torsjö live

Jour- och familjehem överger Hässleholm – inget förtroende

Jour- och familjehem överger Hässleholm – inget förtroende

Många jour- och familjehem är så missnöjda med Hässleholms kommun att de i framtiden endast kommer att ta emot barn från andra kommuner. Flera källor ger en samfälld bild av en socialförvaltning som inte matchar placeringarna ordentligt och missköter relationen med familjehemmen samtidigt som de försöker sopa problemen under mattan.

Trots detta har socialnämnden beslutat att lägga ned Familjebasens hem för vård och boende (HVB) för att istället öka belastningen på familjehemsenheten.

Verksamhetschef Petter Hector anser inte att familjehemmens kritik är rättvisande. För att korrigera bilden har han gjort en kundundersökning där han ringt 58 familjehem och bland annat frågat dem hur nära socialförvaltningen står ”en perfekt verksamhet”.

De familjehem, också kallade fosterhem, som Frilagt pratat med är helt vanliga familjer som gör stora uppoffringar i sina privatliv för att ta emot behövande barn.

En del av dem hade varit villiga att göra det utan ersättning. Men Hässleholms socialförvaltning står de inte ut med.

– Det är ingen som vill vara kvar i Hässleholms kommun. Det är ett sånt kaos där inne. Jag har så många dåliga saker att säga, säger en källa till Frilagt.

Socialförvaltningen står inför en förtroendekris, enligt många i markpersonalen. Foto: Jonathan Önell.

Socialen ger inte barnen och familjehemmen det grundläggande stöd de behöver.

– Du får placeringar som inte är okej för att det är så hög belastning. De gör ingen ordentlig bakgrundscheck längre.

– De bryr sig inte om hur relationerna i familjen kommer att se ut, och om det kommer att bli bra, utan man bara placerar.

Den höga belastningen leder också till att kommunen tolererar familjehem som egentligen inte är lämpliga för uppdraget.

– Det vet en del inom socialen säkert om, men de får se mellan fingrarna, för det finns ingen annanstans att placera.

En av Frilagts källor befarar att det bara kommer att bli värre. Socialnämndens beslut att lägga ned Familjebasens HVB och lägga ansvaret för barnen på familjehemsenheten, något som enligt ledningen ska bli både bättre och billigare, imponerar inte.

– Det är ingen som frågat familjehemmen, om vi tycker det är en så jävla bra idé!

– Det är barn med diagnoser eller problematik hemifrån som är svårplacerade. Och det förväntar sig Hässleholms kommun, att helt vanliga familjer skall kunna hantera? Det är inte okej. Det går inte, om inte kommunen kan lösa det, hur skall ett familjehem kunna lösa det? I alla fall inte på det sättet som de jobbar på, när man blir förd bakom ljuset hela tiden.

Nedläggningen av Familjebasens HVB är en av många källor till oro, enligt Frilagts källor.

Källorna återberättar den ena hisnande incidenten efter den andra där både barn och familjehem försätts i prekära situationer för att socialen inte sköter sitt ansvar, varken med placeringar eller information.

Mot bättre vetande har barn med svåra diagnoser placerats i helt fel familjer, och när placeringen fått avbrytas har socialen skyllt ifrån sig på familjehemmet.

– Man får så sanslöst lite information vid överlämningen, och den stämmer aldrig till hundra procent.

Personalomsättningen är också förödande. Barn kan hamna i en situation där de får ny barnsekreterare flera gånger om året. Även utredarna har haft ett stort personalbortfall som inte är löst.

För somliga familjehem förstördes förtroendet direkt. För andra var det många bäckar små.

– Tror dom på riktigt att om de ringer mig om något nu, att jag bara räcker ut armarna? Jag litar inte på dem längre.

Brist på kontrakterade jourhem

Särskilt hög omsättning har de kontrakterade jourhemmen som skrivit under på att inte kunna tacka nej till akutplaceringar, ett utsatt uppdrag som verkligen kräver att man litar på Hässleholms kommun.

– När du kontrakterar dig som akuthem, då har du ett par timmar på dig att infinna dig, och du får aldrig säga nej, säger en av Frilagts källor som nu sagt upp sig som jourhem.

Enligt en av Frilagts källor har antalet minskat från sex till två. En annan tror att det bara finns ett kvar om man räknar bort de som sagt upp sig. I mejl till Frilagt hävdar socialförvaltningen att det i nuläget finns tre, men de vill inte erkänna en nedåtgående trend och förhalar alla försök att få ut detaljerade uppgifter.

Söker sig till andra kommuner

Även vanliga familjehem ger upp på Hässleholms kommun.

– Vi är en hel del familjehem som känner att vi kommer att låta de barn vi har bo kvar, men vi ska inte ta emot fler, säger en källa.

– Utan att överdriva känner jag till ett tiotal, och det är antagligen mycket värre än så.

