torsjö live vers2

Ytterligare 30 miljoner till badhuset beviljade

Ytterligare 30 miljoner till badhuset beviljade

Kommunfullmäktige sa på måndagskvällen ja till att det nya badhuset i Hässleholm får kosta ytterligare 30 miljoner kronor, totalt 405 miljoner. Folkets väls Ernst Herslow fick inget gehör för en återremiss, trots att kommunens högsta beslutande organ tvingades fatta beslut utan att få del av en uppdaterad kalkyl över de årliga kostnaderna för drift, ränta och amortering. Styrgruppens ordförande Stefan Larsson (M) berättade att han strax före mötet fått en uppdaterad kalkyl, men redogjorde inte i detalj för denna.

Familjeavdelningen blir innehållsrik och mer än det som finns på skissen kan tillkomma.
Badhuset var den stora frågan på kommunfullmäktiges sammanträde.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter Frilagts avslöjande om att siffrorna inte stämde i den kalkyl som presenterades för politikerna i juni lovade Stefan Larsson i fredags en uppdaterad kalkyl till kommunfullmäktige.

– Jag utgår ifrån att vi måste ha transparens i kommunfullmäktige, sa han då.

Bland annat byggde kalkylen på en för låg ränta, 1,5 procent. Vid sammanträdet tonade han ner bristerna.

– Kommunens finansförvaltning har tagit med den ökade internräntan i beräkningarna, men kalkylen har tyvärr inte uppdaterats löpande, sa han.

Det hela handlar dock inte om att räntan behöver uppdateras löpande utan om att den var felaktig när politikerna för första gången fick se kalkylen vid mötet i den parlamentariska gruppen i juni. Kommunen följer SKR:s rekommendation för internräntan som redan i februari sattes till 2,5 procent för 2024. Räntan låg på 1,5 procent men årskostaden på investeringen beräknades på det nya ännu inte beslutade beloppet 405 miljoner.

En procents ränteskillnad på 400 miljoner gör fyra miljoner kronor mer i årskostnad. Men enligt Stefan Larssons uppdaterade kalkyl ska årskostnaden inte öka. Det beror bland annat på att avskrivningstiden förlängs, hur mycket avslöjades inte, vilket minskar årskostnaden något. Dessutom lyfts drygt fem miljoner kronor bort från driftskostnaderna. Det gäller det långsiktiga underhållet som felaktigt redovisats som driftskostnad. Kommunen brukar istället redovisa detta som reinvestering.

Intäkterna från de badande ska också vara uppdaterade, på vilket sätt framgick inte.

Stefan Larsson nämnde inte heller att kalkylens kostnader för el och värme är från 2019 och lär behöva höjas rejält.

– Den nya prognosen visar på en i princip oförändrad årlig driftskostnad, förklarade han.

Bilden visar Stefan Larsson.
Stefan Larsson hade strax före fullmäktigemötet fått en uppdaterad kalkyl. Foto: Urban Önell

Det betyder cirka 24 miljoner kronor per år. Om man drar av kostnaderna för Qpoolens och Hässleholmsgårdens anläggningar som läggs ner när det nya badet står klart blir den årliga kostnadsökningen för badhusorganisationen cirka 18 miljoner kronor.

Det kan på sikt också bli aktuellt att stänga fler badhus. Detta ska diskuteras vidare när en uppdaterad statusuppdatering och underhållsplan för övriga badhus inom kort blir klar.

Fullmäktiges ledamöter var generellt kritiska till hanteringen av kalkylen, men ville trots det fullfölja badhusprojektet med alla planerade funktioner.

Bilden visar kommunfullmäktigeledamöter i röda salongen.
Den stora majoriteten i fullmäktige var kritisk till den bristfälliga kalkylen, men såg inte den som en anledning att bromsa investeringen i badhuset. Ledamöterna har bytt plats i röda salongen så att det nya styrets samarbetspartners M och S nu sitter intill varandra. Foto: Urban Önell

– Det är klart att vi hade väldigt gärna velat ha en dragning för att se vad innebär detta, men en sak är jag säker på. Oavsett vad som händer så måste vi bygga det här badhuset, sa oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD).

Hon påminde om att kvällens ärende gällde de 30 miljonerna och att det inte är aktuellt att renovera Qpoolens simhall.

– Det är väl Stefan och Lena som fått informationen. Så känner ni er trygga med att ta det här beslutet så tycker jag att det är okey att vi gör detta nu, sa hon.

Bilden visar Hanna Nilsson.
Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) nöjde sig med informationen. Foto: Urban Önell

Ernst Herslow påpekade att räntan som kommunen kunde få under första kvartalet i år snarare var kring tre procent, vilket skulle betyda sex miljoner mer i årskostnad. Han tog också upp att siffrorna för elkostnaderna är fyra år gamla och att det redan finns ett badland i Kristianstad, 35 minuter bort med tåg.

– Kalkylerna behöver ses över. FV vill egentligen inte ha något nytt badhus förrän man tittat på alla badhus. Nu ska det investeras 405 miljoner, men vi kan väl alla vara överens om att det stannar inte där. Oavsett ska det tas fram en ordentlig kalkyl, sa han och krävde återremiss.

Bilden visar Ernst Herslow.
Ernst Herslow (FV) ville ha återremiss för att alla skulle få del av en komplett kalkyl före beslut. Foto: Urban Önell

Inga andra partier stödde förslaget.

– Vi kan inte stå här om fem år utan badhus. Vi vill ha en stabil ekonomi. Då krävs stabila och förutsägbara kostnader och en anläggning som kan täcka behovet för hela kommunen. Om det blir återremiss förlorar vi pengar, sa Thomas Nilsson (L).

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) betonade att de styrande partierna inte vill plocka bort några funktioner ur badhuset.

– Om vi gör det har vi snart ett badhus som kanske inte lockar den breda massan, förklarade hon.

– Det är också väldigt viktigt att hålla nere avgifterna. Vi vill ha ett badhus som alla har råd att gå till.

Bilden visar Lena Wallentheim.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) ville ha kvar alla planerade funktioner i badhuset för att det annars kanske inte lockar den breda massan. Foto: Urban Önell

Hon konstaterade att det knappt varit en vecka de senaste åren då alla badhusen i kommunen varit öppna samtidigt. Har det inte varit stängt på grund av renovering har det varit Legionellabakterier.

Även Lena Wallentheim höll med om att kalkylen borde varit uppdaterad, men försäkrade att alla siffror kommer att gå in på ett korrekt sätt i budgeten.

Nu ville hon skynda på beslutet.

– Varje dag som går tickar pengar och invånarna får vänta på badhuset.

Anders Edwall gav en känga till styrgruppen för att inte fler partier fått vara involverade.

– Jag har också reagerat på kalkylen och såg att det inte var rimligt med 1,5 procents ränta, förklarade han, men såg det självklart att säga ja till de 30 miljonerna.

Fullmäktige röstade också ja. Folkets väl begärde ingen votering, men reserverade sig mot beslutet.

Berit Önell

Läs mer:

2023-08-24 Kalkylen håller inte: Badhuset blir dyrare

2023-08-25 Kalkylen för badhuset ska kontrolleras

2023-08-28 Missvisande kalkyl skäl riva upp beslut om badhusbygge?

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se