torsjö live vers2

Länsstyrelsens handläggare borde inte få sitta på dubbla stolar

Länsstyrelsens handläggare borde inte få sitta på dubbla stolar

INSÄNDARE. Inför, under och efter själva skyddsjakten i Skåne har Tom Espgård tre vitt skilda olika uppdrag, detta gör att Revolution Rov anser att han är jävig i sitt uppdrag för Länsstyrelsen.

Espgård ser själv tydligen inget fel med att samtidigt ikläda sig rollen som den som inspekterar får och hagar efter vargangrepp, handlägger beslut om skyddsjakt och sen själv vara jaktledare under själva skyddsjakten.

Skyddsjakten inleddes på måndagseftermiddagen den 24/7 efter ett snabbt beslut av länsstyrelsen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter attacker av stora rovdjur måste alltid en utbildad besiktningsman från Länsstyrelsen tillkallas till platsen, även om både veterinär och polis redan varit där. Ska Länsstyrelsen betala ut ersättning för dödade djur krävs en med Länsstyrelsens kompetens och utbildning för det. I det här fallet var det Tom Espgård.

Dessa iakttagelser och slutsatser ligger sedan till grund när Länsstyrelsen står inför om det ska beslutas om skyddsjakt eller inte. Skyddsjakt på varg kan medges för att förebygga och förhindra allvarliga skador på renar, tamboskap och hundar om det är sannolikt att en allvarlig skada eller incident kommer ske igen och det inte finns några andra tillvägagångssätt på lösning. I dessa beslut var Tom Espgård delaktig.

Jaktledaren sen är en nyckelperson i jaktlaget under den praktiska jakten. Det är idag obligatoriskt i Sverige att ha en jaktledare i jaktlaget vid jakt efter stora rovdjur. Svenska Jägareförbundet tillhandahåller utbildningar för det ändamålet. De menar på att en bra jaktledare främst ska skapa en vi-känsla i jaktlaget och sätta laget framför jaget. Alltså ska Tom Espgård i sin roll som jaktledare inte framhäva sin syn på vargjakt, eller Länsstyrelsens, utan jaktlagets syn och önskan. Svenska Jägareförbundet som utbildar jaktledare står också tydligt för att organisationen har som mål att det inte ska finnas några tveksamheter vad förbundet vill och jobbar mot. Vargstammen ska innehålla så få djur som möjligt.

Som jaktledare är det Tom Espgård som själv har utsett ett 15-tal jägare som deltar i jakten. Många får arbeta utan någon form av ersättning, inte svårt då att gissa sig till att det är jägare som vill ha så få frilevande vargar som möjligt.

Det är inte heller första gången Espgård är jaktledare vid en vargjakt, han har varit jaktledare vid en tidigare vargjakt, för tio år sedan. Vad är det man säger? En gång är ingen gång, två en vana?

Vargen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. Vi anser det inte strikt kontrollerat när länsstyrelserna själva snabbt tar skyddsjaktsbeslut, att de skickar en aktiv jägare som till och med ansvarat för vargjakt tidigare till en fårhage där det skett ett vargangrepp för att där neutralt analysera vad som har skett, hur gör länsstyrelsen bäst vidare med denna situationen? Har vi som länsstyrelse vidtagit alla övriga betänkligheter innan vi beslutar om skyddsjakt? Sen tas beslutet och samma förväntat neutrala person som mött, utrett och analyserat ska nu iträda jaktledarrollen, med allt vad det innebär.

Revolution Rov anser därför Tom Espgård jävig i sin roll på länsstyrelsen. Jäv är en rätts- eller beslutssituation där en person kan tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. Den som invändningen riktas mot kallas jävig, i vår syn att se på det alltså Tom Espgård.

Maria Ljung
Kim Aronsson
Revolution Rov

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se