torsjö live vers2

Kammarrätten godkänner köpeskilling för Björksäters äldreboende

Kammarrätten godkänner köpeskilling för Björksäters äldreboende

Kammarrätten avslår överklagandet av kommunens beslut att köpa Björksäters äldreboende för 220 miljoner, cirka 40 miljoner över värderingarna. Domstolen godkänner kommunens redovisning av skälen till överpriset och menar att köpet, som aldrig blev av på grund av att rättsprocessen drog ut på tiden, därmed inte strider mot kommunallagen.

Björksäters äldreboende. Foto: Berit Önell
Kammarrätten godtar kommunens förklaring till köpeskillingen på 220 miljoner kronor för Björksäters äldreboende, trots att det översteg värderingarna med cirka 40 miljoner. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Kommunen gav uppdrag till två olika företag att värdera fastigheten där vårdbolaget Attendo planerat verksamhet. De kom fram till en köpeskilling på 175,6 respektive 180 miljoner kronor. Enligt förvaltningsrättens dom innebär 220 miljoner kronor därmed att köpeskillingen överskred fastighetens marknadsvärde, vilket kommunen måste kunna motivera.

Kommunen har hänvisat till att det skulle bli nästan lika dyrt att bygga ett äldreboende i egen regi, att det fanns behov av platser bland annat eftersom man sagt upp Ekegårdens äldreboende och att inventarier för tre-fyra miljoner kronor fick övertas för 100 000 kronor. Kommunen hade dessutom kunnat få tillbaka nära 22 miljoner kronor av investeringsmomsen om köpet genomförts under 2021 som planerat.

Det krävs särskilda skäl för att kammarrätten ska bevilja prövningstillstånd. Ändå är domen, som avkunnades den 15 juni, mycket kortfattad.

Domen betonar att det i första hand är klaganden som ska visa att kommunens beslut är olagligt. Kommunen måste dock kunna redovisa underlag för beslutet.

– Kammarrätten bedömer att utredningen uppfyller de krav som kan ställas för att den ska anses visa att beslutet inte innebär ett individuellt inriktat stöd till en enskild näringsidkare, skriver domstolen.

Martin Persson, hässleholmaren som överklagade genom så kallad laglighetsprövning, hävdade att det inte hade någon betydelse att kommunen kalkylerat kring olika besparingar som skulle motivera köpet eftersom dessa skulle varit aktuella även om en annan fastighet hade kommit ifråga.

Han är förvånad över domen.

– Jag tycker att det var konstigt att de beviljade prövningstillstånd och sedan inte har mer på fötterna i sitt resonemang. Jag får ju fundera på om jag ska överklaga till högsta förvaltningsdomstolen, säger han.

Björksäter-affären innehåller flera märkliga turer. JO utreder kommunstyrelsens tidigare ordförande Lars Johnssons (M) enskilda möte med Martin Persson på stadshuset för att diskutera överklagandet. Nästa kommunstyrelseordförande Hanna Nilsson (SD) har nyligen tvingats bort från posten, bland annat på grund av inspelade uttalanden om att ”vikingarna” i Vätteryd skulle hjälpa till att få Martin Persson att dra tillbaka samma överklagande.

Berit Önell

Läs mer:

2021-05-07 Kommunen vill köpa äldreboendet på Björksäter

2021-07-26 Björksäters äldreboende en investering på 226 miljoner

2022-05-24 Kommunen får inte köpa Björksäter

2022-07-08 Lars Johnsson (M) ville få Martin att dra tillbaka överklagande

2022-10-06 Beslutet att köpa Björksäter var lagligt

2022-11-01 JO utreder Lars Johnsson (M) – vill ha svar av kommunstyrelsen

2023-03-13 Vikingar: Kommunalrådet ville leja oss som torpeder

2023-03-20 Kammarrätten tar upp Björksäter-affären

2023-05-31 Lars Johnsson (M) medverkar inte i yttrande till JO

2023-05-31 Kommunen förhandlar om ett privat äldreboende till på Björksäter

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se