torsjö live vers2

Efter lång debatt: MP får partistöd trots miss

Efter lång debatt: MP får partistöd trots miss

Det lokala partistödet var ämnet för mer än en timmes debatt och två voteringar på kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen. Efter votering beslöts att Miljöpartiet får partistöd för 2022, trots en missad namnteckning på en av blanketterna.

Förslag från flera partier om en sänkning av stödnivån röstades ned. Men den frågan kommer att tas upp igen. Både Folkets väl och Liberalerna lämnade in motioner om lägre nivåer. L vill även ha en översyn av reglerna för att minska utrymmet för olika tolkningar.

Bilden visar Dolores Öhman.
Miljöpartiet får sitt partistöd. Men Dolores Öhman hade det hett om öronen i debatten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

SD, KD, FV och L ville neka MP partistödet på grund av att den ena blanketten saknade en namnteckning. Ledamöterna påminde om att L och V blev utan partistöd förra året på grund av att de lämnade in för sent och inte följde kommunens regelverk om redovisningen. L överklagade beslutet och har nyligen förlorat i förvaltningsrätten.

– Vi sitter i kommunens högsta beslutande organ och kan inte ens fylla i blanketter korrekt. Samma regler ska gälla för alla, deklarerade oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD).

Bilden visar Hanna NIlsson.
Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) drev både att MP skulle bli utan partistöd och att stödet skulle sänkas.

Hon ville också sänka partistödet med 18,7 procent. De 8,7 kommer från den årliga indexhöjning som SD vill pausa. Hanna Nilsson förstod inte varför partierna skulle kompenseras för ökade kostnader, som de styrande partierna S och M motiverar höjningen med. M var desutom i det tidigare styret med SD med på att pausa indexhöjningen.

– I så fall borde alla nämnder kompenseras. Men vi ser hellre att alla försöker hålla igen, sa Hanna Nilsson.

MP:s Dolores Öhman och Arberesha Sabani hävdade att missen inte var så allvarlig. En kopia av blanketten som inte var underskriven skulle sparas och fel papper hade skickats in.

– Det saknas underskrift på en blankett som inte nämns i regelverket, sa Dolores Öhman.

Granskningsintyget var dock underskrivet och inlämnat i tid tillsammans med redovisningen av hur pengarna använts.

– Om vi digitaliserade detta skulle vi inte kunna lämna in ansökan om den inte var korrekt, förklarade Dolores Öhman.

Christer Caesar (KD) tyckte att det var ett bra förslag på hur ansökningarna skulle kunna hanteras i framtiden.

– Men det är inte så vi gjort nu, sa han och yrkade på att MP skulle bli utan partistöd.

– MP har inte lämnat rätt blankett i rätt tid.

Björn Widmark (FV) var ännu tuffare.

– Det är ingen rapport om ingen står bakom den. En deklaration som inte är underskriven är ingen deklaration, sa han.

Han föreslog en sänkning av partistöden med 30 procent, men förklarade att FV på längre sikt vill sänka med 50 procent.

– Jag nästan skäms över hur mycket vi har kvar efter valet. Vi har verkligen försökt göra av med pengar, men har inte lyckats, sa han.

Bilden visar Björn Widmark.
Björn Widmark (FV) skämdes över hur mycket pengar partiet fick över efter valet.

Han var också kritisk till de låga kraven på redovisningen av partistödet.

– Man kan få partistöd på en halv miljon, men inga siffror behövs, det är bara att lite luddigt intyga vad pengarna använts till.

Dessutom ifrågasatte han att flera partier skickar en del av pengarna till sin riks- eller distriktsorganisation som betalning för administrativa tjänster.

Arberesha Sabani påminde Hanna Nilsson om att SD 2017 lämnat in redovisningen med namnteckning men utan namnförtydligande.

– Då undrar jag vems namn det är. Gäller lagar och regler inte er? Blir ni skyldiga att återbetala till kommunen?

Bilden visar Arberesha Sabani.
Arberesha Sabani (MP) påminde om att SD 2017 missat namnförtydligande i sin ansökan.

Hanna Nilsson svarade att hon hade svårt att säga vad hennes företrädare gjort för sex-sju år sedan.

Anders Edwall (C ) anklagade SD för att kasta sten i glashus och påpekade att Hanna Nilsson var ordförande i SD även 2017.

Han ville absolut inte ha en sänkning av partistödet.

– Här finns partier som slår sig för bröstet och vill att vi ska sänka det. Men vi måste kunna bedriva politik, även i små partier. Vi får inte så hög ersättning som SD.

Han konstaterade att det lokala partistödet totalt är 2,7 miljoner kronor.

– De åtta SD-arna som sitter i kommunstyrelsen idag har de senaste tolv månaderna fått 3,1 miljoner kronor i arvoden och förlorad arbetsinkomst. Ska vi då lite raljant fråga oss vad vi fått för det kan vi svara: kaos i kommunen.

Bilden visar Anders Edwall.
Anders Edwall hade räknat ut att åtta SD-ledamöter i kommunstyrelsen fått 3,1 miljoner kronor under tolv månader. – Vad har vi fått för det? Kaos i kommunen, sa han.

Hanna Nilsson gick till motattack.

– Anledningen till att vi har 30 procent är för att väljarna gett oss dem. Men är det några som har varit drivande för att få ner arvodena är det vi.

Thomas Haraldsson (L) var bekymrad över hur debatten utvecklade sig.

– Det här är ju inte bra för vårt förtroende mot medborgarna, att vi lägger över en timme och mer än 15 talare för att prata om pengar som vi själva ska ha i partierna, som vi är jäviga i.

Bilden visar Thomas Haraldsson.
Thomas Haraldsson (L) befarade att debatten om partistödet inte var bra för medborgarnas förtroende för politikerna.

Han presenterade sin motion som handlar om att sänka partistödet med 25 procent och att se över regelverket.

– Här har vi en möjlighet som politiker att visa att vi också tar ansvar, att vi är beredda i svåra tider när alla andra måste hålla igen.

– Det är inte rättssäkert att vi som politiker ska ta på oss ansvaret för vad som är rätt och fel, att tolka regelverket.

Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) höll med om att det behövs en översyn för att det inte ska finnas utrymme för olika tolkningar av reglerna på partistödet.

Hon påpekade att det är möjligt för partierna att lämna tillbaka hela eller delar av sitt partistöd.

Bilden visar Lina Bengtsson.
Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) påpekade att partierna kan lämna tillbaka hela eller delar av sitt partistöd.

Till slut var talarlistan tom och fullmäktiges ordförande Erik Berg (M) skyndade sig att slå klubban i bordet innan fler hann anmäla sig. MP fick rätt till sina 126 000 kronor i partistöd efter voteringen som slutade 33-28. SD, KD och FV reserverade sig.

SD:s tilläggsyrkande om sänkt partistöd vann först över FV:s, men förlorade mot kommunstyrelsens förslag om oförändrad nivå. Där blev röstsiffrorna 33-18. Tio ledamöter avstod från att rösta.

Text: Berit Önell
Foto: Urban Önell

Bilden visar kommunfullmäktiges presidium.
Fullmäktiges ordförande Erik Berg (M), i mitten, lyckades efter mer än en timme slå klubban i bordet och avsluta debatten om partistödet.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se