torsjö live vers2

Internationella programmen läggs ner 2024

Hässleholms tekniska skola.

Kommunen lägger ner de internationella gymnasieprofilerna på Hässleholms tekniska skola från och med hösten 2024. Det trots att utbildningarna varit något av skolans stolthet och lockat elever även från andra kommuner. – Det är en väldigt dyr utbildning, säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Ordförandens utslagsröst avgjorde vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde […]

Ge och Få får vänta på ny lokal

Det blir ingen nybyggd lokal för dagliga verksamheten Ge och Få, åtminstone inte i närtid. Den nya majoriteten i tekniska nämnden avslog på torsdagen SD-förslaget om ett nybygge för sju miljoner kronor. Samtidigt återremitterade omsorgsnämnden frågan för fördjupade diskussioner om behovet av anpassade lokaler. Ge och Få, som renoverar möbler för återanvändning inom kommunen, är […]

Badhuset fördyras – tillskott på 30 miljoner behövs

Bilden visar hur badhusets fasad kan komma att se ut.

Det kommer att kosta ytterligare 30 miljoner kronor, totalt 405 miljoner, om det nya badhuset i Hässleholm ska få de funktioner som planerats. Den informationen fick företrädare för samtliga politiska partier när den parlamentariska gruppen sammanträdde på onsdagen. Men då hade 21 miljoner sparats bort från en kostnadsökning som för några veckor sedan landade på […]

SD:s järngrepp om makten

INSÄNDARE. Det råder ingen tvekan om att vi skådar Hässleholms största ”politiska soppa” genom åren. Att ett av våra partier lyckats skapa historia för kommunen är en bedrift. Men det som får min bägare att rinna över är att det fortgår med ovissheten om ett slut. Vi bevittnar när missnöjespartiet Sverigedemokraterna känner av makten och […]