torsjö live vers2

Ge och Få kan slippa plåtskjulet – förslag att söka annan lokal

Ge och Få kan slippa plåtskjulet – förslag att söka annan lokal

Miljoner i extra kostnader när bara hälften så många begagnade möbler kan återanvändas och försämrad arbetsmiljö för både deltagare och personal blir resultatet om den dagliga verksamheten Ge och Få måste flytta till det föreslagna plåtskjulet. Det visar de konsekvensanalyser som nu gjorts. När omsorgsnämndens arbetsutskott sammanträder på måndag väntas därför beslut om att söka bättre anpassade lokaler.

Ge och Få kan slippa byta den stora lokalen till vänster mot det röda skjulet i bakgrunden. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Ge och Få konkurrerar idag med Modelljärnvägsföreningen om en del av lokalerna på Garnisonen. Lagstadgad daglig verksamhet har tvingats flytta ut tillfälligt flera gånger om året för att föreningen ska ha utställningar med mera.

– Med tanke på verksamhetens karaktär är detta inte hållbart i längden.

– Avsikten är att såväl daglig verksamhet som Modelljärnvägsföreningen ska få självständiga och långsiktiga ändamålsenliga lokaler, skriver omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh i tjänsteskrivelsen till ärendet.

Åsa Ollerstam Lundh, omsorgschef i Hässleholms kommun. Foto: Privat

Med anledning av konsekvensanalyserna har hon fått i uppdrag av omsorgsnämndens ordförande Robin Gustavsson (KD) att skriva fram ett nytt ärende om behovet av en annan lokallösning än den tidigare föreslagna.

Konsekvensbeskrivning och konsekvensanalys talar samma språk. Färre möbler kan tas in, ungefär hälften mot idag, vilket ger mindre arbetsuppgifter för deltagarna och fler möbler som slängs på tippen istället för att återanvändas inom kommunen. Därmed sparar verksamheten 2-2,5 miljoner kronor mindre åt kommunen.

Bara hälften så många möbler skulle kunna återvinnas av Ge och Få om lokalytan minskas enligt det tidigare förslaget. Foto: Berit Önell

Arbetsmiljön försämras när ytan blir mindre och det blir större risk för konflikter mellan deltagare. Det finns en risk att dålig lukt i plåtskjulet leder till ohälsa och att klädda möbler kan ta till sig lukt. Fler tunga lyft när möbler måste flyttas fler gånger. En medarbetare till kan eventuellt behövas. Två av fem toaletter försvinner. Några av de nuvarande deltagarna kommer inte att få plats utan fem av de 25 måste troligen flytta till någon annan daglig verksamhet. Eftersom nya deltagare väntas de närmaste åren är risken att en ny verksamhet måste byggas upp, till en kostnad på 1,5-2 miljoner kronor. Om nya deltagare inte får plats i tid får kommunen betala vite för ej verkställda beslut.

1,8 miljoner kronor är i budgeten avsatta för “lokalförändring” för Ge och Få. Beroende på var man hittar ny lokal kan eventuellt ytterligare kostnader tillkomma, en fråga som omsorgen i så fall kommer att överlämna till tekniska förvaltningen för vidare undersökning.

Berit Önell

Läs mer:

2023-02-23 Modelljärnvägen tränger undan daglig verksamhet

2023-02-27 Flytten av Ge och Få ska dra in en halv miljon åt kommunen

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se