torsjö live vers2

Konflikt kring privata vårdbolag – Jacob Karlsson anklagade SD

Konflikt kring privata vårdbolag – Jacob Karlsson anklagade SD

När de privata vårdbolagen Attendo och Vardaga satsade på Björksäter i Hässleholm räknade de med att kommunen skulle anlita deras äldreboenden. De samarbetade med utvecklingsbolag som startade projekten och snabbt sålde dem vidare som ett paket med löften om långsiktiga vinster. Det avgörande var avtalen med vårdbolagen. Köparna byggde husen, beviljades statliga bidrag och kunde belåna fastigheterna. Men när det visade sig att kommunen inte var intresserad av att köpa vårdplatser blev det konflikt. Hässleholms fastighetskung Jacob Karlsson, styrelseledamot för bolaget som utvecklade Vardagas boende, blev så arg att han under ett möte anklagade Sverigedemokraterna för att ha lurat bolagen.

Björksäters äldreboende. Foto: Berit Önell
Björksäters äldreboende, som Attendo skulle driva, ligger alldeles intill Vardagas. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Det finns kopplingar mellan bolagen bakom de båda äldreboendena. Drevviken som utvecklade Björksäters äldreboende för Attendo har samma ägare i Luxemburg, NREP Nordic Strategies Fund IV LP, som företaget som idag äger Vardagas äldreboende, Care Real NSF IV Hässleholm 1 AB.

Jacob Karlsson verkar vara en lokal nyckelperson i sammanhanget. Han sitter i styrelsen för Novum Samhällsfastigheter AB i Helsingborg, utvecklingsbolaget bakom Vardagas Villa Danspalatset.

Lotta Witte, som tidigare drev dansstället Björksäter, sålde fastigheterna efter avstyckning. Den första, Björksäter 4, gick till Skandia Fastigheters dotterbolag Björksäter Äldreboende AB i maj 2018. 5 230 kvadratmeter kostade 11,4 miljoner kronor. Fastigheten är enligt Lantmäteriets uppgifter inte belånad.

Jacob Karlssons Karlsson Fastigheter AB köpte i november 2018 Björksäter 5, cirka 3 500 kvadratmeter för åtta miljoner kronor och byggde där 30 lägenheter. Lånen på fastigheten uppgår till 60 miljoner kronor medan taxeringsvärdet är 45,2 miljoner.

CareReal-bolaget köpte i oktober 2019 Björksäter 2 för 13 miljoner kronor. Fastigheten belånades i ett par omgångar till totalt 150 miljoner kronor.

Lotta Witte säger att hon sålde marken för äldreboenden, men att hon inte vet vad kommunen sagt.

– Det enda jag hört om det första var att det var inte ett löfte men att kommunen var positiv till dem. Nästa har jag ingen aning om, säger hon.

Peter Turell, tidigare affärsutvecklare på Attendo, var med i de första kontakterna med Hässleholms kommun 2016.

– Det fanns ett starkt intresse för att få in privata institutioner, säger han.

– Garantier får man aldrig av kommuner, men en positiv indikation, en viljeinriktning.

Han uppfattade LOV som huvudspåret, men att det även fanns andra alternativ.

Var S också positiva?

– De hade inte gjort vågen, men kunnat acceptera det, säger han.

Från början hade han kontakt med Pär Palmgren, senare även Hanna Nilsson med flera.

Hans tolkning var att SD hade svängt efter Sölvesborgs erfarenheter av LOV när SD satt i styret där.

– Det blev mycket tomplatser på kommunala boenden. Om någon privat slår upp ett nytt och fräscht boende, varför skulle de äldre välja något gammalt? Om kommunen har ett gammalt bestånd kanske det kan användas till annat istället för att byggas om jättedyrt. Det går också att upphandla x antal platser, säger han.

Turerna kring överklagandet av kommunens beslut att köpa Björksäters äldreboende väcker frågor om varför det var så angeläget för kommunen att köpa fastigheten. Kommunstyrelsens tidigare ordförande Lars Johnsson (M) inbjöd den som överklagat till ett enskilt möte i stadshuset för att diskutera överklagandet, i hopp om att det skulle dras tillbaka. Hanna Nilsson (SD) fick nyligen lämna posten som kommunstyrelsens ordförande, bland annat på grund av anklagelser om att hon försökt anlita torpeder för att få den klagande att dra tillbaka sitt överklagande.

