torsjö live vers2

Utsläpp av illgrönt fjärrvärmevatten inte ofarligt

Utsläpp av illgrönt fjärrvärmevatten inte ofarligt

Reningsverket i Hässleholm tog utan tillstånd emot ett utsläpp på 800 000 liter illgrönt vatten från fjärrvärmeverket. När vattnet i Magle våtmark därför skiftade färg informerade det kommunala va-bolaget Hässleholm Miljö allmänheten. Budskapet på bolagets Facebooksida var att det inte innehöll några skadliga ämnen för varken människor, djur eller natur. Men det stämmer inte. Åtminstone en av de kemikalier som används i fjärrvärmevattnet är frätande. Koncentrationen i utsläppet var dock så låg att bolaget bedömer att de skadliga ämnenas påverkan är försumbar. Miljökontoret – som inte informerades i förväg om utsläppet – har nu frågor om det enligt bolaget i stort sett syrefria vattnets påverkan på reningsverket och vattenmiljön nedströms, alltså Finjasjön.

Bilden visar Hässleholm Miljös Facebookinlägg.
Hässleholm Miljö informerade på Facebook om det gröna vattnet för att lugna allmänheten. Miljökontoret informerades dock inte om det otillåtna utsläppet som inte alls är helt ofarligt.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Det första utsläppet av fjärrvärmevatten skedde den 25 juli. Först den 28 juli fick miljökontoret ett “meddelande om driftstörning/utsläpp”. Miljöinspektören uppfattade det som att utsläppet orsakat en bräddning från reningsverket, det vill säga att bräddmagasinet intill reningsverket blivit fullt så att orenat avloppsvatten runnit vidare via Maglekärrsbäcken till Finjasjön. Men Hässleholm Miljö förklarar nu att det inte handlade om någon bräddning utan enbart ett utsläpp via avloppsledningarna till reningsverkets normala rening inklusive dammarna i Magle våtmark.

Det var vatten från en gammal ackumulatortank som tömdes för att den inte längre ska användas. Utsläppet på 800 kubikmeter ska ha pågått i mellan 29 och 42 timmar. Den 16 augusti släpptes dessutom 20 kubikmeter fjärrvärmevatten från expansionskärlet under några timmar.

Bara tillstånd för avloppsvatten

Reningsverket har inte tillstånd att ta emot sådant vatten utan enbart avloppsvatten. Ändå godkände ansvariga på reningsverket utsläppet i förväg – utan att som lagen kräver informera miljökontoret.

Miljökontoret begärde den 25 augusti att Hässleholm Miljö skulle svara på ett antal frågor om händelsen senast den 14 september. Då hade Hässleholm Miljö inte ens berättat hur stort utsläppet var. Frågorna handlade därutöver bland annat om huruvida utsläppet kan ha gett upphov till negativ påverkan på reningsverket och nedströms utsläppsplatserna, om den förmodade bräddningen kunde undvikits och om reningsverket ska ta emot sådana volymer från enskilda verksamhetsutövare. Om inte tillräckliga uppgifter kommer in kan det bli aktuellt att förelägga bolaget, alltså ställa krav på svar.

Bilden visar Hässleholms reningsverk med omgivningar.
Reningsverket i Hässleholm släpper ut renat avloppsvatten i Maglekärrsbäcken som har sitt utlopp i Finjasjön. Foto: Hässleholm Miljö

Fel uppgifter om kemikalier

I sitt första meddelande uppgav Hässleholm Miljö att vattnet innehöll fyra olika kemikalier som inte skulle vara skadliga för vattenmiljön. Men två av dessa är inte aktuella och en saknas, visar det sig när Frilagt på tisdagen kontaktar bolaget och begär ut en lista på vilka kemikalier som används i fjärrvärmevattnet. Vi får då namn på tre kemikalier, varav en inte var med i bolagets mejl till miljökontoret. Det är denna kemikalie som fungerar som korrosionsskydd och pH-justerare och klassas som frätande. En annan kemikalie innehåller färgämnet och en är syresänkande. Den som fanns med i mejlet till miljökontoret men inte ska ha använts innehöll en glykollösning som bör ha varit skadlig för vattenmiljöer.

Frilagt frågar varför vi får andra namn på kemikalier än miljökontoret fått. Svaret kommer först vid 18-tiden.

