Gruppen-3a-328x120

Begär svar om bostäder vid reningsverket

Begär svar om bostäder vid reningsverket

Kommunen har inga pengar till att lösa in bostäderna vid reningsverket i Hässleholm. Linus Jepsson begär därför att kommunen ska lägga ner sina mångåriga anspråk på hans fastighet, helst genom att helt lyfta ut den ur förslaget till detaljplan som innebär inlösen på grund av närheten till reningsverket. För det talar också den nyligen presenterade luktutredningen som avfärdar teorin att lukt eller smittspridning skulle göra det olämpligt att bo där. Men processen går vidare.

Kommunstyrelsens nya ordförande Lena Wallentheim (S) lovar nu att ta upp ärendet och se till att de berörda får ett besked.

Linus Jepssons hus.
Linus Jepssons hus mellan reningsverket och Finjasjön har hotats av inlösen i tio år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunens fördjupade översiktsplan för området säger att de två bostäderna närmast reningsverket ska planläggas som natur på grund av risk för lukt och smittspridning. Enligt Boverket är detta resonemang olagligt, vilket Frilagt skrev om redan för sju år sedan. Reningsverket ska istället åtgärdas om det orsakar störningar. Men kommunen drev ändå igenom översiktsplanen. Redan detta bör ge de boende rätt till inlösen eftersom planen lägger en död hand över deras fastigheter. De kan knappast sälja på öppna marknaden när ett hot om expropriation vilar över dem. Enligt expropriationslagen ska fastigheterna i så fall säljas till kommunen för marknadsvärdet plus 25 procent. Men Linus Jepsson har flera gånger erbjudits skambud för sin fastighet.

Förra sommaren fick Linus Jepsson och grannen Jan Tillgren veta att de skulle få besked när luktutredningen var klar. Men nu måste de vänta på en utredning om den gamla olagliga tippen vid Sötekärrsbäcken som också föreslås ingå i detaljplanen.

Jan Tillgren vid sitt hus.
Jan Tillgren tycker inte att kommunen ska driva gamla människor från hus och hem. Foto: Berit Önell

I slutet på förra veckan skrev Linus Jepsson ett mejl till kommunalråden, tekniske chefen Mats Svensson och mark- och exploateringschefen Jonathan Jeppsson Norberg.

Han tipsar där om att det ligger en tomt ute i närheten som han skulle kunna flytta sitt hus till. Utgångspriset för den lilla tomten som behöver fyllas upp före byggnation är 2,5 miljoner kronor. Den säljs av samma mäklarbyrå som för några år sedan värderade hans hus till 400 000 kronor och osant hävdade att det inte fanns godkänt avlopp.

Linus Jepsson betonar att han hellre har kvar det läget han har.

– Om man ser till regelverket så ska jag ju inte lida skada och kunna flytta till ett likvärdigt hus i området. Nu är ju tomten mindre och inklämd men jag slipper i alla fall allt kackel då, skriver han.

Han berättar att han fick tag i en tjänsteman som sa att han fick förstå att kommunen har ont om pengar nu.

– Så då menade jag, låt mig vara ifred då.

Han blev hänvisad till Mats Svensson som inte svarade.

– Mats pratar inte med mig och om jag ska vara ärlig förstår jag inte i grund och botten hur detta kan vara Mats problem, han är till exempel inte ansvarig för skrivningen i planförslaget.

– Alla hänvisar till Mats.

Bilden visar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).
Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens tidigare ordförande. Foto: Urban Önell

Linus Jepsson nämner att kommunstyrelsens tidigare ordförande Lars Johnsson (M) förhandlade direkt med honom, men backade efter att S sagt nej till budet. Han konstaterar också att det ännu inte gjorts någon proportionalitetsbedömning som grundlagen kräver om samhället ska ta enskildas egendom i anspråk. Den ska göras i tre steg och gälla om åtgärden är ändamålsenlig, om den är nödvändig för att tillgodose ändamålet eller om det finns andra mindre ingripande alternativ och om den fördel som det allmänna skulle vinna står i rimlig proportion till skadan för den enskilde.