Men varken vårdbolagen eller fastighetsägarna har varit intresserade av att sälja byggnader. De ville sälja vårdplatser. SD gick bara motvilligt med på ett köp.

Vid ett möte i april 2022 anklagade Jacob Karlsson kommunalrådet Hanna Nilsson för att SD hade lurat bolagen att etablera sig i Hässleholm. Partiet skulle ha lovat att säga ja till att Hässleholms kommun skulle införa lagen om valfrihetssystem, LOV, där de äldre får välja om de vill flytta in på ett kommunalt eller privat boende – men sedan ändrat sig. Det stämmer enligt Hanna Nilsson inte.

Bilden visar Jacob Karlsson.
Jacob Karlsson hade intressen i vårdbolagen genom styrelseuppdrag i utvecklingsföretaget Novum Fastigheter. Foto: Berit Önell

– Jag blev uppriktigt upprörd över det påståendet du kom med mot mig och SD, skriver Hanna Nilsson tillsammans med gruppledaren Ulf Berggren i ett mejl till Jacob Karlsson några dagar senare.

– Detta gjorde mig framförallt väldigt chockad då vi i SD aldrig ens varit i närheten av att vara intresserade av det i nuläget och inte ens våra interna diskussioner har varit i närheten av detta, skriver hon.

SD vill reda ut saken ordentligt och föreslår ett möte, men Jacob Karlsson är kallsinnig. Han förklarar att det hon skriver stämmer, att det är bilden han fått av Skandia Fastigheter som äger Björksäters äldreboende där Attendo tidigare hade hyresavtal.

– Det viktiga är att vi får veta vem som påstår att vi har lovat något som inte stämmer. Du måste ju rimligtvis kunna få fram vilka som säger det. Få fram en tid med ett möte med dessa så tar vi med våra protokoll så vi reder ut detta en gång för alla, skriver Hanna Nilsson och Ulf Berggren.

Jacob Karlsson är inte intresserad.

– Som jag upplever det har ni fått chansen att bekänna färg och av någon anledning anser de sig lurade. Jag förmedlar bara vad jag hör rakt och tydligt utan att ta ställning för varken det ena eller andra. Bättre ni lägger fokus framåt, skriver han.

Intensiv uppvaktning från Vardaga och Novum

Hanna Nilsson säger att SD-politikerna blev intensivt uppvaktade av Vardaga och utvecklingsföretaget Novum där Jacob Karlsson sitter i styrelsen. Det var under tiden efter valet 2018 då hon var förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Jag vet att M nog gett dem ganska stora löften och sagt att de måste påverka SD. Vardaga uppvaktade oss länge och vi hade många möten med dem. De ringde så mycket också, så till slut fick jag säga att jag inte hade tid. Vi sa att vi inte var intresserade av LOV. Till sist hade vi en omröstning i partigruppen och sa nej, berättar hon.

Bilden visar kommunalrådet  Hanna  Nilsson (SD).
Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) säger att det inte stämmer att SD skulle ha lovat vårdbolagen någonting. Foto: Berit Önell

Enligt Hanna Nilsson sa ingen under uppvaktningen från Vardaga eller Novum till SD att någon i kommunen lovat dem något.

– De sa bara att det verkligen skulle bli fint, berättar hon.

Hon berättar att hon blev förvånad när hon fick veta att Vardaga trots beskedet valde att satsa i Hässleholm.

– Det tog en månad, sedan sa de att de skulle bygga ändå.

– Men vi var jättetydliga med dem, säger hon.

Hon gissar att vårdbolaget räknade med att det skulle bli stor brist på platser i äldreboende i Hässleholm.

Uppvaktningen skedde efter att Lars Johnsson (M) tillträtt som kommunstyrelsens ordförande.

– Lars Johnsson pratade innan det var färdigbyggt om att det var perfekt för då kunde kommunen kanske köpa det också, säger hon.

– Vem vet, det var kanske därför kommunen skulle avvakta med att bygga.

Men Hanna Nilsson tror att löftena till vårdbolagen kom tidigare, medan Pär Palmgren var kommunstyrelsens ordförande och innan SD:s första kommunalråd Ulf Erlandsson tillträdde i mars 2017. Erlandsson tvingades sedan avgå på grund av flera skandaler efter bara tre och en halv vecka på posten. Många ledande SD-politiker avgick samtidigt.