– Vi har gjort ett misstag i det ursprungliga meddelandet till miljökontoret och har skickat in en rättelse. Den lista på kemikalier du fick av oss tidigare idag innehåller de korrekta kemikalierna, skriver registratorn som hänvisar frågor till bolagets presskontakt.

Där påstår Linda Arvidsson, enhetschef för kommunikation, att de felaktiga kemikalierna upptäcktes vid ett utredningsmöte i förra veckan. Hon kan inte förklara varför man i så fall väntade tills tisdagskvällen med att informera miljökontoret om det.

– Vi gjorde det i god tid då vi hade till den 14/9 på oss, skriver hon i ett mejl.

Svarar inte – hänvisar till kommande yttrande

På onsdagen försöker Frilagt få svar på syftet med de olika kemikalierna, deras påverkan på vattenmiljöer, om det inte finns något frysskydd och även få besked om hur stor volym fjärrvärmevatten som släppts ut. Vi ber att någon ska ringa upp, men får bara ickesvar per mejl.

– Vi kommer att återkomma med en komplettering till Miljökontoret, kompletteringen kommer att skickas inom de närmsta dagarna. Du kan därefter höra av dig till dem för att ta del av våra svar, skriver Linda Arvidsson på onsdagseftermiddagen.

Frilagt påminner om att vi inte har fått svar på våra frågor och ber på nytt om att någon ska ringa upp.

– Det stämmer att du inte har fått svar på dina frågor i mitt mail, precis som jag skrev i mailet är detta ett pågående ärende hos miljökontoret där vi kommer att skicka kompletteringar till dem. Detta gör vi under veckan. I dessa handlingar, som du kan begära ut av dem, får du svar på det du undrar.

Frilagt undrar om hon tror att journalister slutat ställa frågor och nöjer sig med yttranden. Vi påminner också om grundlagens offentlighetsprincip som ger oss rätt att skyndsamt både få ut offentliga handlingar och få svar på frågor om dessa.

Ungefär samtidigt som vi får yttrandet på torsdagsmorgonen får vi också svar på några av frågorna. Vattentemperaturen ska ha varit kring 20 grader vid utsläppet eftersom ackumulatortanken inte varit i bruk på länge, cirka tre år. Något kemiskt frostskydd behövs inte.

– Då vattnet på nätet håller en temperatur på mellan 40-90 grader finns det ingen risk att vattnet ska frysa, därmed inga kemikalier som ser till att vattnet är frostfritt, skriver Linda Arvidsson.

– Reningsverket var vidtalade innan släppet och bedömning gjordes att reningsverket hade möjlighet att ta emot släppet vid detta tillfälle.

”Låg eller ingen risk”

Av yttrandet framgår att bolaget anser att tömning av fjärrvärmevatten ingår i egenkontollen och alltså inte behöver kontrolleras av tillsynsmyndigheten.

Hässleholm Miljös miljöingenjör Marika Rylander skriver där att de felaktiga kemikalierna var de som tillsätts i pannvattnet, inte i fjärrvärmevattnet. Bolagets bedömning är att den koncentration av kemikalier som tillsatts utgör låg eller ingen risk i reningsverkets processer, för människors hälsa eller miljön.

Vattnet ska ha släppts kontrollerat med lågt flöde för att hinna syresättas och blandas om, därför ska den låga syrehalten inte ha påverkat processerna i reningsverket. En extra driftskontroll ska ha visat att varken pH, fosfor eller kvävehalter påverkades.

Nämner inte möjlig påverkan på sjön

Påverkan på Finjasjön nämns inte, trots att det är känt att syrebrist både göder algblomningarna och dödar fisk. Efter att vattnet varit ovanligt klart under juni och juli återkom algblomningar och fiskdöd i slutet av sommaren, främst i Sjörrödsviken där Maglekärrsbäcken, som tar emot vattnet från reningsverket, har sitt utlopp.

Bilden visar algblomning i Finjasjön.
Algblomningarna i Finjasjön återkom på sensommaren, så här såg det ut vid Sjörröd på tisdagen.

Marika Rylander berättar i yttrandet att utredning pågår för att hitta alternativa tillvägagångssätt för tömning av fjärrvärmevatten vid egenkontroll.

– Även om risken bedömts som låg vid utsläpp av denna typ av processvatten som skett i sommar, så arbetar HMAB aktivt med att minimera tillförsel av processvatten till reningsverket, skriver hon.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se