torsjö live vers2

Badhuset fördyras – tillskott på 30 miljoner behövs

Badhuset fördyras – tillskott på 30 miljoner behövs

Det kommer att kosta ytterligare 30 miljoner kronor, totalt 405 miljoner, om det nya badhuset i Hässleholm ska få de funktioner som planerats. Den informationen fick företrädare för samtliga politiska partier när den parlamentariska gruppen sammanträdde på onsdagen. Men då hade 21 miljoner sparats bort från en kostnadsökning som för några veckor sedan landade på 51 miljoner, alltså en totalkostnad för badhuset på 426 miljoner kronor.

– Kostnaden för reningstekniken har sprungit iväg, säger Stefan Larsson (M), ordförande i styrgruppen för badhuset.

Politikerna i den parlamentariska gruppen var överens om att vädja till kommunfullmäktige att avsätta 30 miljoner till.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det var en bra enighet om att vi måste gå vidare. Men i parlamentariska gruppen är det bara en person från varje parti så alla måste gå tillbaka till sina grupper nu, säger Stefan Larsson.

Bilden visar hur badhusets fasad kan komma att se ut.
Politikerna verkar beredda att avsätta ytterligare 30 miljoner till badhusbygget i Hässleholm.

Senast på måndag klockan 10 ska alla partier ge besked. Då håller styrgruppen ett nytt möte.

– Vi behöver veta vilket ställningstagande vi kan jobba vidare med under sommaren, förklarar Stefan Larsson.

Ambitionen är att kommunfullmäktige ska kunna ta upp ärendet den 28 augusti. Innan dess hinner både kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträda.

Som Frilagt tidigare berättat beror kostnadsökningarna bland annat på att den avancerade vattenreningen fördyrats. Denna har nu strukits till förmån för traditionell vattenrening.

– Men den ska klara väntade höjda reningskrav, säger Stefan Larsson.

Han berättar att genom den översyn som tjänstepersoner på tekniska förvaltningen gjort tillsammans med entreprenören Peab har kostnaderna också sänkts på materialval och underleverantörer.

Enligt Stefan Larsson kan ytterligare bantning av kostnaderna slå på driftskostnaderna så att det inte blir billigare i långa loppet.

Berit Önell

Läs mer:

2023-06-01 Badhuset kan kosta över 400 miljoner

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se