En annan källa återberättar en incident från en utbildningsträff där någon dristade sig att ställa frågan varför många familjehem flyttat till andra kommuner. Svaret blev luddigt och intetsägande.

– Sen när utbildningen var slut, sa en av utbildarna: ”det där vill de mörka, det vill de inte prata om”.

En av Frilagts källor som har varit i kontakt med två andra kommuner blev förbluffad över bemötandet.

– Här jobbar ju sympatiska människor som går att prata med!

Barn behöver trygghet för att kunna utvecklas. Pojken saknar koppling till personer i artikeln. Foto: Urban Önell.

En ledning med annat för ögonen

Även andra källor har intryck av att socialens ledning inte har deras och barnens bästa för ögonen.

– Det viktigaste för dem det är att de sitter på en juste stol.

– Jag undrar hur vuxna människor kan hålla varandra om ryggen när det är barn vi jobbar med. Är det inte dem vi vuxna skall skydda?

En källa uppskattar verkligen inte ledningens krystade försök att skapa en positiv bild av verksamheten.

– Det låter så bra när kommunen säger: ”Vi har 128 barn i familjehem i Hässleholms kommun”. Ja, men inget om lediga platser. Inte om nya familjehem. Det glömmer de!

Oavsett missnöjet har det totala antalet familjehem ökat de senaste åren. Något socialen gärna stoltserar med. Men det har inte minskat belastningen. Antalet placeringar har ökat ännu mer.

De vill inte heller prata om att omsättningen varit stor, tillväxten till trots. Befintliga familjehem drar sig för att ta emot nya placeringar, så man får ständigt jaga nya.

Inom andra delar av socialförvalningen vittnar socialarbetare om en ledning som värnar relationen med politiken och är måna om att skapa en positiv bild av verksamheten utåt, men som saknar förtroende nedåt i organisationen.

– Du anar inte vilket näste det är, säger en socialarbetare.

– Vår chef hälsar inte ens på oss i korridorerna.

Familjehemmen är uppdragstagare, inte anställda av kommunen, men har också haft problem med de högre socialcheferna.

– Överlag är familjehemssekreterarna rätt bra, men det är väldigt tydligt att det inte funkar mellan dem och deras chef, Marion Lund.

Hon är omöjlig att få tag i.

– Allt hänger väldigt mycket på chefen på familjehemssidan, som aldrig svarar någon.

– Nu i sommar har det varit totalt kaos. Cheferna går på semester och så skyller alla familjehemssekreterare ifrån sig, nej det är chefen som måste ta det beslutet. Men barnen som far illa, och föräldrar som misshandlar, de tar inte semester!

Socialcheferna försöker styra informationen

Hur mycket Frilagt än ringer får vi inte tag i Marion Lund. Istället för att svara i telefon insisterar hon på en utdragen mejlutväxling där hon hittar på anledningar att slippa lämna ut offentliga handlingar som Frilagt begärt.

– Vi har tyvärr mycket att göra och prioriterar därför våra barn och unga just nu, skriver hon.

När vi påpekar hennes skyldigheter försöker hon istället villkora utlämnandet av handlingarna genom att begära information om vad vi vi fått ut för statistik sedan tidigare, vilket bryter mot grundlagens efterforskandeförbud.

Till slut hotar Frilagt med att hon förlorar chansen till bemötande av andras uppgifter om hon inte ringer tillbaka. Istället ringer Petter Hector, verksamhetschef.

Det var Marion jag ville prata med. Jag har säkert ringt 30 gånger, talat in meddelanden, skrivit mejl.

– Hon har ingen skyldighet att svara.

Hon har ett serviceansvar enligt förvaltningslagen. Istället insisterar hon på mejl där hon dessutom medvetet missförstår vad det handlar om och försinkar och obstruerar.

– Om vi har kontrakterade eller inte, det förstår jag inte intresset för.

Intresset består i vi fått tips att antalet kontrakterade minskat. När jag sedan försöker få ut information om hur den utvecklingen ser ut och varför blir jag obstruerad.

– Det är för att vi löser det på lite olika sätt. För mig är det relevant att barnet får rätt vård, om de sen bor i vanligt familjehem eller kontrakterade jourhem, det spelar ingen roll för barnen.

– Vi har ökat antalet familjehem totalt sett och vi använder också dem som jourhem ibland. Vi har en flexibel organisation, så även om vi har fått ett minskat antal jourhem löser vi behovet.

Vad ger er rätt att godtyckligt villkora utlämnandet av offentlig handling?

– Vad är det konkret för offentlig handling du inte har fått?

Jag har upprepat och på plågsamt övertydligt sätt förklarat vad jag vill ha ut.  Jag kan omöjligen köpa att ni inte begriper.

– Antalet kontrakterade jourhem har varierat. Någon som är någorlunda insatt i socialtjänstens familjehemsvård förstår att detta spelar mindre roll vilket jag försökte förmedla till dig.

En betydande andel av era familjehem kommer inte ta emot fler placeringar från Hässleholm.