– Jag vet inte vad de beslutat tillsammans med M.

Kan någon ha lovat för mycket?

– Ja, det tror jag. M har nog varit säkra på att om de bara släppte fram SD skulle det ordna sig.

– Pär Palmgren ville verkligen rösta fram oss. Han sa att han kommit överens med Ulf Erlandsson om annat, så det kan ha varit detta också. När Ulf Erlandsson inte var kvar fick vi göra nya ställningstaganden, säger Hanna Nilsson.

Bilden visar Pär Palmgren
Pär Palmgren var kommunstyrelsens ordförande bland annat under perioden februari 2017-februari 2018. Foto: Berit Önell

Enligt Hanna Nilsson är det inte säkert att den tidigare SD-ledningen alltid förankrade sina ställningstaganden i partigruppen.

Frilagt har inte lyckats nå Ulf Erlandsson.

Det blev aldrig mer än diskussioner om LOV på äldreboenden. Inga beslut fattades.

– Men när det tjatades så mycket lämnade vi in en motion om att ta bort LOV helt även i hemtjänsten, för att markera att vi inte ville ha LOV, berättar Hanna Nilsson.

Motionen gick igenom eftersom SD fick stöd av de rödgröna.

– S och SD har samma politik och åsikt där. Men när man är med i ett styre får man ge och ta, säger Hanna Nilsson.

I det nyligen avbrutna styret med M och KD gick SD med på att kommunen skulle sälja ut mark till privata förskolor.

– Det är helt ok för oss med en del privata förskolor. Men äldreomsorgen vill vi helst ska vara i vår egen regi, säger Hanna Nilsson.

Hon konstaterar att de platser kommunen köper idag kostar mycket.

– Just nu är det 69 platser som kostar cirka 140 000 kronor extra per plats.

SD tvekade om att köpa Björksäters äldreboende

SD-gruppen tvekade om att köpa Björksäters äldreboende.

– Det var inte självklart att vi skulle vara med på det. Det var nog framförallt på grund av kostnaderna, vi var inte övertygade om ifall det var ett bra eller dåligt pris, säger Hanna Nilsson.

Hon hävdar fortfarande bestämt att hon inte bad vikingarna om hjälp för att överklagandet av köpet skulle dras tillbaka.

– Jag vill egentligen inte köpa det, säger hon.

Hon kan inte förklara det hon säger på de uppmärksammade inspelningarna, men håller fast vid att det var vikingarna som erbjöd sig att hjälpa till, efter att hon berättat om mötet som Lars Johnsson haft, något som förvånade henne.

– I vanliga fall var Lars väldigt försiktig av sig, säger hon.

– Jag har alltid varit väldigt godtrogen och tror det bästa om människors intentioner. När jag berättade för Uffe sa han att de nog försöker få det till att jag bett dem om en tjänst.

Jacob Karlsson vill inte svara på några frågor om sin roll i Björksäterprojekten.

– För operativa frågor i Novum Samhällsfastigheter får jag hänvisa till vd Oskar Nilsson. Jag har inte varit involverad i Novums eventuella dialoger med kommunen, skriver han i ett sms till Frilagt.

Styrelsen har väl ansvar för beslut om så stora satsningar? Om du inte var invloverad, varför var du arg på SD och tyckte att de lurat er?

– Stämmer att styrelsen har ansvar. Fortfarande Oskar som för bolagets talan. Personligen har jag inga kommentarer, skriver Jacob Karlsson.

Oskar Nilsson förklarar att bolaget inte äger och förvaltar fastigheterna.

– Vi jobbar uteslutande med att hitta mark, sedan syr vi ihop till ett projekt, säger han.

Han bekräftar att varje fastighet brukar läggas i ett eget bolag. Det säljs sedan genom att bolaget säljs. Därmed blir köpeskillingen inte offentlig. När bolaget säljs byter det dessutom namn.

Politiker minns inte

Lars Johnsson försäkrar att han inte ställt ut något löfte till något av vårdbolagen och att någon annans löfte inte heller gjorde köpet av Attendoboendet angeläget.

