torsjö live vers2

Falsk sjuksköterska får villkorlig dom

Falsk sjuksköterska får villkorlig dom

Kvinnan som arbetade som sjuksköterska inom hemsjukvården i Hässleholm när det avslöjades att hon fått sin legitimation med hjälp av ett förfalskat examensbevis har nu dömts för brukande av falsk urkund. Påföljden blir villkorlig dom och 40 dagsböter. Kristianstads tingsrätt ansåg inte att det var bevisat att kvinnan tillverkat examensbeviset, enbart att hon använt det.

Flera allvarliga incidenter inträffade under sjuksköterskans mer än ett år långa anställning i Hässleholms kommun. Alla delegeringar som beviljats under hennes tid i hemtjänstområdet ogiltigförklarades och personalen fick göra om utbildningen. Det fanns även misstankar om att hon hade orsakat två äldres död, men detta gick enligt ansvariga på omsorgsförvaltningen inte att bevisa. Ingen polisanmälan gjordes därför om detta och Inspektionen för vård och omsorg tog inte heller emot anmälan om vårdskada eftersom bara legitimerad personal kan anmälas – och sjuksköterskan inte var legitimerad.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kvinnan fick sin sjuksköterskelegitimation redan 2019 och arbetade bland annat i Kristianstads kommun innan hon anställdes i Hässleholm våren 2020. Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholm, fattade misstankar och inledde en intern utredning efter flera rapporterade avvikelser. Hon kontrollerade med Socialstyrelsen och fick besked att kvinnan hade giltig legitimation, men nöjde sig inte med det. Hon kontaktade även högskolan och fick veta att kvinnan bara hade 74 av de 180 högskolepoäng som krävdes och alltså aldrig tagit någon examen. När Socialstyrelsen fick del av informationen drogs legitimationen tillbaka. Hässleholms kommun beslöt att stänga av kvinnan från arbetet sommaren 2021. Hon lämnade då själv in sin uppsägning.

Både kommunen och Socialstyrelsen polisanmälde kvinnan för urkundsförfalskning. Enligt åklagarens förstahandsyrkande hade kvinnan själv tillverkat det falska examensbeviset och skulle därför dömas för detta. Men Kristianstads tingsrätt anser inte att det kunde bevisas. Visserligen skriver tingsrätten att det framstår som osannolikt att någon annan gjort det, men menar att det inte går att helt bortse från att det kan ha varit någon annan person.

Däremot står det klart för tingsrätten att kvinnan inte kan ha trott sig ha avlagt en sjuksköterskeexamen efter att bara ha klarat 74 högskolepoäng.

– Hon måste därmed också ha haft klart för sig att examensbeviset var förfalskat, skriver domstolen.

Trots det har kvinnan skickat in examensbeviset till Socialstyrelsen när hon ansökt om legitimation som sjuksköterska. Tingsrätten konstaterar att till följd av detta obehörigen utövat sjuksktöerskeyrket under åren 2020-2021. Hon döms därför för brukande av falsk urkund.

Enligt tingsrätten är straffvärdet för brottet i praxis motsvarande fängelse en månad. Men påföljden stannar vid villkrlig dom och böter, totalt 6 400 kronor, eftersom kvinnan inte tidigare lagförts för någon brottslighet “av betydenhet” och det “saknas särskild anledning att befara” fortsatt brottslighet.

Berit Önell

Läs mer:

2021-07-30 Sjuksköterska med förfalskat examensbevis i hemsjukvården

2021-10-13 Hemtjänstens medicindelegeringar ogiltiga

2021-10-24 Falsk sjuksköterska kan ha orsakat två äldres död

2022-01-05 Tonar ner anklagelser mot fask sjuksköterska

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se