torsjö live vers2

Använd budget rätt!

Använd budget rätt!

INSÄNDARE. Enligt finansministern så finns 52 miljarder extra som kan användas för reformer och angelägna ändamål i budgeten för 2024. Det är mycket pengar som det nu är viktigt att använda på rätt sätt. Det finns förstås flera områden där det behövs åtgärder från staten men jag vill här lyfta fram två av dem och det blir  företagande  samt hälso- och sjukvård. När det gäller att underlätta  för företagande så handlar det  om att minska regelverk och byråkrati men framförallt att sänka kostnaderna för att anställa. Genom sänkta arbetsavgifter skulle företagen  kunna få möjlighet att växa och utvecklas vidare och fler människor skulle kunna få arbete. Sänkta arbetsavgifter för unga skulle ge fler möjligheter till det viktiga första arbetet.

Mer än var tjugonde svensk drabbas av att sitta i olika vårdköer och att minska dessa vårdköer är en av sjukvårdens stora utmaningar nu och inför framtiden. Regionerna behöver ekonomiska tillskott för att hantera den uppkomna situationen men det  behövs  även en  utökad förståelse för vad  privata vårdgivare kan bidra med. Det är dags att fundera över hur grannländerna Norge och Danmark kan erbjuda 30 dagars vårdgaranti  jämfört med Sveriges 90.

Det blir spännande att i höst få veta vad finansministern och hennes regeringskamrater kan prestera. Nu har vi lyssnat tillräckligt på hennes prat om inflationsbekämpning och nu vill vi ha resultat som gagnar de som befinner sig i utsatta lägen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lars-Ivar Ericson (C)

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se