Frågan är om det aktuella fallet lever upp till något av dessa krav. Det är knappast nödvändigt för reningsverkets fortlevnad att två bostäder på andra sidan Hovdalavägen försvinner.

– Nu får kommunstyrelsens ordförande ta tag i detta och styra det hela, ni har hållit på och gjort anspråk på det jag har i över tio år och det finns inget slut i sikte, skriver Linus Jepsson och påminner om kommunstyrelsens uppsynsplikt över kommunens förvaltningar.

Han avslutar med att förklara att han skriver mejl eftersom han inte blir framkopplad på telefon. Frilagt har tagit del av flera inspelningar där personalen på kontaktcenter bekräftar att de inte får koppla fram honom. Under en period gällde det kommunledningskontoret på order av Lars Johnsson, under en annan period ska dåvarande miljö- och stadsbyggnadschefen Helena Östling ha bestämt att han inte fick prata med hennes förvaltning som hanterat planförslaget. Dessutom har Hässleholms vatten vägrat tala med honom och hänvisat alla frågor till kontaktcenter.

Hänvisar till den som inte har mandat

På måndagsmorgonen svarar kommunalrådet Lina Bengtsson (M) på mejlet.

– Ditt ärende hanteras inte av kommunstyrelsen. Om du har frågor hänvisar jag till Mats Svensson, skriver hon.

Kommunalrådet Lina Bengtsson (M).
Kommunalrådet Lina Bengtsson (M). Foto: Berit Önell

Varför svarar du med att hänvisa till Mats Svensson? Mejlet handlade ju till stor del om att alla hänvisar till honom och att han inte svarar och inte heller har mandat?

– Därför att jag kan inte svara alls på de frågor som Linus har och det har jag vid flera telefonsamtal också talat om. Jag är inte alls involverad i detta, det har i huvudsak i nuläget hanterats av tekniska, säger Lina Bengtsson.

– Men jag tycker att det är fullt rimligt att de boende ska få besked. Vi får jobba vidare med detta, säger hon.

Senare samma dag togs frågan om bostäderna upp när den nya kommunledningen besökte tekniska förvaltningen.

– Majoriteten var för att köpa i det gamla styret. Det beskedet vi fick idag från Lena var att vi inte ska köpa. Vi vill låta dem vara ifred och avvakta detaljplanen, säger Mats Svensson.

Men det är ingen lösning eftersom planförslaget är just att bostäderna ska lösas in.

Bilden visar kartan över planförslaget.
Förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm omfattar även bostäderna som ligger i det gröna området längst till vänster. Karta ur planförslaget

Mats Svensson hävdar att han pratade med Linus Jepsson senast för ett par veckor sedan, vilket enligt Linus Jepsson inte stämmer. Han har också bett Lina Bengtsson meddela att han vill tala med honom och sedan berättat för henne att det inte hjälpte, vilket hon bekräftar.

– Jag kan inte köpa in något. Politikerna får köpa i så fall, säger Mats Svensson.

”Enklast ta undan bostäderna från detaljplanen”

Mats Svensson, teknisk chef i Hässleholms kommun.
Mats Svensson, teknisk chef i Hässleholms kommun.Foto: Lotta Persson

Han håller med om att politikerna borde sätta ner foten. Det räcker inte att ha en icke bindande formulering i planförslaget om att bostäderna ska lösas in när de boende själva vill.

– Det enklaste vore att lösa situationen genom att ta undan bostäderna från detaljplanen. Linus har rätt i att om kommunalråden som sitter nu lovar att de ska få vara kvar vet man inte om det gäller. Kommunalråd kan bytas snabbt, säger han.

Han anser att kommunalråden borde svara Linus Jepsson så fort som möjligt.

Lena Wallentheim instämmer. Ett mejlsvar bör skickas.

– Men i detaljfrågorna måste jag få sätta mig med de som jobbar med detta. Jag har inte mer svar nu, säger hon.