– Om vi nu skall prata signifikanta saker, seriösa antaganden och slutsatser, så har jag pratat med 58 familjehem.

– Jag har ställt tre frågor. Däribland hur nöjda de är med Hässleholms kommun, där är medianvärdet åtta av tio, medelvärdet sju.

Enligt Petter Hectors PowerPoint är de flesta familjehem nöjda och de som jobbat annanstans tycker att Hässleholm är bättre än andra kommuner. Skärmklipp.

Mina källor ger en annan bild.

– Du kan gå till vilken arbetsplats som helst och hitta fem personer som inte är nöjda. För mig är det inte seriös journalistik.

Det finns en risk att en verklig bild finns bland fotfolket, men att man ovanifrån slår sig vinn att skapa intryck av något annat. Din undersökning är en relevant motbild men är inte någon vetenskaplig undersökning och du är inte neutral. Läsarna kan själva bilda sig en uppfattning om vad som är trovärdigt.

– Det är skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Min kvantitativa säger mer om verksamheten som helhet.

– Det stora bekymret har varit den stora omsättningen på barnsekreterare. Det är inte bra för barnen att byta sin handläggare ofta, det ger ingen trygg relation. Så är det dock i hela Sverige, det är ingen Hässleholmsfråga.

Det står inget i presentationen om de kritiska synpunkterna. Vore de inte mer intressanta för verksamheten?

– Utifrån att resultatet var övervägande positivt så är det oerhört viktigt att understryka att mycket är väldigt bra och välfungerande.

Vad var syftet med undersökningen?

– Det är lätt att man drar fel slutsatser efter att ha hört några få missnöjda och därför ville vi ha en helhetsbild.

Påverkas resultaten av att chefen själv är den som ringer och ber om synpunkter? Borde de inte fått vara anonyma?

– Jag är inte chef över dem, de är våra uppdragsgivare och inte anställda. De har ingenting att förlora på att vara ärliga eller få möjlighet att framföra synpunkter.

De flesta (cirka 60 %, reds. anm.) av familjehemmen deltog i undersökningen, enligt Petter Hector. Inga av ett halvdussin uppgiftslämnare till Frilagt har dock hört något. Skärmklipp ur presentationen.

Marion Lund. Måste hon inte svara när familjehem ringer?

– Marion har inga familjehem, de har familjehemssekreterare som de har kontakt med. Det är normalkanalen.

Om det inte fungerar med familjehemssekreteraren måste man väl kunna ringa sin chefs chef?

– Familjehemmen har ingen chef alls, utan de är bara uppdragstagare. Enhetschefen ger sig inte in i ärendena och pratar med klienterna, men i undantagsfall kan man göra det.

Hon svarar inte alls på deras samtal och mejl.

– Man skall få tag i någon om man behöver det, sen kan det vara att man skall prata med den som kan ärendet, och det är familjehemssekreteraren, men jag kan inte svara om det enskilda fallet.

I sommar har det varit problem med att ingen kunde fatta beslut när Marion Lund med flera gick på semester.

– Det har varit chefer på plats hela sommaren. Punkt. Det kan ha varit någon kommunikationsmiss, men det var folk i tjänst.

Familjehemmens arbetsvillkor saknar betydelse

Endast vänsterpartiet ville avslå förslaget om att lägga ned familjebasens HVB.

– I långa loppet tror vi att det kan leda till sämre vård för våra ungdomar, men också att det blir dyrare, säger Nellie Krabbe (V), som reserverade sig mot beslutet.

Nellie Krabbe representerar Vänsterpartiet i socialnämnden. Foto: Urban Önell.

I samband med beslutet görs konsekvens- och riskbedömningar för socialtjänstens egna anställda. Men inte för familjehemmen. Dem som jobbar med barnen behöver man inte ta hänsyn till, förklarar Sus Lantz, socialchef i Hässleholms kommun på torsdagens presskonferens.

– De är inte med i varken konsekvensbeskrivningar eller riskbedömningar för de har inte med det här att göra, utan vi letar familjehem till varje enskilt barn när de behöver det.

Det är relevant eftersom ni har en plan att så långt det är möjligt ersätta HVB-hemmets funktion med familjehem.

– Då delar vi inte varandras syn.

Kommer ni sätta in extra utbildningar för dem för att kompensera för den förlorade kompetensen?

– Om du har pratat med några familjehem som önskar mer utbildning så får vi väl prata vidare med dem om det. Vi har ju också mentorshem, familjehem som har lång erfarenhet som är mentorer till yngre familjehem och också kan ge stöd åt dem och de barn de har placerade hos sig. Det är ganska unikt. Det är inte många kommuner som arbetar på det sättet som Hässleholm gör.

Jonathan Önell

Läs mer:

23-07-27 Socialchefer vill ersätta HVB-hem med familjehem – katastrof enligt personalen

Sus Lantz. Foto: Berit Önell
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se