torsjö live vers2

Kommunen förhandlar om ett privat äldreboende till på Björksäter

Kommunen förhandlar om ett privat äldreboende till på Björksäter

Hässleholms kommun kan ta över ett tomt äldreboende till på Björksäterområdet från ett privat vårdbolag. Nu gäller det Villa Danspalatset, men Vardaga vill i första hand sälja platser eller hyra ut. Dialog pågår. Villa Danspalatset ligger intill Björksäters äldreboende som kommunen 2021 beslöt att köpa till ett pris långt över värderingarna. Där tog man istället över Attendos hyresavtal när processen drog ut på tiden på grund av att affären överklagades. Enligt Vardaga var båda vårdbolagen från början lovade avtal med kommunen som planerade att införa lagen om valfrihetssystem även på äldreboenden så att de äldre skulle kunna välja en privat aktör. Så blev det inte.

Kommunen diskuterar nu med Vardaga om att hyra eller köpa även äldreboendet Villa Danspalatset. Foto: Urban Önell
Kommunen diskuterar nu med vårdbolaget Vardaga om att hyra eller köpa även äldreboendet Villa Danspalatset. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Villa Danspalatset har stått tomt sedan det byggdes färdigt hösten 2021. I december 2021 började Vardaga betala hyra till fastighetsägaren CareReal Nsf IV Hässleholm 1 AB, en del av en koncern med moderbolag i Luxemburg. Under våren 2022 förhandlade Migrationsverket med Vardaga om att hyra anläggningen som boende för ukrainska flyktingar. Våningssängar ställdes in i alla de 60 rummen och står där fortfarande, men det blev aldrig någon flyktingförläggning. Enligt Ida Ek, regionchef på Vardaga, berodde det på beslutet att kommunerna skulle ta över ansvaret för de ukrainska flyktingarnas boende.

Våningssängarna till flyktingboendet skymtar fortfarande genom fönstren. Foto: Urban Önell
Våningssängarna till flyktingboendet skymtar fortfarande genom fönstren. Foto: Urban Önell

Attendos boende med 72 platser var tomt i drygt två år innan kommunen började hyra i januari 2022. Kommunen har nu ett långsiktigt hyresavtal för hela fastigheten med ägaren Björksäter äldreboende AB, ett dotterbolag till Skandia samhällsfastigheter. Men kommunfullmäktige beslöt att köpa fastigheten för 220 miljoner kronor. Det överklagades genom så kallad laglighetsprövning och ligger nu i kammarrätten.

Köpet var så angeläget för två kommunalråd, Lars Johnsson (M) och Hanna Nilsson (SD), att de av allt att döma försökte påverka den klagande invånaren att dra tillbaka sitt överklagande. Lars Johnsson bjöd in honom till ett hemligt möte i stadshuset för att prata om överklagandet, ett agerande som för närvarande utreds av JO. Hanna Nilsson talar i inspelningar från Vittfarnas vikingaby om att vikingarna skulle “hjälpa till” som något slags torpeder.

”Platt fall” för både Attendo och Vardaga

Ida Ek berättar varför Vardaga och Attendo satsade på Hässleholm.

– För några år sedan diskuterades att komma igång med LOV (lagen om om valfrihetssystem) i Hässleholm. Det var därför både vi och Attendo valde att bygga i Hässleholm, så pass långtgående besked hade vi fått, säger hon.

I mars 2018 beviljade kommunen bygglov.

– Politiskt var man beredd och färdig att fatta beslut. Men efter valet 2018 blev det ett nytt styre som bestämde sig för att inte gå vidare med LOV. Det blev lite platt fall både för oss och Attendo, säger Ida Ek.

Nya diskussioner med kommunen

De senaste veckorna har diskussionen om ett samarbete tagit fart på nytt. Vardaga och Hässleholms kommun har haft flera möten. Både politiker och tjänstemän har varit på studiebesök i lokalerna. Där deltog bland andra kommunalrådet Lina Bengtsson (M), Robin Gustavsson (KD), dåvarande ordförande i omsorgsnämnden, och Ulf Berggren (SD), dåvarande ordförande i tekniska nämnden.

– Vi har haft olika dialoger med politiker och tjänstemän om hur vi ska kunna samarbeta framåt. Vi diskuterar just nu hur vi ska gå vidare, säger Ida Ek.

Enligt Ida Ek vill kommunen gärna ta över.

