torsjö live vers2

Svar till SD om Hässleholmsgården

Svar till SD om Hässleholmsgården

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna säger att de vill ”rädda” Hässleholmsgården och anklagar Moderaterna och Socialdemokraterna för att vilja bebygga motionsslingorna vid Hässleholmsgården.

Detta är en vilseledningsmanöver där SD vill skapa oro, konflikter och utmåla för invånarna att det finns en politisk konflikt där SD är goda och övriga onda. Så är givetvis inte fallet. Vi tror att våra medborgare är smartare än att de går på denna retorik. Inga politiska partier i Hässleholm vill förstöra grönområdena vid Hässleholmsgården. Det är ingen politiker i Hässleholm som överhuvudtaget har den avsikten. Det som tagits fram är ett planprogram för Garnisonsområdet i Hässleholm. I ett senare skede kommer detaljplaner att utformas. Det som eventuellt skulle kunna bli aktuellt längre fram i detaljplanearbetet är att några meter längst ut på en slinga tas i anspråk. I så fall flyttas en liten bit av en slinga några meter, i övrigt hålls grönområdet intakt.

Det är viktigt att vi i politiken håller en sansad debatt och ger våra medborgare korrekta fakta. Här väljer man istället från SD att skapa oro helt i onödan och utmåla det som görs som något negativt, när det i själva verket är positivt för kommunen att fler kan bo i ett trevligt kommande område med grönområde alldeles inpå husknuten. SD sätter alltså sina egna intressen och sitt parti före medborgarnas rätt till adekvat information.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande
Lina Bengtsson (M), kommunalråd
Bo Persson (M), ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se