Enskilda politiker ska inte ge bud

Hon medger dock att hon haft många diskussioner om planförslaget med Camilla Lindoff, tidigare gruppledare för S i miljö- och stadsbyggnadsnämnden och även deltagit i dialogmöten med både politiker och tjänstepersoner från miljö- och stadsbyggnad och tekniska. Där tyckte hon att man i stort var överens över partigränserna.

– Jag kände inte att det fanns någon ambition att tvinga bort de boende, säger hon.

Hon har också trott att man bara skulle vänta på luktutredningen.

– Inte här heller har man satt ner foten. Jag vet också att Linus Jepsson fått bud av enskilda politiker. Det ifrågasätter jag. Så gör man inte. Det ska ske i en demokratisk process om vi kommer fram till att vi ska köpa fastigheterna, säger hon.

Bilden visar Lena Wallentheim.
Kommunstyrelsens nya ordförande Lena Wallentheim (S) lovar att ta tag i frågan om bostäderna vid reningsverket. Foto: Urban Önell

Om ni ska driva det här måste ni väl ha råd att köpa fastigheterna?

– Ja, annars blir det ju moment 22, säger Lena Wallentheim.

Alternativen att lyfta ut bostäderna ur planen eller planlägga dem som bostäder vill hon titta på.

– Jag måste säga att jag tycker att vi ska komma fram till ett ställningstagande så att de boende får besked, säger hon.

Hon anser också att det är viktigt att berörda ska vara trygga med formuleringen i detaljplanen oavsett vem som styr i framtiden. Hon säger att hon förstår att det blir en stor stress i att ha hotet om inlösen över sig i många år.

Hon kommer inte ihåg vilken summa S sa nej till under Lars Johnssons förhandling. Men det var Benny Petersson, nu förste vice ordförande i tekniska nämnden, som sa nej.

– Det är egentligen tekniska nämnden som ska ha hand om det. Benny sa att vi inte kunde säga ja eftersom det var långt över värderingarna, berättar hon.

– Jag sa till Lars Johnsson att Benny inte kommer att säga ja, men ni kan göra det ändå för ni har ju majoritet med SD.

Lena Wallentheim förnekar inte att kommunledningen har makt att bidra till att lösa situationen.

– Jag ska diskutera det med Lina och miljö- och stadsbyggnadsnämnden, säger hon.

Kommer inte att blockera någon

Lena Wallentheim säger att medborgarna självklart har rätt att tala med ansvariga politiker och tjänstemän, men att det är viktigt att tala med den förvaltning eller den politiker som arbetar med den aktuella frågeställningen.

– Jag har ingen kännedom om att det getts någon order om blockering och det kommer inte ges av mig, förklarar hon.

Hon medger att hon fått meddelande om att Linus Jepsson sökt henne, men inte ringt tillbaka. Istället informerade hon om att Camilla Lindoff skulle hantera ärendet och att de stämde av med varandra. Nu blir det istället Johan Lindman som är förste vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

– Så arbetar jag som ledare för mitt parti att det är gruppledarna som måste ansvara och svara på frågor som finns under deras nämnder. Jag kan omöjligt vara insatt i alla ärenden som finns i kommunen och då riskerar jag ju att ge medborgaren fel svar eller inte kunna svara alls, säger Lena Wallentheim.

Både Helena Östling och Lars Johnsson har förnekat att de blockerat Linus Jepsson hos kommunens kontaktcenter.

– Jag har inte gett någon order om att blockera någon. Det hade varit mig främmande. Däremot har det vid flera tillfällen varit så att jag inte kunnat svara på hans detaljerade frågor och då hänvisat till tjänstemän med sakkunskap. I min roll som KSO finns det nog inte någon annan kommuninvånare som jag talat med fler gånger än Linus Jepsson, skriver Lars Johnsson i ett mejl till Frilagt.

Berit Önell

Läs mer:

2016-06-23 Kommunen vill riva bostäder för skyddszon

2022-08-28 Tjänstemän tvekar om att ”planlägga bort” hus vid reningsverket

2023-05-05 Inga besked till boende vid reningsverket – ny utredning ska beställas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se