– Vi hoppas att de inte bygger eget. Nu har vi ju byggt en jättefin fastighet som står och väntar och är ändamålsenlig och möblerad, säger hon.

Möbleringen är i alla fall påbörjad i de gemensamma utrymmena.

– Vi ska bara byta till 60 vårdsängar i rummen, säger Ida Ek.

”Fräckt att först gå ut och lova”

Vid studiebesöket hade majoriteten med M, KD och SD fallit, men det nya minoritetsstyret med S och M ännu inte tillträtt.

– Nu avvaktar vi en stund till. Vi märker att det styre som är nu tenderar att själva vilja äga. Men de har inte byggt några egna äldreboenden. Då kan man känna, är det inte fräckt att först gå ut och lova, sedan bygger två privata aktörer och de har fått ta över det ena hyresavtalet. Nu vill de gärna ta över det andra också. Det är inte så väl planerat, säger Ida Ek.

- Är det inte fräckt att först gå ut och lova och sedan ta över hyreskontrakten, säger Ida Ek, regionchef på Vardaga. Foto: Berit Önell
Björksäters äldreboende, tidigare Attendos, ligger intill Vardagas. – Är det inte fräckt att först gå ut och lova och sedan ta över hyreskontrakten, säger Ida Ek, regionchef på Vardaga. Foto: Berit Önell

Hon säger att varken Vardaga eller Attendo gärna vill att fastigheterna säljs. De vill helst inte heller teckna hyresavtal där kommunen driver verksamheten i egen regi.

– Vi har byggt för att vi själva vill driva äldreomsorg i Hässleholms kommun, säger hon.

– Vi etablerar oss egentligen aldrig i kommuner som inte har LOV.

Kan bli korttidsboende

Enligt Vardagas bedömning finns ett stort behov av fler äldreomsorgsplatser i Hässleholms kommun framöver.

– Det var cirka 50 i kö sist vi tittade, säger Ida Ek.

En del äldre är också placerade i andra kommuner på grund av platsbristen på hemmaplan. Dessutom har kommunen problemet med att Lyckåsa i Bjärnum inte bedöms patientsäkert som korttidsboende eftersom det inte finns toalett och dusch på varje rum. Den planerade ombyggnaden avbröts av kostnadsskäl.

– Ibland har vi gjort så att till exempel 20 av platserna på ett boende avsätts till korttidsplatser, berättar Ida Ek.

Hon ser inga problem att fylla Villa Danspalatsets 60 platser och hoppas att kommunen kan göra en separat upphandling.

Saknar tillstånd för verksamheten

Vardaga har ännu inget tillstånd för verksamheten och missade den pågående upphandlingen av ramavtal för platser i särskilt boende som görs av samarbetsorganet Skånes Kommuner.

– Man var tvungen att ha tillstånd och personal redo redan i våras när den upphandlingen drog igång, säger Ida Ek.

Upphandlingen gäller också korttidsboende, men ger möjlighet till undantag.

– Upphandlade platser utgör komplement till kommunernas insatser i egen regi och egna avtal (nuvarande och eventuellt kommande), som till exempel abonnemang på platser, står det i underlaget.

Skrivningen i det nu gällande avtalet är liknande.

– Om uppdragsgivaren har egna verksamheter eller mer specifikt upphandlade avtal har dessa företräde framför ramavtalet, heter det där.

Ida Ek säger att det inte är något förstahandsval för Vardaga att teckna avtal med andra kommuner än Hässleholm för Villa Danspalatset.

– De flesta äldre vill bo i sin egen kommun, säger hon.

Rikard Muth, upphandlingschef i Hässleholms kommun, säger att meningen är att kommunen i första hand ska placera via ramavtalet med Skånes kommuner.

– Sedan kan det vara fullt eller inte en lämplig vårdform. Men tanken är att det ska vara ett bra pris och samtidigt en kontroll, säger han.

– Har vi ett ramavtal ska det respekteras av bägge parter. Om de inte levererar kan man gå utanför.

Men dessutom ger avtalet alltså möjlighet till undantag.

– Det är inte en helt enkel uppgift att hantera parallella avtal.

Rikard Muth berättar att han för några år sedan fick i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag till en kommande upphandling av kompletterande boendeformer. Han tror att det var när Attendo hört av sig.

– Först var det aktuellt att köpa platser, sedan ville kommunen köpa fastigheten, säger han.

