torsjö live vers2

Trafikverket grävde bort fiberkabel – bolaget nonchalerade tillstånd, skadade väg, mark och gärden

Trafikverket grävde bort fiberkabel – bolaget nonchalerade tillstånd, skadade väg, mark och gärden

Sedan 3 juli har Open Infras kunder i Västra Torup varit utan internet. När Trafikverket ertappade företaget med att ha frångått sitt tillstånd och ha orsakat skador på vägen såväl som på skyddsvärda naturmiljöer och fornminnen skötte bolaget inte dialogen med myndigheten. Först undanhöll de information, och sedan bröt de kontakten. Till slut gick Trafikverket in och grävde bort deras kabel.

Nu försöker Open Infra kringgå problemet genom att skapa en ny framföringsväg på privat mark. De har samtycke, hävdar de. Men en del relevanta markägare har inte skrivit under, och retar sig på bolagets fortsatta brist på respekt för sin omgivning.

Bolaget räknar med att majoriteten kunder får tillbaka anslutningen i slutet av veckan.

Open Infras vilda framfart utanför Västra Torup gick inte obemärkt förbi. Kabeln lades grunt och kabelsand användes inte, brunnslock låg på sniskan och snökäppar och vägtrummor låg sönderkörda och undanslängda här och var. Det såg, enligt en bybo, ”förjäkligt ut”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Flera vägtrummor har skadats. Bild ur utredningen.

Men till slut var i alla fall kabeln dragen, och allt fler kunder kom online. Det dröjde dock inte mer än någon månad innan 56 av 74 uppkopplade kunder tappade anslutningen.

Det var Skanska som på uppdrag av Trafikverket hade grävt bort ledningen. De höll vakt över ledningarna och lovade att kapa dem om bolaget försökte sig på att reparera.

Trafikverkets sista utväg

Varför göra något så drastiskt, som drabbar tredje man?

– Det är jättetråkigt, men det är det enda verktyg vi har, säger Cecilia Östlund, avdelningschef på Trafikverket.

– Vi har inte rätt att utmäta viten. Förr polisanmälde vi, men polisen kan inte göra något i sådana här ärenden. Så det vi gör är att vi återställer på ledningsägarens bekostnad.

Enligt henne har Trafikverket gjort allt de kunnat för att hitta en fredlig lösning med bolaget.

– De har haft alla möjligheter att rätta till det här, säger hon.

Stora stenar har lämnats kvar i vägområdet.

Av handlingarna framgår att myndighetens handläggare Nina Jourdan, som är på semester, sedan december förmått Open Infra att redogöra för avvikelserna. Men bolaget nonchalerade upprepat hennes tidsfrister, och när de väl skickade in material kom de inte med hela sanningen.

– Underlaget Ni skickade in när det gäller felförläggningen som utförts utan tillstånd stämmer inte. Det finns mer längsgående förläggning än det ni visar i ert nya underlag. Det finns även genomgrävning av vägkroppen som ni inte har med, skriver Nina Jourdan till Open Infra.

Trots sina fasoner får bolaget hela tiden nya chanser att komplettera, något de aldrig gör. Till slut får handläggaren nog, och sätter en sista deadline.

– Kompletteringen behöver komma in till Trafikverket senast 2023-04-28. Trafikverkets driftentreprenör kommer annars att ombesörja återställningen på er bekostnad. Trafikverket har alltid rätt att avhjälpa fel på ledningsägarens bekostnad vid utebliven åtgärd, skriver hon.

Trafikverkets utredning konstaterar att Open Infra inte bara på omfattande sätt hade frångått den dragning de hade tillstånd till, de hade också skadat såväl vägen som skyddsvärda alléer och stengärden, bådadera potentiellt brottsliga handlingar som kan leda till böter eller fängelse upp till två år.

Nydragningen sker på privat mark en bra bit från Rökevägen i riktning mot Hissmossa. Bild: Jonathan Önell.
Open Infra har grävt väldigt nära en brunn, som skadats. Bild ur utredningen.

