torsjö live vers2

Överklagar dom för knivattack i bowlinghall

Överklagar dom för knivattack i bowlinghall

Knivskärningen i bowlinghallen var ett mordförsök, inte grov misshandel, hävdar assistentåklagare Kristian Stockerup, som överklagar domen från Hässleholms tingsrätt till Hovrätten. Vidare bör gärningsmannens utfall mot den andra målsägande, som gick fysiskt oskadd ur händelsen, inte rubriceras som försök till misshandel, utan som försök till grov misshandel. Han vill att fängelsestraffet på två år och tre månader skärps, och att skadestånden till målsägandena höjs. Försvaret överklagar inte.

När personalen på Turbanhallen konfronterade den hemlöse mannen för att ha stulit en jacka gick han till plötslig och våldsam attack med kniv. En av männen som gjorde sitt bästa för att värja sig mot de vilda utfallen fick skador på armhåla och hals som lyckligtvis visade sig vara lindriga.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Det var centimeter från att jag fick åka bårbil istället för ambulans, sa han i förhör.

Kniven som användes i attacken återfanns i väggen. Foto ur förundersökningen.

Det tar åklagare Kristian Stockerup fasta på i sitt överklagande.

– Att skadorna … inte blev allvarligare har endast berott på tillfälliga omständigheter, skriver han.

Han ifrågasätter att Tingsrätten med hänvisning till hur lindriga skadorna var inte tar fasta på gärningsmannens likgiltighet inför det potentiellt dödliga våld han riktade mot de målsägande.

– De faktiska skadorna ska därför inte ha den avgörande betydelse för frågan om uppsåtet, så som tingsrätten kommit fram till.

Detta resonemang framförde han redan i Hässleholms tingsrätt. Till skillnad från tidigare hävdar han dock inte längre att utfallen mot den målsägande som gick oskadd ur knivattacken är att betrakta som grov misshandel, utan endast att rubriceringen försök till misshandel skall skärpas till försök till grov misshandel.

Personalen lyckades ta sig ut ur lokalen och blockera ytterdörren tills dess att polisen tog sig till platsen. Mannens försök att bryta sig ut med hjälp av ett bowlingklot misslyckades eftersom dörren var gjord av pansarglas. Foto: Jonathan Önell

Yrkar på högre straff och skadestånd

Hässleholms tingsrätt dömde gärningsmannen till totalt två år och tre månaders fängelse inte bara för grov misshandel, utan också en rad andra brott begångna vid andra tillfällen, inklusive vapenbrott, skadegörelser och överträdelse av besöksförbud. Dessa är dock inte föremål för överklagan, även om hovrätten kommer göra en oberoende bedömning av deras sammanlagda straffvärde.

Åklagaren som hoppades på så mycket som tolv års fängelse i Tingsrätten framför inget nytt yrkande om påföljd, utöver att han anser att den bör skärpas. Däremot framför han tillsammans med målsägandebiträde Angelica Petersson önskemål om att hovrätten höjer skadestånden.

Hässleholms tingsrätt tillerkände de målsägande skadestånd om 80 000 respektive 40 000 kronor. Enligt överklagan bör de istället få 250 000 kronor för mordförsök, respektive 80 000 kronor för försök till grov misshandel.

I det fall att knivskärningen bedöms som grov misshandel snarare än mordförsök yrkar Angelica Petersson också på att skadeståndet skall höjas till 130 000 kronor.

Försvaret valde att inte överklaga

Senaste gången gärningsmannen, som lider av psykisk ohälsa, kom ut ur fängelset återföll han snart i hemlöshet, drogmissbruk och kriminalitet.

I samband med förhandlingen flaggade försvarsadvokat Niclas Larsson för att försvaret kunde komma att överklaga domen så att dessa svåra personliga förhållanden kunde beaktas i domen. Det gjorde man dock inte.

– Det hade förutsatt att frivården varit med på banan, säger han.

Ytterligare en problematik var att straffvärdet var för högt för att vård skulle kunna bli aktuellt.

– Förutsättningarna för kontraktsvård fanns inte.

Försvarsadvokat Niclas Larsson. Foto: Berit Önell

Försvaret har dock vissa synpunkter på domen. Precis som i Tingsrätten menar Niclas Larsson att utfallen mot den målsägande som inte skadades inte utgjorde försök till misshandel utan snarare är att klassa som olaga hot.

– Det har man dock inte stämt för, säger Niclas Larsson.

Om hovrätten går på försvarets linje i denna fråga skulle alltså gärningsmannen helt frias på denna åtalspunkt.

Jonathan Önell

Läs mer:

2022-11-30 Mordförsök i bowlinghall – personalen stängde in gärningsmannen

2023-03-22 Han fruktade för sitt liv under knivattacken i bowlinghallen

2023-04-01 Oenighet om knivdramat i bowlinghallen var mordförsök eller grov misshandel

2023-04-17 Knivdrama i bowlinghallen inte mordförsök

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se