torsjö live vers2

Politiker och tjänstemän på vänortsbesök i Tyskland

En delegation på sju personer från Hässleholms kommunledning befinner sig på ett tre dygn långt besök i vänorten Eckernförde i Tyskland. Kommunalråden Lena Wallentheim (S), Lina Bengtsson (M) och Hanna Nilsson (SD) deltar, tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Erik Berg (M), kommunfullmäktiges vice ordförande Irene Nilsson (S), näringslivschef Stefan Larsson och Katarina Finyak, bygglovschef och tillförordnad […]

Lill Lindfors ersätter Riedel – program för alla åldrar på kulturdagar

Bilden visar Lill Lindfors.

Lill Lindfors ställer upp på kort varsel och ersätter Georg Riedel i den inledande konserten vid Hässleholms första Kulturdagar den 28 september. Kulturdagarna innehåller ett digert program för alla åldrar och fyller inte bara kulturhuset utan även gator och torg. Genom ekonomiska bidrag från Leader och Sparbanken Skåne kan allt erbjudas till subventionerade priser med […]

Använd budget rätt!

INSÄNDARE. Enligt finansministern så finns 52 miljarder extra som kan användas för reformer och angelägna ändamål i budgeten för 2024. Det är mycket pengar som det nu är viktigt att använda på rätt sätt. Det finns förstås flera områden där det behövs åtgärder från staten men jag vill här lyfta fram två av dem och det […]