Markägare i uppror

Bengt Kristoffersson i Hissmossa är en av två markägare som Frilagt träffar på plats. Med dem har Open Infra inte träffat någon uppgörelse om att det skulle gå bra att komma tillbaka och gräva igen.

Faktum är att Open Infra redan i första varvet drog kabel genom Bengts mark utan formellt medgivande. Marken där de arbetat återställdes aldrig och gräsmattan är förstörd och täckt med sten.

– Jag har inte skrivit på något papper, säger han.

– Jag förstår inte hur de tänker. Man måste ha alla tillstånd och samtycke med ägare, annars är det dödfött. Annars räcker det med att det är en jävel som sätter sig emot!

När de utförde arbetet hävdade arbetarna att de skulle borra under gärdet som utgör gränsen mellan hans och grannens tomt. Likväl ertappade han dem med att plocka sönder stenröset. Olagligt, om det stämmer. Enligt ett utskick till deras kunder finns nya planer på att borra där. Hur det blir återstår att se.

Gladlynte rottweilern Gerly inspekterar gärdet. Bild: Jonathan Önell.

Bengts uppfattning är att Open Infra inte tycker det är värt att söka tillstånd.

– Det är deras ideologi. De bryr sig inte om tillstånd, de bara gräver, sen tar de bara skadestånden.

Han hävdar till och med att en av deras anställda erkände detta för honom på plats.

Open Infra försökte först sätta upp elskåpet hos en granne, vilket de inte fick. Då försökte de flytta det till Bengt Kristofferssons mark, vilket han satte stopp för. I slutändan hamnade det hos en tredje markägare, som utlovades betalning, någon gång i framtiden.
Elskåpet är provisoriskt anslutet till Eons elskåp med kablar dragna ovan jord. Vem som helst kan dra ur sladden, förutsatt att de törs ge sig på uttaget, där getingar byggt bo.

Be om förlåtelse, aldrig tillåtelse, som man säger på engelska verkar vara Open Infras metod. Men det är inte en lönsam strategi under svenska förhållanden. Bengt erbjuder inte heller någon förlåtelse för deras övertramp och ser ingen anledning att tolerera att bolaget dragit kabel på hans tomt på osnyggt vis.

– Vänta bara tills allt fungerar, då kommer jag med hjullastare och gräver av deras jävla kabel, säger han.

– Ska de ha kvar den här, då blir det dyrt för dem.

Skyller på Trafikverket

Skandalbolaget Open Infra är ett av de fiberbolag som anmälts flest gånger någonsin till Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden. Sedan denna omständighet och att Konusumentverket övervägde rättsliga åtgärder uppmärksammades medialt för ett par år sedan har anmälningarna dock kraftigt minskat.

I februari utmätte Patent- och marknadsdomstolen 500 000 kronor i vite till bolaget för missvisande och olovliga inslag i deras avtal. Att Trafikverket kan gräva av kabeln om de missköter sig har de också tidigare fått erfara i Alundatrakten utanför Uppsala. I Bromölla har deras felgrävningar lett till att kommunen kräver dem på 800 000 kr i vite.

Anya Alenberg är kommunikationschef och pressansvarig, men svarar bara på mejl.

– För vår del började det hela med att vi fick information om att någon grävt upp och klippt kablarna. Det förekom rykten och otydlig information om att det var Trafikverket. Vi tyckte att det lät konstigt och utgick från att det var sabotage.

– När våra fälttekniker kom till platsen för att felsöka och åtgärda hoppade en man ur sin bil och sa att om vi försöker att laga så kommer de att klippa igen. Han meddelade att han arbetade på uppdrag av Trafikverket.

Hur kunde ni tro att det var sabotage när Nina Jourdan skickat epost och påminnelser till er där hon hotat att Trafikverket kommer att återställa på er bekostnad om ni inte samarbetar?

– Vår fältservice hanterar driftstörningar och avbrott på aktiva anslutningar och det är en annan avdelning.

Har ni löst problemen med Trafikverket?

– Vi har skickat revidering och vi har försökt att få Trafikverket att hantera det nu, men Trafikverket har meddelat att de inte gör något förrän handläggaren är tillbaka i mitten av augusti.

