Gruppen-3a-328x120

Efter lång debatt: MP får partistöd trots miss

Det lokala partistödet var ämnet för mer än en timmes debatt och två voteringar på kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen. Efter votering beslöts att Miljöpartiet får partistöd för 2022, trots en missad namnteckning på en av blanketterna. Förslag från flera partier om en sänkning av stödnivån röstades ned. Men den frågan kommer att tas upp igen. […]

SD vill rädda motionsslingorna

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna är väldigt bekymrade över att vårt förslag att inte bebygga motionsslingorna på Hässleholmsgården inte gick igenom. Ingen av de styrande partierna S eller M gillade vårt förslag och tycker i stället att man ska bygga över slingorna enligt plan. Vi menar att vi har tillräckligt med mark till bostäder på Garnisonen, så att […]

Ett steg närmare exploatering av Garnisonen

En rödlistad insekt trängs undan till en gammal skjutbanevall och en av Hässleholmsgårdens motionsslingor naggas fortfarande i kanten. Inga större förändringar föreslås i planprogrammet för fortsatt exploatering av Garnisonen i södra delen av Hässleholm. Imorgon kan det antas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. En del bostäder har redan byggts på Garnisonen som i stora drag omfattar […]