torsjö live vers2

Vikingabyn hittade sprängmedel – bombskyddet på plats

Vittfarnas vikingaby utanför Sösdala har tillkallat polis två dagar i rad efter att ha hittat vapen och sprängmedel som en tidigare hyresgäst på fastigheten lämnat efter sig. På onsdagskvällen ryckte nationella bombskyddet ut och tog hand om misstänkt farliga föremål för vidare analys. Polisen har tidigare gjort flera spektakulära insatser mot vikingabyn, senast i mars […]

Knapp majoritet vill ge MP partistöd trots missad underskrift

Kommunstyrelsen vill ge Miljöpartiet partistöd trots att en namnunderskrift från revisorn saknas. SD och KD reserverade sig och även L var emot. FV, som bara har ersättarplats, lämnade en protokollsanteckning och hänvisade till att både L och V förra året blev utan pengar på grund av missar i redovisningen. SD vill också att indexuppräkningen av […]

Sösdala simhall ett rött skynke – eller blått?

INSÄNDARE. Uttrycket ett rött skynke hör vi i samband med att någon av oss upprörs av något. I Sösdala är skynket blått och täcker såvitt kan förstås av säkerhetsskäl en gavel på ortens simhall. En välskött simhall nu stadd i förfall och föremål för en rad märkliga politiska turer. Värt att att notera är att […]