Vad består tvisten i?

– Open Infra har godkänt tillstånd från Trafikverket utom på en oplanerad sträcka som uppstod då vi inte kom igenom med borrning och vi blev tvungna att flytta maskinerna utanför området med tillstånd. När sådant sker begär man revidering och det har vi gjort. Vi har skickat in allt som behövs för kompletterande handläggning.

– Ändringar förekommer ibland och är inget konstigt under en pågående utbyggnation. Trafikverket har varit mycket tillmötesgående i liknande ärenden förut och på andra platser i Sverige. Det finns en rutin för detta eftersom planering och verklighet ibland inte stämmer överens.

Du antyder att Trafikverket agerat avvikande och förbluffande, och de inte skulle följa sina rutiner. Men har de inte varit tillmötesgående som väntat sedan december på komplettering?

– Jag kan bara beklaga att den sträcka som uppstod utanför godkänt område inte rapporterades in tidigare. Det är vårt ansvar. Vi tar också ansvar för att våra kunder som var uppkopplade längs den sträckan får tillbaka sin anslutning så snabbt som möjligt.

Open Infra har i väntan på att Trafikverket skall hantera deras ärende anlitat underentreprenörer för att dra en ny ledning på privat mark.

Agerade Trafikverket inte både korrekt och förutsägbart?

– Jag skulle så gärna vilja berätta mer för dig om du är villig att lyssna och sätta dig in branschen från utförarnas sida. Att begära in tillstånd från Trafikverket, kommunen, länsstyrelsen och alla privata markägare är den största och längsta processen i tid när det handlar om fiberutbyggnad.

Är det ert fel eller Trafikverkets?

– I USA och Storbritannien får man ett generellt marktillstånd som gäller i princip överallt. Medan i Sverige har vi projekt där vi ska förhandla med 350 privata markägare för att nå 200 hushåll.

– Fråga gärna de stora bolagen som Telia, Telenor, ComHem med flera varför de har lämnat fiberbranschen.

Stämmer det att ni inte bryr er om att söka tillstånd, och att ni är beredda att ta eventuella skadestånd istället?

– Inget jag känner till och så arbetar inte Open Infra eller våra underentreprenörer. Det finns rutiner och checklistor på hur fiberutbyggand ska gå till och de ska följas.

Trafikverket har dokumenterat att ni skadat vägen. Hur försvarar ni det?

– Jag känner till att en vägtrumma har skadats och den ska repareras. Är det fler ska de repareras också. Alla fiberprojekt ska slutbesiktigas innan vi kan säga att det är klart.

Flera fiberskåp var olämpligt placerade, enligt trafikverket. Bild ur utredningen.

Ni skall också enligt boende ha plockat sönder ett gärde. Vad är dina synpunkter på det?

– Olyckligtvis har det skett en skada på ett gärde i samband med byggnation. I det här fallet tar vi kontakt med Länsstyrelsen så att återställandet blir rätt utfört.

Hur är det med markägarna?

– Vi har nytt markägaravtal med två markägare som ställer upp med sin mark för att hjälpa till. De ska ha ett stort tack så att vi snabbt kunde få ut maskinerna och bygga en ny förläggningsväg, utan dem hade alla fått vänta tills augusti, kanske september, säger hon.

Ni har nytt markägaravtal med två markägare säger du. Intressant svar på den frågan. Hur står det till med resten? När jag var ute i backen träffade jag två markägare som inte hört ett knyst om att det skulle hända något på deras mark. Måste inte sådant vara fixat innan ni kan ger er ut och gräva?

– Inget jag känner till, återkom med adress eller fastighetsbeteckning så får jag titta närmare på det, säger hon.

– Men som svar på din fråga, vi ska bara gräva där det finns markägaravtal eller installationsavtal om vi pratar om privatpersoner och deras mark.

Jonathan Önell

Uppdatering: Två formuleringar som gav felaktigt intryck av att problemen begränsade sig till Rökevägen och att Open Infras arbete var slutfört har justerats. Beloppen på vitena riktade mot bolaget har också korrigerats.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se