torsjö live vers2

Trygga bevarandet av våra kyrkobyggnader

Trygga bevarandet av våra kyrkobyggnader

INSÄNDARE: Sommartid innebär att många färdas omkring i vårt vackra land. Här finns många sevärdheter som uppmuntrar till stopp under bilfärden. Ett exempel är våra kyrkor varav flera funnits redan sen 900 år tillbaka. Den sommarsvala kyrkan ger kulturella upplevelser och möjlighet tillreflektion och stillhet. På flera håll anordnas även speciella arrangemang som sommarkyrka, vägkyrka och sevärdhetskyrka.

Oavsett trostillhörighet så anserbåde turister och fastboende att våra kyrkor är en viktig del av kulturarvet och att de måste bevaras för framtiden. Tyvärr har nu flera församlingar drabbats av ökade kostnader för kyrkorummen och det finns stor risk att de inte kan bevaras i nuvarande skick.

Därför är det angeläget att se över den kyrkoantikvariska ersättningen som idag bara täcker en fjärdedel av kyrkans kostnader för underhåll av och investeringar i kyrkobyggnader. Det är dags att räkna upp detta bidrag som varit oförändrat sedan länge. Under min riksdagstid kunde jagtala för detta bidrags berättigande och nu är min förhoppning att företrädare för flera partier genom interpellationer, motioner och enkla frågor på nytt aktualiserar denna viktiga del av vårt kyrkliga kulturarv.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lars-Ivar Ericson (C)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se