– Förslaget till köp av Attendo-fastigheten var motiverat endast med anledning av att kommunen behövde ökad kapacitet och att det var problem med arbetsmiljön på Ekegården, vilket visat sig vara ett svårlöst problem. Några andra skäl fanns inte, skriver han i ett mejl till Frilagt.

Bilden visar Lars Johnsson.
Lars Johnsson (M) var kommunstyrelsens ordförande från februari 2018 till oktober 2022. Foto: Urban Önell

Pär Palmgren säger att han inte minns några löften om äldreboenden på Björksäter.

– Visserligen har jag ibland gott minne, men jag kommer inte ihåg, säger han.

Han tror inte heller att han skulle ha lovat någonting.

– Löften skulle jag nog akta mig för. Ambitioner kan man ha, men inte löften, säger han.

Det är fler tidigare politiker som har dåligt minne av diskussionerna kring LOV.

Karin Axelsson (M), tidigare ordförande i omsorgsnämnden, är en av dem. Klart är att en intern utredning om privat äldreomsorg som var klar i januari 2020 bland annat tog upp risken att LOV i äldreboenden kan leda till att kommunala boenden står tomma.

– Jag lyfte aldrig upp det som ett ärende på omsorgsnämnden för jag visste att jag inte hade majoritet, säger hon, men betonar att alliansen alltid varit positiv.

Susanne Lottsfeldt har suttit i omsorgsnämnden för SD sedan valet 2018.

– Vi har alltid ställt oss negativa till LOV, säger hon.

Hon förklarar dock att partiet inte sa tydligt nej förrän efter utredningen 2020.

– Vi ville inte säga nej förrän vi fått en ordentlig utredning och fakta på bordet, säger hon.

Mårten Reveny på Drevviken, som utvecklade Attendofastigheten, säger att han hade kontakt med bland andra Pär Palmgren.

Drevviken uppfattade enbart positiva signaler från kommunen.

– Både politiker och tjänstemän och markägare tyckte att det verkade vara en bra idé, berättar Mårten Reveny.

Både han och kollegan Patrik Englund har tidigare arbetat på Attendo.

S vill bedriva vård i kommunal regi

Lena Wallentheim, som var kommunstyrelsens ordförande när diskussionerna med Drevviken och Attendo inleddes 2016, säger att hon och hennes parti aldrig varit positiva till privata äldreboenden, varken genom LOV eller upphandlingar.

– Det är ingen hemlighet att vi vill bedriva vården i egen regi, säger hon.

Lena Wallentheim (S)
Lena Wallentheim (S) var ordförande i kommunstyrelsen från valet 2014 till februari 2017. Foto: Urban Önell

I dagsläget vill hon i första hand diskutera ett köp av Vardagas fastighet, i andra hand blockförhyrning.

– Vi behöver fler platser, säger hon.

Det är brådskande.

– Ja, för om vi ska bygga tar det något år, säger hon.

Hon minns ett möte i den rödgröna fullmäktigegruppen då Attendo informerade om sina planer på Björksäter.

– Vi sa redan då att vi inte har intresse av att teckna något, säger hon.

S ska istället ha hänvisat Attendo till den upphandling som de skånska kommunerna gör i samverkan.

– Attendo figurerade ganska mycket i pressen då.

– På sikt är det alltid bättre för kommunen och billigare i egen regi. Jag är också skeptisk till att bolagen ska tjäna pengar och flytta dem utomlands, säger hon.

Även hon anklagar SD.

– SD ville införa LOV och var sedan emot, hävdar hon.

Hon säger att många tyckte att det var konstigt att två privata äldreboenden byggdes intill varandra och inte var med i upphandlingen.

– Det verkade vara på spekulation. Men nu utgår vi från där vi befinner oss, säger hon.

Berit Önell

Fortsättning följer!

Läs mer:

2021-07-21 Björksäters äldreboende en investering på 226 miljoner

2022-07-22 Lars Johnsson ville få Martin att dra tillbaka överklagande

2013-03-13 Vikingar: Kommunalrådet ville leja oss som torpeder

2023-04-25 Lars Johnsson (M) ska förklara sig inför JO

2023-05-30 Kommunen förhandlar om ett privat vårdboende till på Björksäter

2023-06-21 SD vill öppna för köp av vårdplatser hos Vardaga

2023-07-06 Säljaren bestämde priset på Björksäters äldreboende

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se