torsjö live vers2

“Objektiv analys” av kommunens ekonomi

“Objektiv analys” av kommunens ekonomi

Hässleholms kommun ska beställa en “objektiv analys av kommunens ekonomiska situation och verksamhetens kostnader” av kommunernas samarbetsorganisation Sveriges kommuner och regioner, SKR. Analysen kostar 115 000 kronor.

Kommunens ekonomi är fortfarande ansträngd. Kommunfullmäktige har beslutat att anta strategiska utmaningar, bland annat en hållbar ekonomisk utveckling. I den ingår att kommunkoncernen ska ha tydliga finansiella mål. Ekonomichefen har därför bildat en arbetsgrupp där även kommundirektören ingår. Den gångna veckan beslöt kommunstyrelsen enhälligt att en analys skulle beställas från SKR.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

SKR:s analys innehåller en analys av verksamhetskostnader, behovsutveckling utifrån demografisk prognos samt en bedömning av förutsättningarna för de närmaste sex åren. Avsikten är att resultaten ska ligga till grund för en samsyn kring vilka ekonomiska ramar som ska styra kommunens verksamheter. En jämförelse görs med andra kommuner med likartad struktur.

Uppdraget ska rapporteras inom cirka en och en halv månad från att det påbörjats.

Enligt kommunens månadsuppföljning från den 30 april är prognosen till årets slut ett minus på 11,4 miljoner kronor. Det är dock ett överskott jämfört med budgeten där underskottet beräknades till ytterligare 63,7 miljoner. Årets investeringsverksamhet väntas kosta 410,5 miljoner kronor, vilket är 18,9 miljoner kronor över budgeten. 61,1 miljoner kronor tas ur den så kallade resultatutjämningsreserven.

De flesta nämnder beräknar ett nollresultat. Tekniska nämnden är den enda nämnd som väntas gå back, enligt prognosen med 10,8 miljoner kronor. Större delen ligger på den nya måltidsverksamheten där en effektivisering av köken på skolor och förskolor inte hunnit genomföras som planerat. Tre miljoner kronor gäller snö- och halkbekämpningsåtgärder där pengarna i det närmaste är slut efter årets första vintersäsong.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se