torsjö live vers2

Enig kommunstyrelse sa ja till 405 miljoner till badhuset

Enig kommunstyrelse sa ja till 405 miljoner till badhuset

En helt enig kommunstyrelse sa på onsdagen ja till att lägga ytterligare 30 miljoner kronor på ett nytt badhus i Hässleholm, totalt 405 miljoner kronor. Det enda parti som varit emot, Folkets väl, har bara ersättarplats och var inte med på sammanträdet. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Bilden visar Stefan larsson, Hanna Nilsson och Lena Wallentheim med en av skisserna i bakgrunden.
Det råder bred politisk enighet om att satsa på Österåsbadet. Skisserna på det nya badhuset presenterades i februari av Stefan Larsson (M), som leder styrgruppen, tillsammans med kommunalråden Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S).

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som Frilagt var först med att berätta stod det i maj klart att badhusets budget på 375 miljoner kronor inte skulle räcka till. Ärendet skyndades på under försommaren för att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut den 28 augusti.

Vid upphandlingen av det planerade badhuset på Österåsområdet gällde en budget på 325 miljoner. Därefter fastställdes ett så kallat funktionsprogram för de faciliteter som badhuset ska innehålla. Men sedan dess har byggkostnaderna ökat stadigt, liksom inflationen samtidigt som kronans värde försämrats. Budgeten har redan utökats med 50 miljoner kronor till 375 miljoner och nu räcker det alltså inte heller. Ytterligare 30 miljoner krävs om alla funktioner ska finnas kvar – och ledande politiker är överens om att inte ge avkall på något.

Tekniska nämnden beslöt den 27 juni att äska pengarna till projektbudgeten. Ernst Herslow (FV) reserverade sig då.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) berättar att kommunstyrelsen var helt enig i att säga ja och att det var många som yrkade på att tillägget skulle godkännas, vilket tyder på ett brett stöd för förslaget.

Hon är inte särskilt orolig för att kostnaderna ska öka ännu mer innan badhuset står färdigt.

– Man ställde lite frågor med tanke på byggpriserna och materialpriserna och det som (projektledaren) Mats Olsson svarade var att äskandet nu tagit lite höjd för att en del priser räknas upp så att det inte ska behöva komma fram ett nytt ärende om mer pengar, säger hon.

Folkets väls Björn Widmark var inte närvarande vid sammanträdet.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se