torsjö live vers2

Bankens falska bygglov: Avstängd sa upp sig efter hot om avsked

Bankens falska bygglov: Avstängd sa upp sig efter hot om avsked

Den bygglovshandläggare som anklagas för att ha utfärdat ett falskt bygglov till Sparbanken Göinge i Vinslöv har sagt upp sig på egen begäran och med lägre uppsägningslön än anställningsavtalet ger rätt till. Det skedde efter ett möte där kommunen meddelade att det sannolikt skulle bli avsked.

– Vi hade en dialog om att vi tänkte gå vidare på ett avsked. Det var ett läge som var så allvarligt, säger kommunens personalchef Johan Lexfors till Frilagt.

Problemet blev offentligt i slutet på juli efter att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen haft ett hastigt inkallat extra sammanträde för att fatta ett korrekt beslut om bygglov. Bankens stora utbyggnad stred visserligen mot reglerna i detaljplanen eftersom större delen hamnar på korsprickad mark, men politikerna i nämnden var överens om att den kunde godkännas. KD:s Isabelle Mandegård lämnade dock en kritisk protokollsanteckning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar en illustration av utbyggnaden.
Banken fick bygglov i strid med detaljplanen. Utbyggnaden går i samma stil som det ursprungliga bankhuset. Illustration ur bygglovshandlingarna

Bygglovschef Katarina Finyak har berättat att hon var den som upptäckte att byggnationen påbörjats utan lov. Vid ett möte visade företrädare för banken upp ett beslut om bygglov som inte var registrerat på vanligt vis och inte heller utformat enligt rutinerna. Handläggaren hade tagit emot ansökan på sin mejladress och fabricerat ett ärendenummer utanför systemet. Flera av kommunens politiker kände dock till byggnationen långt tidigare eftersom de på Facebook gillat bankens information om bygglov i mars och byggstart i maj.

Bilden visar byggarbetena vid banken i Vinslöv.
Byggnationerna var redan igång när det fejkade bygglovet uppmärksammades. Foto: Urban Önell

Avstängningen gällde under tiden 31 juli – 29 augusti, i väntan på utredning. Men redan den 16 augusti undertecknade den anställda sin uppsägning. Sista anställningsdag är satt till den 13 oktober. Det är mindre än två månader efter uppsägningen, trots att anställningsavtalet ger rätt till en betald uppsägningstid på tre månader.

För en vecka sedan frågade Frilagt Johan Lexfors om utredningen och uppsägningen. Han hänvisade då till Katarina Finyak.

– Det är hon som gör utredningen. Vi har stöttat och rådgett henne, sa han då.

Katarina Finyak svarade inte. Hon meddelade per mejl att hon inte var på kontoret under förra veckan men skulle svara på våra frågor så fort hon kunde. Hon hörde aldrig av sig. Det visade sig att hon onsdag-lördag var på resa med kommunledningen till vänorten Eckernförde.

På måndagen svarar hon på telefon. Det var hon som skrev under medarbetarens uppsägning, men när Frilagt frågar vilken slutsats arbetsgivaren kom fram till om eventuell disciplinpåföljd säger hon att hon inte kan uttala sig.

Hon vill inte heller kommentera uppsägningstidens längd utan blir istället irriterad.

– Vi kom överens om att det var den tiden som skulle gälla, säger hon.

Katarina Finyak
Katarina Finyak, bygglovschef. Foto: Urban Önell

Varför?

– Det är mellan den som sagt upp sig och oss.

Kan du inte berätta det? Personen väljer väl inte självmant lägre uppsägningslön?

– Varför ska jag berätta det? Jag har sagt att personen sagt upp sig. Vad håller du på med?

Frilagt tvingas förklara att vårt arbete går ut på att försöka få insyn i verksamheter som är av intresse för medborgarna.

Katarina Finyak förklarar att det inte var hon som förde diskussionen om uppsägningstiden och hänvisar till den som gjorde det: Johan Lexfors.

Det finns ingen överenskommelse mer än uppsägningen och Johan Lexfors säger att det var medarbetaren själv som ville ha det datumet. Han säger att han inte vet varför, men att det skulle kunna vara för att medarbetaren hade något nytt jobb på gång eller helt enkelt ville lämna Hässleholms kommun så fort som möjligt när det stod klart att det annars kunde bli ett avsked.

– Det tackar vi för. Det fanns inget förtroende kvar, säger Johan Lexfors.

Bilden visar Johan Lexfors
Johan Lexfors, HR-chef i Hässleholms kommun. Foto: Tomelilla kommun

Avsked innebär att arbetsgivaren omedelbart skiljer den anställde från tjänsten, utan uppsägningstid och uppsägningslön. Det ska bara användas när arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter.

– Vi var hårda mot hen. Det såg inte alls bra ut, säger Johan Lexfors.

Han berättar också att medarbetaren bad sitt fackförbund ringa upp. Lexfors berättade då vad arbetsgivaren kommit fram till.

– En överenskommelse hade blivit betydligt dyrare för kommunen. Här handlar det om att göra det så bra som möjligt för kommunen och skattepengar. Det var väl en bra lösning, tyckte jag, säger han.

Utredningen om personalärendet, om eventuell disciplinpåföljd mot medarbetaren, avslutades i och med uppsägningen. Men själva händelsen utreds fortfarande. Kommunen har ännu inte bestämt om det ska bli en polisanmälan. Katarina Finyak kan inte svara på hur lång tid det kan ta.

– Vi behöver titta på om det är brottsligt.

– Vi tittar igenom om det kan finnas fler ärenden, andra beslut som hanterats annorlunda, säger hon.

Det gäller beslut som samma handläggare haft ansvar för.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se