Gruppen-3a-328x120

SD vill ha en vargfri kommun

Sverigedemokraterna Hanna Nilsson och Ulf Berggren vill att Hässleholms kommun ska vara fri från vargar. Det skriver de i en motion till kommunfullmäktige, trots att de är medvetna om att kommunen inte har någon bestämmanderätt över landets viltförvaltning och inte heller kan hindra att de vargar som finns rör sig över kommungränsen. – Vi kan […]

Fritidsgård både i Markanhuset och kulturhuset

Markanhuset i Hässleholm är färdigrenoverat och öppnar igen nästa fredag. På måndag öppnar också fritidsgården i kulturhuset igen efter sommaruppehållet. Bedömningen är nu att båda ungdomsverksamheterna behövs. Det berättar kommunens kultur- och fritidsförvaltning i ett pressmeddelande. Nedläggningshotet mot Markan för ett par år sedan byts alltså mot en utökning av verksamheten. Markanhuset stängde för ett år […]

150 000 för intervjuer om brister i arbetsmiljö

Upp till 30 chefer och medarbetare ska intervjuas i kartläggningen av arbetsmiljön i omsorgens förvaltningsledning som beställts av Hässleholms kommunledning. Denna första del beräknas kosta 147 290 kronor. Om samtalen resulterar i anmälningar om kränkande särbehandling och trakasserier kan enligt avtalet konsulter hjälpa till med ytterligare utredning. Timpris för organisationskonsult blir i så fall 2 […]