torsjö live vers2

Gräsrotsröster kan stärka demokratin

Gräsrotsröster kan stärka demokratin

INSÄNDARE. Det har i undersökningar konstaterats att insändarsidorna är bland de mest lästa i våra lokaltidningar (papperstidningar eller nättidningar). Detta bör knappast förvåna våra chefredaktörer verkande i dessa publikationer. Våra gräsrotsskribenter lever mestadels mitt i den verklighet som våra tidningar förväntas rapportera om.

Nå, nu ger våra tidningar mer eller mindre plats för gräsrötter att komma till tals. Den lokala papperstidning undertecknad prenumererar på, NSk tillsammans med KB, erbjuder förtjänstfullt ett helt uppslag där gräsrötter och prenumeranter kan komma till tals. Tumma inte på denna goda vana! I det lokala sammanhang där jag befinner mig skall också nämnas nättidningen Frilagts framträdande debattsidor.

Dock skall påpekas att vi har åtskilliga papperstidningar, uppbärande ekonomiskt stöd från oss skattebetalare, som upplåter ett mycket litet eller rent av inget utrymme åt läsare-medborgare-gräsrötter som vill komma till tals. Detta något en eller annan chefredaktör måhända skall ta till sig.
En tidning som generöst upplåter plats åt röster ur folkdjupet bidrar till att stärka vår vacklande demokrati och kanske också till att öka tidningens upplagesiffror.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Våra i många fall duktiga journalister på lokaltidningar över hela landet kan för övrigt på insändarsidorna få uppslag till fördjupad granskning.

Undertecknad har nämnt det tidigare men det förtjänar att upprepas. Hur kommer vi gräsrötter till tals i den dominerande mediaaktören SVT? Ett bolag vars verksamhet dyrt betalas av oss gräsrötter via skattesedeln. I dotterbolaget SR, det skall nämnas, kan du möjligtvis komma till tals i
Ring P1.

Det kan utan tvekan sägas att vårt land befinner sig i en kris som omfattar många områden i samhället. Undertecknad radar här utan särskild ordning upp några som dyker upp i minnet: skola, kommunikationer, lag och ordning, ekonomi, sjukvård.

För den situation som uppstått bär också media ett ansvar. Gräsrötterna måste ges en röst särskilt som politikernas förmåga att lyssna neråt helt tycks ha gått förlorad. När vi gräsrötter på valdagen lämnade ifrån oss vår makt överlät vi den till en politikerskara som alla bär ansvar för det Sverige vi nu ser.

Till sist: Införandet av tvingande folkomröstningar enligt schweizisk modell synes vara av nöden för att rädda vår vacklande demokrati.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se