torsjö live

Knivdrama i bowlinghallen inte mordförsök

Knivdrama i bowlinghallen inte mordförsök

Straffet för knivattackerna mot två personer i Turbanhallen i centrala Hässleholm i november i fjol hade kunnat bli mycket hårdare. Två av tre nämndemän var skiljaktiga och ville se gärningsmannen dömd för mordförsök på den målsägande som skadades, och ett fängelsestraff på nio år och sex månader, påföljder för övriga brott inräknade. Istället blir rubriceringen enligt rådman Karin Månssons och den tredje nämndemannens bedömning grov misshandel och straffet två år och tre månaders fängelse. Angreppen på den målsägande som kom oskadd undan bedöms som försök till misshandel av normalgraden. Assistentåklagare Kristian Stockerup, som helst velat se gärningsmannen dömd för dubbla mordförsök, är inställd på att överklaga domen. Även försvaret har övervägt att överklaga för att hänsyn skall tas till den tilltalades vårdbehov för missbruk och psykisk ohälsa.

Personalen lyckades stänga in knivmannen i lokalerna och väntade utanför på polisen. Foto: Jonathan Önell

Situationen eskalerade snabbt sedan personalen på Turbanhallen konfronterat den drogpåverkade mannen om den jacka som dagen tidigare stulits från anläggningens omklädningsrum. Gärningsmannen svingade vilt med en liten kniv mot de två målsägande som gjorde sitt bästa för att värja sig med stolar. En av de målsägande knivskadades i fingret, halsen och armhålan.

Två av nämndemännen var skiljaktiga och vill döma för mordförsök ifråga om den målsägande som knivskadades. I sitt yttrande hänvisar de till att målsägandena uppfattat den tilltalades hugg som kraftiga och att han efter ett kortare uppehåll följt efter dem för att återuppta angreppet. De bedömer att åklagaren lyckats visa att den tilltalade hade ett ”likgiltighetsuppsåt” – att han var medveten om men likgiltig inför den dödsfara han utsatte målsägande för, och att han därmed bör dömas för mordförsök.

Även om tingsrätten gått på deras linje hade åklagare Kristian Stockerup dock inte varit helt nöjd.

– Det var ju två mordförsök som jag stämde för, och de bedömde det andra som försök till misshandel. Där hade jag en annan uppfattning, säger han till Frilagt.

Att en av de målsägande kom oskadd undan påverkar inte brottsrubriceringen i hans fall, enligt åklagarens mening.

– Det var helt slumpmässigt vem som träffades och vem som lyckades försvara sig, sade han under förhandlingarna.

Enligt både åtalet och domen var det slumpartat vem som träffades av knivhuggen. Foto ur förundersökningen

Om det bedömts handla om två mordförsök hade påföljden blivit ännu strängare, trots sedvanlig mängdrabatt.

– I mitt yrkande sa jag tolv år, säger åklagaren.

Han ser ingen anledning att finna sig i domen.

– Jag har för avsikt att överklaga. Sen vilka delar, det har jag inte tagit beslut om än, säger han.

Det gäller dock i huvudsak frågan om brottsrubriceringen.

– I övrigt, händelseförloppet, har tingsrätten redogjort för det på ett bra sätt, så där är vi överens.

Rådman Karin Månsson och återstående nämndeman medger också i sin bedömning att våld med kniv är godtyckligt, att inte värre skador uppstått är en ren slump och att objektiva förutsättningar alltså föreligger att döma för mordförsök.

Trots detta anser de inte att det finns tillräckliga skäl att anta att gärningsmannen hade ett så kallat likgiltighetsuppsåt. Åtminstone skadan i armhålan har uppstått i samband med tumult på golvet, och tingsrätten anser inte att man kan dra några slutsatser av de målsägandes uppfattningar om våldets kraft.

– Det finns inget som tyder på att [den tilltalade] planerat gärningen, utan den verkar snarare ha varit impulsstyrd i situationen. Inget i hans uppträdande i inledningen av händelsen eller hans agerande i övrigt gör att det kan hållas för visst att hans avsikt varit att döda, skriver Hässleholms tingsrätt.

Även försvaret missnöjt

Någon vårdkomponent till straffet kan enligt tingsrätten inte bli aktuellt.

– Med hänsyn till straffvärdet, artvärdet och att fråga är om återfall kan någon annan påföljd än fängelse inte komma i fråga, lyder bedömningen.

Frivårdens utlåtande medger inte heller vård och anger inte att den tilltalade söker hjälp. Försvarsadvokat Niclas Larsson flaggade under förhandlingarna att om dessa omständigheter inte togs i beaktning i domen var det sannolikt att de skulle överklaga.

– Om hovrätten begär det måste frivården skriva ett nytt utlåtande, sade han till Frilagt.

– Det är uppenbart att hans missbruk och leverne födde de här brotten, lät det i rätten.

Frilagt har utan framgång sökt honom för kommentar.

Döms för flera andra brott

Straffvärdet för den grova misshandeln landade endast på ett och halvt års fängelse, vilket är minimistraffet för den sortens brott. Straffets resterande nio månader kommer sig av sammanslagna och rabatterade påföljder för övriga åtalspunkter. Utöver detta tillkommer ytterligare 100 dagar från tidigare villkorlig dom som nu förverkas.

Domen innefattar fällande domar för brott begångna vid andra tillfällen: överträdelse av besöksförbud mot gärningsmannens mamma, ringa narkotikabrott, skadegörelse av en bil utanför polisstationen på Vallgatan, såväl som grovt vapenbrott för att i januari ha befunnit sig på Norra Station iklädd rånarluva och beväpnad med två knivar, en hammare och ett multiverktyg.

Han döms även för ringa stöld av kniven som han tillgrep på CityGross tidigare på morgonen innan han begav sig till bowlinghallen, såväl som för ytterligare ett grovt vapenbrott för hur han hanterade den.

Åtalet för skadegörelsen av en bil på varuhusets parkering vid samma tidpunkt ogillas dock. Trots att den tilltalade själv medger att han mycket väl kan ha gjort det.

– Även om det är graverande att [den tilltalade] befunnit sig på den aktuella platsen, innehaft en kniv och rört sig runt bilarna på platsen är det enligt tingsrätten med de höga beviskrav som gäller i brottmål, i avsaknaden av ett direkt utpekande av [den tilltalade] som gärningsman, inte tillräckligt för att det ska anses visat att det var han som var gärningsmannen. Åtalet ska därför ogillas vad avser den åtalspunkten.

Utöver fängelsestraffet döms gärningsmannen att betala skadestånd till målsägandena om 80 000 respektive 40 000 kronor för kränkning. Hade de skiljaktiga nämndemännens mening blivit gällande och rubriceringen blivit mordförsök hade skadestånd till den målsägande som skadades istället blivit 200 000 kronor till den målsägande som skadades. Utöver detta tillkommer 2 700 kr i ersättning för sveda och värk till den målsägande som skadades.

Utöver dessa skadestånd utgår 169 kronor till CityGross för stölden av den kniv som användes vid misshandeln, 9 425 kr till Turbanhallen för reparation av glasdörren som spräcktes och 6 709 kr till försäkringsbolaget som täckte kostnaden för den bil han vandaliserade på Vallgatan. Till alla belopp tillkommer ränta.

Jonathan Önell

Läs mer:

2022-11-30 Mordförsök i bowlinghall – personalen stängde in gärningsmannen

2023-03-22 Han fruktade för sitt liv under knivattacken i bowlinghallen

2023-04-01 Oenighet om knivdramat i bowlinghallen var mordförsök eller grov misshandel

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se