torsjö live vers2

150 000 för intervjuer om brister i arbetsmiljö

150 000 för intervjuer om brister i arbetsmiljö

Upp till 30 chefer och medarbetare ska intervjuas i kartläggningen av arbetsmiljön i omsorgens förvaltningsledning som beställts av Hässleholms kommunledning. Denna första del beräknas kosta 147 290 kronor. Om samtalen resulterar i anmälningar om kränkande särbehandling och trakasserier kan enligt avtalet konsulter hjälpa till med ytterligare utredning. Timpris för organisationskonsult blir i så fall 2 724 kronor.

Det är företagshälsovården Feelgood i Hässleholm som fått uppdraget och i sin tur anlitat konsultföretaget Human & Heart.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt avtalet har arbetsgivaren mottagit flera anonyma signaler om att arbetsmiljö och ledarskap i förvaltningsledningen brister och att bristerna även påverkar arbetsgrupper som är beroende av ledningsgruppens styrning. De beskrivna bristerna spänner från socialt bemötande till ledning och styrning av verksamheten.

Avsikten är att kartläggningen löpande ska leda till beslut om relevanta åtgärder. Intervjudata ska sammanställas och analyseras på gruppnivå. Upplevelser av kränkande särbehandling eller trakasserier dokumenteras på individnivå. Eventuella ytterligare intervjuer faktureras med 1 339 kronor i timmen, fördjupad utredning av kränkande särbehandling eller trakasserier 2 724 kronor i timmen.

Berit Önell

Läs mer:

2023-09-19 Omsorgens arbetsmiljö utreds efter larm till kommunledningen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se