torsjö live vers2

SD vill ha en vargfri kommun

SD vill ha en vargfri kommun

Sverigedemokraterna Hanna Nilsson och Ulf Berggren vill att Hässleholms kommun ska vara fri från vargar. Det skriver de i en motion till kommunfullmäktige, trots att de är medvetna om att kommunen inte har någon bestämmanderätt över landets viltförvaltning och inte heller kan hindra att de vargar som finns rör sig över kommungränsen.

– Vi kan ge signaler till länsstyrelsen och andra myndigheter. Vi vill få upp debatten, det är en väldigt känslig fråga, säger Hanna Nilsson.

I motionen skriver Hanna Nilsson och Ulf Berggren om “vargpopulationens kraftiga expansion” som ett av landsbygdens stora bekymmer. De konstaterar att den senaste tidens observationer av varg inom Hässleholms kommun också vittnar om att vargen breder ut sig allt mer här.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar Hanna NIlsson.
Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) vill att kommunfullmäktige ska besluta att verka för en vargfri kommun. Foto: Urban Önell

Enligt Nilsson och Berggren skulle kommunfullmäktige genom att säga ja till motionen verka för en livskraftig och hållbar landsbygdsutveckling i Hässleholms kommun.

– Det är också ett löfte mot alla berörda lantbrukare, landsbygdsbor och jägare att vi politiker ser och hörsammar deras åsikter i frågan, skriver de.

Bilden visar Ulf Berggren.
Ulf Berggren (SD). Foto: Urban Önell

Hanna Nilsson säger till Frilagt att hon vill att kommunen ska ta aktivt ställning i frågan.

Hur ska ni rent tekniskt kunna hålla vargen utanför kommunen?

– Det är inte upp till oss. Vi vill framförallt ge politiska signaler. Men vi menar inte att vi vill föra över vargar från Hässleholm till Östra Göinge kommun.

Däremot tycker hon inte att vargen hör hemma i Skåne.

– Jag tycker framförallt att den ska få vara där det finns mer naturliga habitat för den. Den får bättre ytor uppe i norr där den inte stör befolkningen så mycket.

Men här har också funnits vargar längre tillbaka i tiden? Och samerna vill väl inte ha vargar med tanke på rennäringen?

– Jag tycker att de också har rätt, säger Hanna Nilsson.

Vill ni alltså ha färre vargar i Sverige?

– Det måste de som ser helheten bestämma.

– Vi får aldrig komma i ett läge där vargen blir utrotningshotad. Frågan är hur vi ska ha varg i Sverige utan att det går åt för mycket boskap.

Hanna Nilsson är orolig för att vargen alltmer uppehåller sig i bebyggda områden.

– Vargen blir mindre och mindre rädd för människor ju närmare den kommer.

Men det finns väl inte dokumenterat att vargar angripit människor i modern tid?

– Nej, det är främst lantbruket som drabbas, men vi vet inte om de kan gå på människor om de blir fler och kommer närmare. Vi måste våga ta diskussionen.

Bilden visar en varg.
SD tycker att vargen kommit för nära. Bilden visar en varg på Kolmårdens djurpark. Foto: Urban Önell

Hanna Nilsson berättar att Linköpings kommun, där hennes pojkvän Chris Dahlqvist är aktiv i kommunpolitiken, har sagt ja till en SD-motion om en vargfri kommun efter stöd från både S och M. Hon vet dock inte vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits för att nå målet.

– De har sänt en tydlig signal genom beslutet. Vi hoppas att det kommer att drivas på regeringsnivå.

Hanna Nilsson säger att den svenska viltvården måste bli mer professionell.

– Hur många vargar ska vi ha och var?

De senaste åren är det dock just de frågorna som länsstyrelserna bedömt inför licensjakten. Det blev ingen licensjakt i Skåne varken 2023 eller 2024 eftersom här är inte är så tätt med vargrevir. Men Naturvårdsverket beslöt tidigare i år att licensjakt för första gången är möjlig också i den tredjedel av landet som kallas det södra förvaltningsområdet. Såvitt känt finns tre revir i Skåne, varav ett på gränsen mellan Hässleholms och Höörs kommun. Miniminivån för antalet vargar i landet är idag 300.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se