torsjö live vers2

Till Sweden Rock: Rock ska vara för alla

Till Sweden Rock: Rock ska vara för alla

INSÄNDARE. Den 22 november 2016: LIVE NATION FÖRVÄRVAR MAJORITETS POST I SWEDEN ROCK.

– Festivalen drivs vidare på samma sätt. Ägarförändringen påverkar inte driften etc.

En stor förändring kom ganska omedelbart för handikappade och funktionsvarierade personer. Sweden Rock Festival som är en av världens mest aktade festivaler, tänker inte längre driva handikappcampingen i egen regi. Detta läggs ut till externa aktörer. En pengafråga??

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Jag har åkt till Sweden Rock Festival sedan 2007. Då hade vi en mycket tillgänglig camping, behövde aldrig ens lämna området. Från 2011 används marken till utökning av festivalområdet.

En ny camping läggs längre bort. Vi fick en egen entré, den gick bakom scenerna. Då slapp vi den långa backen upp till stora entrén. Handikappcampingen flyttas igen. Ännu längre bort. Campingen var fortfarande i Sweden Rock Festivals egna händer. 2016 ändrades våra villkor. Första externa aktören tar över handikappcampingen. Nu ännu längre bort, men anpassad och prydlig. Några år där, sen kommer pandemin och campingen sägs upp. Otrygghet igen. 2022 en ny aktör. Vi blev ej hemlösa i alla fall.

Nu hamnar vi längst bort någonsin. Allt annat än tillgängligt. Att ständigt gå, har ett pris. På mig är det kanske svårt att se på utsidan, att jag har en funktionsnedsättning. I synnerhet på en festival. Jag rör mig som en kraftigt berusad person. Lillhjärnan är problemet. Den styr balans, koordination och motorik. Man får också okontrollerade rörelser, så kallad ataxi. Jag var inte närvarande, när unga, starka kroppar delades ut. Så jag fick en, som var gammal, redan från början. Alltså att gå genererar mycket smärta. All energi och njutning går förlorad. Det som en härlig rockfestival ska vara: Helt fantastisk.

Vi är väldigt många som har det så här. Även om våra funktionsnedsättningar är varierande, så är många mer eller mindre osynliga. Vi som går är inte så utsatta som våra rullande vänner, över att där inte finns anpassningar på campingen, men för dom blir det väldigt knepigt. Vår handikappcamping år 2022–2023 har inga hjälpmedel alls. Tex anpassade duschvagnar, bajamajor. Men en hög boendekostnad. Så vi hittade en annan camping. Här reserveras elplatserna åt funktionsnedsatta, nära servicehuset. 3 200 kronor mindre. Tyvärr 300 meter längre att gå. Jag fick den energikick som krävdes, för att äntligen få ner detta på print. I mötet med Victor Johansson. Där Victor berättade om sin viktiga skrivelse till Sweden Rock Festivals ledning. Han lyfter så mycket bra saker. Vi behöver också vara fler som skriver. På så sätt lyfts vikten av, att Sweden Rock tar fullt ansvar för: Tillgänglighet och inkludering, både inne på festivalområdet och ute genom en trygg, nära och anpassad camping. Vi vill ha ändring NU. För oss, från oss funktionsvarierade personer som älskar rockmusik. ROCK ÄR FÖR ALLA.

Tack för ordet!

Marie Svensson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se