torsjö live vers2

Barn drogs inför rätta för barnpornografibrott

Barn drogs inför rätta för barnpornografibrott

Pojken, som gick första året i gymnasiet, hade skickat en barnpornografisk filmsekvens till en annan person via Instagrams direktmeddelandefunktion. Detta uppdagades genom Instagrams övervakning av privat kommunikation på sin plattform. Åklagarmyndigheten ville döma pojken för spridning av barnpornografi, vilket vanligen förknippas med högre straff än innehav. Hässleholms tingsrätt konstaterar dock att ”spridning” måste ske till mer än en person, varför åtalet ogillas och pojken frikänns.

Bilden visar Hässleholms tingsrätt.
Hässleholms tingsrätt. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Under förhandlingarna vädjade försvaret att ta hänsyn till pojkens unga ålder.

– Att en ung människa döms för ett så skamfullt brott kan få stora och orimliga konsekvenser, sa pojkens försvarare Anna Odebäck.

Pojken är tidigare dömd för stöld och skadegörelse, för vilket han dömdes till ungdomstjänst.

– Han har ryckt upp sig sedan den incidenten, är godkänd i alla ämnen och hjälper mig jättemycket, sa hans mamma.

Fildelningen inträffade ungefär samtidigt.

– Det hände för ett och ett halvt år sedan, det är lång tid i ett ungdomsliv, sa Anna Odebäck.

Anmälan kom polisen till del genom NCMEC (National Center for Missing and Exploited children), en ideell organisation knuten till amerikanska staten som driver en ”Cyber Tipline” dit företag som Instagram vänder sig för att förmedla kontakten med rättsväsenden runt om i världen.

Eftersom alla konversationer, inklusive filer, som förmedlas via Instagram lagras okrypterade på företagets servrar kunde övergreppsmaterialet identifieras och polisanmälas.

I sekvensen, uppdelad i två filmklipp, utför en pojke sexualhandlingar mot en vuxen kvinna. Materialet klassas som ”särskilt hänsynslös” av polisen med hänsyn till att barnet ej uppnått könsmognad.

Enligt pojken var det inte han som delade filerna.

– Det kan ha varit en kompis som skickat, sa han under förhandlingarna.

Han hävdar att hans mobil mer eller mindre var allmänning bland hans jämnåriga.

– Min kod? 1234.

Men det tror inte domare Karin Månsson på.

– Hans uppgifter om att det inte var han som skickade filmen kan lämnas utan avseende. Hans uppgifter framstår närmast som en uppenbar efterhandskonstruktion, skriver hon i sin bedömning.

Även om han utfört handlingen är den dock inte tillräcklig för att klassas som brottslig, enligt Hässleholms tingsrätt.

– Tingsrätten finner mot bakgrund av vad som är visat i målet, dvs att filen endast skickats till en person, och då i meddelandeform, att det inte visats att det varit fråga om en spridning av barnpornografiska bilder i den mening som avses i lagen, skriver Hässleholms tingrsätt.

Den som ... sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan ... döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.
– Brottsbalken 16 kap 10 a §

Lagtexten tycks säga att spridning till en endaste person skulle vara brottslig. Men av förarbetsuttalanden i prop. 2009/10:70 framgår att ”spridning” i lagens mening endast avser det som gjorts tillgängligt ”för fler än endast ett fåtal personer”.

Frilagt har sökt åklagarmyndigheten Kristianstad.

Jonathan Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se