torsjö live vers2

Vad är det som händer i Hässleholms kommun?

Vad är det som händer i Hässleholms kommun?

INSÄNDARE. Under flera år har kärnverksamheterna behövt spara in på den ekonomiska fronten. Inom omsorgen har personal inte fått jobba övertid för det finns inga pengar, schemaändringar görs så att överlämningar inte är möjligt, ledigheter får flyttas och planeras om samt vid önskan om semester så ansvarar du som arbetare själv för att den tiden du vill ha semester är ersatt. Kan du inte det? Synd, ingen semester.

Omsorgen är inte den enda förvaltning som under många år fått spara in och dra ner på verksamheterna på grund av besparingar, tekniska förvaltningen har genomgått omorganiseringar för att göra det mer ekonomiskt hållbart. Arbetsområdena inom förvaltningen har lagts om så att personalstyrkan kan hållas nere för att spara pengar.

Personalen sliter dagarna i ända för att kommunens invånare ska få ha det fint runt omkring sig. Bara för att kommunen behöver spara pengar. Det gick ju så långt i år att man till och med gick ut med information om att grönytor och grönområden i kommunen inte skulle beskäras eller klippas under perioder, för att man inte har pengar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunen ville till och med köpa en fastighet för att man inte hade pengar att bygga ett eget äldreboende i egen regi.

Men med de senaste nyheterna och besluten som har tagits kring Österåsbadet så börjar man ju ändå fundera, är ekonomin i kommunen verkligen så dålig som man ger sken av?

Ett badhus av den magnituden har absolut ett värde i sig för kommunen och kommunens invånare, om det hade varit beräknat att i varje fall nå en ekonomisk hållbarhet med en drift som betalar sig själv.

Räknar vi bort de här 40 åren som skattebetalarna får betala tillbaka lånet som tas ut för byggnationen så kommer inte badhuset, enligt kommunens egna beräkningar, hålla en rimlig ekonomisk drift. Skattebetalarna kommer fortsätta betala.

För driften beräknas kostnaderna ligga på cirka 14 miljoner om året medan intäkterna beräknas ligga på cirka 9 miljoner. Det vill säga att verksamheten är beräknad att gå back cirka 5 miljoner om året (cirka 417000kr / mån), om 40 år när lånet är återbetalt. (ej inräknat ökade kostnader och intäkter)

Inom dessa 40 år så måste man också ta i betänkande och beräknande att renoveringar måste göras, investeringar för nya teknologier och andra nymodigheter som helt plötsligt kommer att vara ett måste. Det vill säga, kostnaden kommer att öka ännu mer.

Var är beslutsfattarnas ansvarstagande för ekonomin?

Det ansvarstagande som samtidigt krävs av anställda och invånare inom kommunen.

En folkomröstning i frågan hade kanske varit på sin plats? Synd att vi har mindre än en vecka på oss att samla in 5 300 underskrifter för ett folkinitiativ. Jag tror nog att många hade varit intresserade av att få sin röst hörd när det kommer till en så pass stor kostnadsfråga för skattebetalarna.

I varje fall de som betalar mest skatt, de frågar ju alltid var deras skattepengar går någonstans. Hässleholms kommun har svaret. 

Rakt ner i ett svart hål.

Claus Bonde

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se