan måste vi se över problematiken med Ge och Få, men inte från sidlinjen, säger han efter sitt första sammanträde som ordförande.

Urban Widmark (M).
Urban Widmark (M), ny ordförande i tekniska nämnden. Foto: Urban Önell

Han försäkrar att tekniska förvaltningen kommer att se över lokalbehovet utifrån omsorgsnämndens önskemål.

– I första hand ska vi använda lokaler som är i kommunal ägo. Om det finns behov som inte kan lösas på annat sätt så kan det också bli aktuellt att bygga nytt, säger han.

SD fick enbart stöd av KD i voteringen som slutade 7-4.

Tekniska nämnden kommer att få omsorgsnämndens önskemål om lokaler till Ge och Få tidigast i september. Efter votering som slutade 7-4 även där beslöt omsorgsnämnden om återremiss. Något datum för återrapportering sattes inte.

– Vi vill diskutera mer i den nya majoriteten, säger ordförande Christer Welinder.

Det nya styret är dock egentligen en minoritet om än med stöd av småpartier som tillsammans ger majoritet i många frågor.

Enligt Christer Welinder har tekniska förvaltningen fortfarande ett uppdrag att ta fram anpassade lokaler till Ge och Få. Han hänvisar till att 1,8 miljoner kronor avsattes till detta i budgeten för i år. Den summan lär dock inte räcka. Tjänsteskrivelsen, som i och för sig positiv till en nybyggd lokal, listar verksamhetens behov med bland annat vaskar, toaletter och eluttag för produkttester, möjlighet att köra in lastbil för möbeltransport och minst 500 kvadratmeter med 17-18 graders värme. Därutöver kan 300 kvadratmeter vara kallager.

Christer Welinder (S) ordförande i omsorgsnämnden.
Christer Welinder (S), ny ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Berit Önell

KD ville att arbetet skulle gå vidare så snabbt som möjligt och reserverade sig därför mot beslutet, men tidigare ordföranden Robin Gustavsson (KD) betonade att förslag måste tas fram utifrån omsorgens behov.

– Det är viktigt så att det inte blir en ny situation där konsekvensanalysen kullkastar ett förslag, säger han.

Folkets Väls Ulrika Widmark Barnekow ville avslå hela ärendet och menade att Modelljärnvägsföreningen själv får lösa sina behov. Men eftersom hon enbart är ersättare kunde hon inte lägga ett formellt förslag.

Berit Önell

Uppdatering:
Så här löd FV:s Ulrika Widmark Barnekows protokollsanteckning: ”Gör slut på detta långbänksärende här och nu. Alla återremisser och utredningar kostar och tar tid. Modelljärnvägen är ingen kommunal kärnverksamhet så låt omsorgens verksamhet Ge och Få ha sina lokaler som de är och som de är nöjda med och låt modelljärnvägen få lösa sina behov själva”.

Läs mer:

2023-02-23 Modelljärnvägen tränger undan daglig verksamhet

2023-04-20 Ge och Få kan slippa plåtskjulet – förslag att söka annan lokal

2023-05-15 Sista ordförandeförslaget: Nybygge till Ge och Få

2023-05-23 S vill inte bygga nytt till Ge och Få

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se