torsjö live vers2

Vardagas äldreboende kan bli flyktingförläggning – statsbidrag måste återbetalas

Vardagas äldreboende kan bli flyktingförläggning – statsbidrag måste återbetalas

Vårdbolaget Vardaga försöker skynda på ett avtal med kommunen om att hyra eller köpa äldreboendet Villa Danspalatset på Björksäter. Om det inte blir klart inom kort varnar Vardaga för att fastigheten istället kan bli flyktingförläggning nästa år. Men i så fall måste Vardaga och fastighetsbolaget CareReal betala tillbaka statligt investeringsstöd de fått på 10,7 miljoner kronor för att tillhandahålla bostäder till äldre. Villkor för stödet var att bostäderna inte används till annan verksamhet under åtta år efter utbetalning. Att boendet stått tomt i snart två år stämmer inte heller riktigt med avsikten med statsbidraget. Björksäters äldreboende, tidigare Attendos, stod tomt lika länge innan kommunen tecknade hyresavtal. Där bidrog staten med 13 miljoner till bygget.

Kommunen diskuterar nu med vårdbolaget Vardaga om att hyra eller köpa även äldreboendet Villa Danspalatset. Foto: Berit Önell
Kommunen diskuterar med vårdbolaget Vardaga om att hyra eller köpa även äldreboendet Villa Danspalatset. Om de inte kommer överens kan det istället bli flyktingförläggning i lokalerna. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Frilagt har tidigare berättat om hur de båda äldreboendena byggdes av privata fastighetsbolag som samarbetade med och skrev kontrakt med de stora vårdbolagen innan byggnationerna satte igång. Fastighetsbolagen startade separata bolag för varje fastighet och sålde sedan dem för priser som till stor del byggde på att avtalen med vårdbolagen värderades högt. De nya ägarna byggde husen och stod sedan där med problemet att fylla dem med verksamhet när kommunen inte ville köpa privata vårdplatser.

Dessutom kan de alltså tvingas betala tillbaka stora summor i statsbidrag om fastigheterna används till annat än bostäder för äldre.

Vardaga förberedde för flyktingförläggning redan när de första ukrainska flyktingarna kom efter krigsutbrottet i februari 2022. De 60 rummen är därför möblerade med våningssängar. Men förhandlingarna med Migrationsverket lades ned, enligt regionchef Ida Ek efter beslutet att kommunerna skulle överta ansvaret för de ukrainska flyktingarnas boende.

Våningssängarna till flyktingboendet skymtar fortfarande genom fönstren. Foto: Urban Önell
Våningssängarna till flyktingboendet skymtar fortfarande genom fönstren. Foto: Urban Önell

I våras inleddes en dialog mellan Vardaga och kommunen om att på något sätt använda fastigheten som äldreboende för kommunens behov. Kommunen vill i första hand köpa fastigheten och bedriva äldrevård i egen regi, liksom avsikten var med Björksäters äldreboende. I april var kommunpolitiker och tjänstepersoner på studiebesök på Villa Danspalatset. I slutet på maj kontaktade Ida Ek kommunalrådet Lina Bengtsson. I ett mejl påminde hon om kommunens kö på cirka 50 äldre och undrade hur kommunen ser på ett samarbete med Villa Danspalatset.

Söker asylboende från 2024

– Jag är medveten om att det finns ett intresse att ta över fastigheten från er sida, men som du säkert förstod när vi träffades så är detta ett alternativ som står långt ner på vår lista. Vi har återigen blivit uppvaktade av Migrationsverket som söker asylboende från 2024 och framåt så skulle gärna höra av dig så jag vet hur resonemanget går, skrev Ida Ek.

Kommunen har ännu inte tagit ställning i frågan.

