torsjö live

Inte säkert luktutredning ändrar planförslag

Inte säkert luktutredning ändrar planförslag

Det är inte säkert att luktutredningen räddar bostäderna närmast reningsverket i Hässleholm. Trots att den tydligt visar att varken lukt eller smittorisk gör bostäderna olämpliga säger Katarina Finyak, tillförordnad planchef, att hon inte kan svara på om planförslaget kommer att förändras.

Det är inte säkert att detaljplaneförslaget för reningsverket i Hässleholm ändras, trots att luktutredningen nu visat att inlösen av de två närmaste bostäderna inte kan motiveras med lukt eller smittorisk. Karta ur planförslaget

Enligt planförslaget råder smittorisk inom 300 meter från reningsverkets så kallade verksamhetsgräns, men undantag görs för bostäder på mellan 200 och 300 meters avstånd efftersom en skyddsplantering ska anläggas för dem. I samrådet för ett och ett halvt år sedan krävde länsstyrelsen att problematiken för de två bostäder som påstods ligga inom 200 meter skulle utredas närmare.

När luktutredningen nu presenterats faller planförslagets motivering. Utredarna menar att det inte finns någon som helst smittorisk för de boende eftersom de närmaste husen ligger mer än 200 meter från de processer som kan bilda aerosoler, vilket de boendes gemensamma advokat också hävdade i samrådet. Dessutom säger rapporten från experterna att en skyddsplantering inte hjälper mot de tillfälliga luktstörningar som kan uppstå, men som inte heller är skäl att tvinga bort boende. Rapporten rekommenderar istället åtgärder på reningsverket för att minimera sådana störningar. Planförslaget utgår däremot från att reningsverket inte ska åtgärdas.

– Omfattande åtgärder kan krävas för att minska skyddsavståndet, vilket inte bedöms skäligt, heter det.

Katarina Finyak mejlade sent på onsdagen Frilagt utan att svara på våra frågor. Istället hänvisade hon till tekniska förvaltningen när det gäller eventuella inköp av fastigheter. Men det finns ingen grund för att köpa in bostäderna om planförslaget inte längre motiverar det.

– Den frågan måste vi ta ställning till, vi måste titta på utredningen och sedan på detaljplanen, säger Katarina Finyak på torsdagen till Frilagt.

Katarina Finyak, bygglovschef och tillförordnad planchef. Foto: Urban Önell

Hon vill inte föregripa analysen, men håller med om att utredningen visar att lukt och smittorisk inte är något hinder för att bostäderna ska vara kvar.

– Ja, den är tydlig, men jag kan inte svara på om planförslaget ska ändras, säger hon.

– Det säger luktutredningen, ja. Men det betyder inte att detaljplanen förändras. Vi får titta på den.

Är det inte svårt att motivera inlösen om lukt och smitta inte är något problem?

– Vi får först ha en dialog, sedan kan jag svara på det, säger Katarina Finyak.

Det är väl logiskt att förslaget måste ändras på något sätt när förutsättningarna förändrats genom utredningen?

– Det är din logik.

Katarina Finyak hoppas att inom en eller två veckor kunna sätta sig ner tillsammans med de två handläggarna för planförslaget och göra en analys. Hon håller med om att frågan har ett stort allmänintresse, både för berörda boende och skattebetalarna.

– Eftersom den har ett stort allmänintresse vill jag inte komma med förhastade svar, säger hon.

Diskussionen ska enligt Katarina Finyak först ske internt på planavdelningen och eventuellt tillsammans med miljöavdelningen på kommunen. Därefter involveras det kommunala bolaget Hässleholm Miljö som ansvarar för va-verksamheten och beställt detaljplanen. Först när analysen är klar är det dags för planeringen av nästa steg i processen, en utställning där synpunkter på planförslaget åter kan lämnas. Hur länge denna dröjer beror på eventuella ändringar och kompletteringar i planförslaget.

Berit Önell

Läs mer:

2023-04-18 Varken smitta eller lukt vid bostäder nära reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se