torsjö live vers2

Fritidsgård både i Markanhuset och kulturhuset

Fritidsgård både i Markanhuset och kulturhuset

Markanhuset i Hässleholm är färdigrenoverat och öppnar igennästa fredag. På måndag öppnar också fritidsgården i kulturhuset igen efter sommaruppehållet. Bedömningen är nu att båda ungdomsverksamheterna behövs. Det berättar kommunens kultur- och fritidsförvaltning i ett pressmeddelande.

Fritidsgården i kulturhuset kommer att fortsätta i höst, samtidigt som Markanhuset öppnar efter renoveringen. Foto: Lotta Persson

Nedläggningshotet mot Markan för ett par år sedan byts alltså mot en utökning av verksamheten. Markanhuset stängde för ett år sedan för renovering och deltagarna välkomnades några veckor senare istället tillfälligt till kulturhusets tidigare kafélokal och entréhall. Men när alla fyra våningarna i Markanhuset nu öppnas igen är avsikten att även fritidsgården i kulturhuset ska få fortsätta.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 21 september att äska 120 000 kronor från kommunstyrelsen för att driva “mötesplats för unga” i Hässleholm kulturhus under hösten. Kommunstyrelsen har ännu inte fattat beslut om medel, men mötesplatsen öppnar ändå.

Pengarna ska täcka en vikarie på 50 procent för en tjänst som flyttas över från Markan, en väktare och inköp av nödvändig utrustning. Resurser från fritidsgården i Sösdala, som stängt på grund av arbetsmiljöproblem, kommer också att kunna användas.

Enligt förvaltningschef Anders Rosengrens tjänsteskrivelse har mötesplatsen snabbt fått en funktion som en möjlighet för framförallt unga flickor att få en andningspaus från den hårda miljön i centrala Hässleholm. Han berättar att kriminella försöker värva unga utanför mötesplatsen.

– Verksamhetens betydelse har tydligt framhävts av polis, socialförvaltningen, väktare och övriga verksamheter i kulturhuset men även framför allt av de unga som fick en central mötesplats där de under ordnade former kunde träffas, skriver han.

Kultur- och fritidschef Anders Rosenbgren.
Mötesplatsen för unga behövs i kulturhuset där kriminella försöker värva unga, berättar kultur- och fritidschef Anders Rosengren. Foto: Lotta Persson

Han konstaterar också att det omedelbart blev oroligare i kulturhuset och även i centrala Hässleholm när mötesplatsen sommarstängde i juni.

– Flera av de unga uttrycker idag ett tydligt behov och en önskan om att mötesplatsen ska komma tillbaka, skriver Anders Rosengren.

Förslaget om en mötesplats för ungdomar i kulturhuset som komplement till Markan lades fram av Folkets väl för flera år sedan, men avfärdades av övriga politiska partier. Nu visar verkligheten att det var rätt tänkt.

Bilden visar Rebecka Nilsson under pågående renovering i Markanhuset.
Renoveringen av Markanhuset har pågått i ett år. Rebecka Nilsson, arbetsledare, ser fram emot att få välkomna ungdomarna igen. Foto: Sara Wihlborg

– När Markans fritidsverksamhet flyttade in till kulturhuset märkte vi ett stort behov av en trygg plats för ungdomar i centrum. Det känns därför bra att kunna öppna upp en fritidsgård där igen. Vårt fokus kommer att ligga på att försöka fånga upp ungdomar och ge dem den hjälp de behöver, förklarar Marcus Magnusson, arbetsledare på Mötesplats Ljungdala, i pressmeddelandet.

Kulturhusets fritidsgård kommer att vara öppen måndagar, tisdagar och onsdagar.

Den 6 oktobersmygöppnar Markanhuset för ungdomarna som är välkomna att bidra med idéer om den framtida verksamheten.

Bilden visar det nyrenoverade Markanhuset.
Markanhuset är nu färdigrenoverat. Foto: Sara Wihlborg

– Vi ser fram emot att äntligen få öppna upp Markan igen. Vi har lagt grunden till verksamheten, nu är det dags för det roliga. Att låta ungdomarna få se huset och vara en del av processen – allt ifrån utformning, innehåll och den officiella invigningen, säger Rebecka Nilsson, arbetsledare på Markan, i pressmeddelandet.

Invigningen av det nyrenoverade Markanhuset förväntas ske under höstlovet vecka 44.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se