torsjö live vers2

Längre straff men lägre skadestånd för knivattack i bowlinghall

Längre straff men lägre skadestånd för knivattack i bowlinghall

Både försvar och åklagare fick visst gehör för sina yrkanden när Malmö hovrätt prövade Hässleholms tingsrätts dom mot gärningsmannen bakom knivskärningen i Turbanhallen såväl som en rad andra brott. Brottsrubriceringen för knivskärningen blir fortsatt grov misshandel, inte mordförsök som åklagaren yrkat, och rubriceringen för knivutfallen mot en målsägande som gick oskadd ur händelsen mildras från försök till misshandel till grovt olaga hot, vilket innebär ett lägre skadestånd i denna del. Däremot skärptes det samlade fängelsestraffet för gärningarna med tre månader till totalt två år och sex månader.

Så småningom lyckades personalen ta sig ut ur lokalen och blockera ytterdörren tills dess att polisen tog sig till platsen. Mannens försök att bryta sig ut med hjälp av ett bowlingklot misslyckades eftersom dörren var gjord av pansarglas. Foto: Jonathan Önell
Så småningom lyckades personalen ta sig ut ur lokalen och blockera ytterdörren tills dess att polisen tog sig till platsen. Mannens försök att bryta sig ut med hjälp av ett bowlingklot misslyckades eftersom dörren var gjord av pansarglas. Foto: Jonathan Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

När assistentåklagare Kristian Stockerup överklagade domen krävde han att hovrätten skulle klassa knivskärningen som mordförsök istället för grov misshandel.

Enligt honom uppvisade gärningsmannen med sitt vilda svingande likgiltighet inför de skador han orsakade målsägande. Det var en fråga om tur, inte avsikt, att ingen dödades.

Men hovrätten fastställer utan förbehåll eller vidare diskussion tingsrättens bedömning.

– [Den tilltalade] angrep [målsägande] med kniv och därvid uppsåtligen högg, stack eller skar honom i armhålan. Det är inte utrett närmare hur de två då befann sig i förhållande till varandra eller med vilken kraft [den tilltalade] agerade med kniven i det skedet, skriver hovrätten.

Däremot ville hovrätten, i linje med försvarets yrkande, omvärdera brottsrubriceringen för utfallen mot den andre målsäganden i knivdramat, som inte skadades.

– Varken [målsäganden] eller någon annan hörd person har beskrivit att [den tilltalade] hanterade kniven på ett sådant sätt att det därav går att dra slutsatsen att han försökte träffa [målsägande] med den … Till skillnad från vad tingsrätten har kommit fram till kan [den tilltalade] således inte dömas för försök till misshandel, skriver Malmö hovrätt.

Kniven som användes i attacken återfanns i väggen. Foto ur förundersökningen
Kniven som användes i attacken återfanns i väggen. Foto ur förundersökningen

Försvarsadvokat Niclas Larsson var redan i tingsrätten av uppfattningen att det rörde sig om olaga hot. Ändå valde han att inte överklaga.

– Man vet aldrig säkert var det landar, det kan gå åt andra hållet också, sade han till Frilagt.

Hans ord besannades, och trots att hovrätten hörsammade hans yrkande skärptes det totala straffet från två år och tre månader till två år och sex månader.

I den inte helt enkla beräkningen ingår påföljder för de åtalspunkter som inte överklagats: två fall av skadegörelse, ringa narkotikabrott, två fall av brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, grovt brott, samt två fall av överträdelse av kontaktförbud.

Hässleholms tingsrätt tillerkände de målsägande i knivdramat skadestånd om 80 000 respektive 40 000 kronor. Enligt överklagan borde de istället ha fått 250 000 kronor för mordförsök, respektive 80 000 kronor för försök till grov misshandel.

Hovrätten fastställer skadeståndet om 80 000 kronor för grov misshandel, medan det på 40 000 för försök till misshandel bestäms till 20 000 kronor för grovt olaga hot.

Skadestånd till övriga målsägande står oförändrade.

Jonathan Önell

Läs mer:

2023-06-02 Överklagar dom för knivattack i bowlinghall

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se