torsjö live vers2

Dyra fotbollsplaner på Österås – ny bedömning efter återremiss

Dyra fotbollsplaner på Österås – ny bedömning efter återremiss

21 miljoner kronor kan fem fotbollsplaner på Österåsområdet i Hässleholm kosta. Då ingår förnyelse av två konstgräsplaner för sex miljoner, en teknikbod för tre miljoner till den skänkta uppvärmda åretruntplanen med naturgräs och två nya traditionella naturgräsplaner. Men tekniska nämnden beslöt nyligen om återremiss för att ytterligare utreda kostnaden för de två sistnämnda planerna som inklusive parkeringsplats och byggherrekostnader beräknades till 11,9 miljoner kronor. Frågan kommer åter upp på dagordningen vid ett extra sammanträde imorgon, tisdag, då även kostnadsökningen för det nya badhuset ska behandlas.

Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda tre nya gräsplaner för fotboll. Nämnden har utvidgat uppdraget så att det även omfattar parkeringsplats, befintliga konstgräsplaner och två extra naturgräsplaner. Genomförandeförslaget är uppdelat i tre steg, men tekniska förvaltningen, som kostnadsberäknat, har nöjt sig med det första med två nya planer som skulle kosta 11,9 miljoner kronor. Ytterligare en ny plan tillkommer alltså i ett senare skede.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som alternativ föreslås att två nya planer läggs intill varandra på den mark som Hässleholms Brukshundsklubb idag arrenderar. Den lokaliseringen bedöms spara 1,5-2 miljoner kronor eftersom området redan är terrasserat och det troligen räcker med en enklare dräneringsanläggning.

Förslag till nya fotbollsplaner enligt kommunens handlingar.
Förslag till nya fotbollsplaner enligt kommunens handlingar. Steg 1 med två planer beräknas kosta 11,9 miljoner kronor. Steg 3 A är alternativet på mark som brukshundsklubben arrenderar.

KD opponerade sig mot kostnaderna vid tekniska nämndens förra sammanträde och partiets Simon Berneblad föreslog återremiss. SD ställde sig bakom förslaget. Efter ajournering instämde även övriga partier.

— Kostnaden som presenterats är väldigt hög och utifrån vårt perspektiv inte helt i linje med den fotbollsutredning som presenterats. Även om ärendet enbart ska vidare till budgetberedningen så måste kostnadsbilden vara korrekt, säger Simon Berneblad i ett pressmeddelande.

Simon Berneblad (KD) är kritisk till att översiktsplanen dröjer ytterligare.
Simon Berneblad (KD).

Han hoppas att kultur- och fritidsnämnden ska kunna hjälpa till att kapa kostnaderna med fyra-fem miljoner kronor.

Tekniska nämndens nye ordförande Urban Widmark (M) har inte riktigt samma bild av orsaken till återremissen.

– Det vi var överens om var att det skulle vara en dialog kring detaljerna i utformningen, säger han.

– Anledningen till att det blir olika belopp kan vara att det är lite olika alternativ.

Urban Widmark (M).
Urban Widmark (M). Foto: Urban Önell

Han konstaterar att det blir billigare fotbollsplaner på brukshundsklubbens mark, men att man då måste ordna en ny plats för dem.

– En annan skillnad är att en frösådd plan tar ett år, förklarar han.

Enligt handlingarna föreslås en färdig och en frösådd plan. Den frösådda beräknas kosta 2,6 miljoner kronor och den med färdigt gräs 4,1 miljoner. I båda fallen ingår belysning av plan, inhägnad, bevattningssystem och dräneringssystem.

– Om det inte är så bråttom kan man välja frösådd. Om det är ett akut behov kanske man kan rulla ut en färdig gräsmatta.

– Det är brist på planer och då kan man få den ena snabbt i drift, säger Urban Widmark.

Frågan kommer att tas vidare till budgetberedningen inför budgeten 2024.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se