Om Villa Danspalatset istället skulle bli flyktingförläggning kommer staten att kräva tillbaka de 10,7 miljonerna. Pengarna har delats mellan fastighetsbolaget och Vardaga. Det bekräftas av Martin Andersson på Novum Fastigheter som startade Vardagas byggprojekt i Hässleholm och ansökte om investeringsstödet. Det var dock köparen Care Real som tog emot pengarna.

– Vi har ett avtal. Exakt hur det ser ut vet jag inte, säger Martin Andersson.

Han hänvisar till sin vd, Oskar Nilsson, som Frilagt inte lyckats nå. Jon Van Geffen på tillväxtavdelningen hos Ambea som äger Vardaga säger att det vanligaste är att de inte får någon andel i investeringsstödet.

– Rent generellt finns det ingen branschpraxis om att dela 50/50. I vissa fall får vi 25 procent, i vissa 50 eller inget alls, säger han.

– Vi kan antingen få det eller lägre hyra eller något annat. Det är en del av hyresförhandlingen. Det är fastighetsbolagets pengar, det är bara vad man skriver.

Bilden visar en del av beslutet om statligt stöd.
Länsstyrelsen fattade beslut om statligt investeringsstöd för Vardagas äldreboende i maj 2021.

I avtalet mellan Attendo och Skandia Fastigheter om Björksäters äldreboende står inskrivet att Attendo ska få hälften av statsbidraget om Skandia får det.

Markus Pfister, fastighetschef på Skandia Fastigheter, får frågan om varför Attendo fick halva det statliga bidraget för äldrebostäder.

– Det var en affärsuppgörelse som många gånger ser ut så, det är branschpraxis, säger han.

Men bidraget är väl i första hand till för den som ska bygga?

– Jo, men hyresgästen investerar.

Inventarierna som kommunen skulle ta över värderades väl till tre miljoner?

– Det finns mer än så, hyresgästen brukar investera betydligt mer, säger Markus Pfister.

Oväntat upplägg

Mattias Jeschko-Edberg, bostadshandläggare på Länsstyrelsen Skåne, säger att han inte tidigare stött på att fastighetsbolag delar statsbidraget med verksamhetsutövare.

– Det låter som ett oväntat upplägg, säger han.

Han kan inte säga att det skulle vara otillåtet, men bidraget betalas ut till den som bygger.

– Ibland händer saker som är ovanliga men bortom förordningens ramar, säger han.

Särskilt anmärkningsvärt ser han det faktum att den som fick del av pengarna inte ens utförde tjänsten.

Kan bli tillsynsärende

Han förutsätter att en fastighet som fått bidrag måste börja användas som bostäder för äldre inom viss tid.

– Det är min bedömning som handläggare, men det har inte hunnit bli rättsligt prövat ännu, säger han.

– Det kan ju finnas synnerliga skäl till att de inte hyrt ut ännu. Men det är något udda med att de fått stöd och inte fått det uthyrt inom två år.

Han konstaterar att det byggts två rätt stora äldreboenden nästan samtidigt i en stad som Hässleholm som inte är jättestor.

– I efterhand kan man undra, säger han.

– Det är väldigt oturligt att två boenden intill varandra blivit försenade till inflyttning. Det är inte riktigt tanken med stödet.

Han reagerar även på försäljningsplanerna.

– Varje överlåtelse är en riskfaktor när det gäller att se till att villkoren följs, säger han.

– Det verkar ha varit diskussion om försäljning ganska omgående för Björksäter.

Mattias Jeschko-Edberg säger att det kan bli aktuellt att titta närmare på ärendena. Han ska ta upp det med kollegorna.

– Eventuellt kan vi be om en förklaring. Vi får diskutera det och se om vi ska ställa frågor, eventuellt går vi vidare, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2023-05-30 Kommunen förhandlar om ett privat äldreboende till på Björksäter

2023-07-05 Konflikt kring privata vårdbolag – Jacob Karlsson anklagade SD

2023-07-06 Säljaren bestämde priset på Björksäters äldreboende

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se