”Kan vara ett alternativ”

Lina Bengtsson berättar att hon upplevde besöket på Villa Danspalatset som positivt.

– Jag tyckte att det var trevligt och bra, säger hon.

I övrigt vill hon inte säga så mycket om dialogen.

– Det har inte tagits beslut, betonar hon.

– Det är de som vill att kommunen hyr platser. De sonderar terrängen, säger hon.

Kommunalrådet Lina Bengtsson (M).
Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) var med vid besöket på Villa Danspalatset.

Hon förklarar att man bara tittat på fastigheten och diskuterat hur Vardaga ställer sig till att sälja eller hyra ut.

Hon tror inte att LOV återinförs i kommunen i närtid. S är emot det.

– Det är inte aktuellt i nuvarande politiska konstellation, säger hon.

– Det var likadant i det gamla styret. Där var det SD som sa nej.

Lina Bengtsson tillträdde som kommunalråd först efter valet i höstas och känner inte till att det tidigare diskuterats att införa LOV för äldreboenden i kommunen.

– De har väl gjort en chansning, tänker jag. Det är billigare för kommunen att köpa eller bygga själv, säger hon.

– Det vi pratat om nu är behovet av fler platser, främst för de som idag är placerade i andra kommuner och att behovet ökar framöver. Utifrån det har vi börjat titta på om vi skulle kunna köpa, hyra eller bygga nytt, säger Lina Bengtsson.

Lina Bengtsson konstaterar att det blir en merkostnad att skicka de äldre till andra kommuner och att det dessutom är något som de flesta inte vill.

Villa Danspalatset kan vara ett alternativ.

– På något sätt kanske vi kan hyra eller köpa av dem, säger Lina Bengtsson.

Hon bedömer att trycket på fler platser är högre i staden än i kransorterna.

– Det är lite för tidigt att säga, men personligen tycker jag att det hade varit bra med korttidsplatser centralt placerade, säger hon.

Hon upplever inte någon press på kommunen att köpa Vardagas äldreboende.

– Om det inte landar i något bra får vi titta på annat.

Har ni beredskap för att bygga nytt? Hur långt har ni kommit?

– Vi har bara börjat diskutera. Björksäter var ett steg i den riktningen. Nu ser vi ett ytterligare ökat behov.

Hon säger att hon har drivit frågan.

– Jag ser ett behov av att omsorgen behöver jobba med mer långsiktig planering.

De har väl lagt fram sina önskemål för flera år sedan?

– Arbetet har inte varit helt optimalt, men vi har tagit ett omtag. Vi behöver bli bättre, säger Lina Bengtsson.

Inte aktuellt att köpa platser

Christer Welinder (S), nytillträdd ordförande i omsorgsnämnden, känner till att ett samarbete med Vardaga diskuterats.

– Men jag är inte alls insatt i var, när och hur, säger han.

Christer Welinder (S) ordförande i omsorgsnämnden.
– Jag har inte lovat dem något, säger Christer Welinder (S), ny ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Berit Önell

Han konstaterar att lokalbehoven inom omsorgen är en ständigt pågående process. Han är inte främmande för att hyra en del av Villa Danspalatset som korttidsboende.

– Det skulle eventuellt kunna vara en möjlighet, säger han.

– Jag tror inte att man kan ha noll korttidsplatser. Vi behöver nog 24-25 platser i egen regi.

Han kan inte tänka sig annat än att kommunen idag i så fall enbart är intresserad av att antingen hyra hela eller en del av boendet för att driva det med egen personal eller att köpa det. Men han minns att de borgerliga partierna tidigare varit inne på att köpa platser.

– Från allra första början var det meningen, om jag kommer ihåg rätt, att det skulle bli en privat lösning. De ville väl skriva ett kontrakt med kommunen. Det började med Attendo. Beskedet blev sedan att de fick gå med i Kommunförbundets upphandling för att erbjuda platser, säger han.

Men han känner inte igen att LOV skulle utökas till äldreboendena.

– Jag har inte hört att det varit aktuellt.

– Jag har inte lovat dem något och jag är nästan 100 procent säker på att Lena Wallentheim inte lovat något, säger han.

Han har inte exakt siffra på kön till äldreboende.

– Men vi hanterar alla inom 90 dagar, säger han.

Därmed följs lagen och kommunen riskerar inte straffavgifter.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se