torsjö live vers2

Här är den uppdaterade kalkylen för badhuset

Här är den uppdaterade kalkylen för badhuset

Frilagt kan nu presentera den uppdaterade kalkylen för det nya badhusets årliga kostnader. Driftskostnaderna har skrivits upp liksom räntan, men totalsumman blir ungefär densamma tack vare att fem miljoner för långsiktig underhållsplan har lyfts ut och avskrivningstiden ökat från 33 till 40 år.

Bilden visar den nya kalkylen.
Så här ser den uppdaterade kalkylen för det nya badhuset ut.

När politiker från alla partier i juni för första gången fick se siffror på de årliga kostnaderna för drift, ränta och amortering var kalkylen inaktuell. Kostnader för el, värme, löner med mera var fyra år gamla och räntan bara 1,5 procent. Efter att Frilagt uppmärksammat detta i förra veckan lovade styrgruppens ordförande Stefan Larsson (M) en uppdaterad kalkyl inför kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen. Fullmäktige skulle visserligen inte besluta om badhuset som helhet utan om ett tillskott på 30 miljoner kronor till byggkostnaderna, men kostnaderna för ränta och amortering blir givetvis högre på en större investering.

– Vi måste ha det här utrett, annars har politikerna svårt att fatta beslut, sa Stefan Larsson till Frilagt på fredagen.

Han berättade från talarstolen i kommunfullmäktige att han strax före mötet fått en uppdaterad kalkyl. Även kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) ska ha fått samma information. Men övriga ledamöter fick inte se kalkylen innan de skulle rösta om att öka byggkostnaden med 30 miljoner till 405 miljoner kronor. Stefan Larsson redogjorde inte heller i detalj för siffrorna.

Frilagt har nu begärt ut den uppdaterade kalkylen och fått den från Henrik Samevik, avdelningschef på kultur- och fritidsförvaltningen. Mathias Bjäreborn, enhetschef på tekniska förvaltningen har också skickat uppdaterade driftskostnader med specificerade siffror.

Den årliga kostnaden blir till och med något lägre i den nya kalkylen, 17,3 miljoner istället för 17,6 miljoner när kostnaderna för Qpoolen och Hässleholmsgården dragits av.

Personalkostnaderna har i den nya kalkylen ökat med cirka en halv miljon kronor, från 5,5 miljoner kronor till 6,0 miljoner per år. Personalkostnader tillsammans med posterna media och övriga kostnader blir nu totalt 12,8 miljoner kronor. I den tidigare kalkylen var de 14,6 miljoner, men då ingick fem miljoner kronor till långsiktig underhållsplan som enligt kommunens redovisningsprinciper kallas reinvestering och inte ska höra till driftskostnaderna. Skillnaden blir därmed 3,2 miljoner kronor. Därav gäller cirka 2,7 miljoner ökade årskostnader för bland annat el och värme. Men de fem miljonerna tillhör de årliga kostnaderna för badhuset och är därmed en del av kalkylen även om de redovisas någon annanstans.

Bilden visar den tidigare  kalkylen över de årliga kostnaderna för det nya badhuset.
Så här såg den tidigare kalkylen ut.

Stefan Larsson sa vid fullmäktige att även intäkterna från badande hade uppdaterats, men det stämmer enligt Henrik Samevik inte. Intäkterna i kalkylerna är desamma, cirka 9,3 miljoner kronor, som i den kalkyl Frilagt tidigare publicerat.

Årskostnaden på investeringen var i den tidigare kalkylen med 33 års avskrivning 18,3 miljoner kronor. Räntan har höjts med en procent till 2,5 procent. En procents ränteökning borde ge en ökad kostnad på fyra miljoner kronor. Men årskostnaden för investeringen ökar bara till 20,3 miljoner tack vare att avskrivningstiden förlängs. Längre avskrivningstid ger dock högre räntekostnad totalt sett.

Inklusive driftskostnaderna blir årskostnaden därmed 23,8 miljoner kronor, med avdrag för Qpoolen och Hässleholmsgården 17,3 miljoner. Under 40 år blir det totalt 952 miljoner kronor respektive 692 miljoner kronor.

Berit Önell

Uppdatering:
Stefan Larsson fick intrycket att intäkterna uppdaterats eftersom han vid fullmäktige av Henrik Samevik fick den nya uppdaterade kalkylen tillsammans med en äldre version där biljettintäkterna var lägre. Men taxorna för inträde på badhuset uppdaterades tidigare, före mötet med den parlamentariska gruppen i juni. Den kalkyl som Frilagt publicerade i förra veckan är identisk med den som visades för politikerna vid den parlamentariska gruppens möte i juni. Taxorna har alltså inte uppdaterats sedan dess.

Läs mer:

2023-08-28 Ytterligare 30 miljoner till badhuset beviljade

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se