Gruppen-3a-328x120

Lars Johnsson (M) angriper Frilagt i svar till JO

Lars Johnsson (M) angriper Frilagt i svar till JO

Kommunstyrelsens tidigare ordförande Lars Johnsson (M) vägrade i somras att via kommunstyrelsen svara på fler frågor från JO om sitt möte med Martin Persson angående överklagandet av Björksäteraffären. Han har sedan istället svarat direkt till JO och då osakligt angripit Frilagt genom att insinuera att tidningen klandrats för innehållet i artiklar om överklagandet.

Lars Johnsson förklarar i sitt yttrande att mötet inte skedde på uppdrag av kommunstyrelsen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Mötet skedde på enskilt initiativ av mig, i egenskap av förtroendevald ledamot av kommunfullmäktige, efter en diskussion med en kollega i fullmäktige, skriver han.

Bilden visar Lars Johnsson.
Kommunstyrelsens tidigare ordförande Lars Johnsson (M) ville inte svara på JO:s frågor till kommunstyrelsen, men har skickat in ett eget svar. Foto: Urban Önell

Han förklarar inte varför han skulle ha gått ur rollen som kommunstyrelsens ordförande för att enbart agera som fullmäktigeledamot. Han berättar att varken kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott informerades vare sig före eller efter mötet. Däremot talade han vid olika tidpunkter med enskilda ledamöter i kommunstyrelsen, däribland kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Hanna Nilsson (SD) om mötet, till exempel vid sammanträffande i arbetskorridoren eller i samband med fikapaus.

Liksom tidigare betonar Lars Johnsson att han inte utövat några påtryckningar mot Martin Persson.

– Tvärtom var jag tydlig med att jag inte ställde några krav på honom om att återkalla överklagandet.

– Syftet med mötet har inte varit att förmå MP att återkalla överklagande. Syftet har varit att informera MP om tillkommande omständigheter, skriver han.

När han på JO:s uppmaning ska kommentera innehållet i Frilagts artiklar om saken förklarar han att hans svar på journalistens fråga inte ska förstås som att syftet med mötet var att förmå Martin Persson att återkalla sitt överklagande.

– Min personliga uppfattning i sakfrågan är inte att likställa med syftet med mötet, skriver han.

I den första artikeln den 8 juli 2022 svarade Lars Johnsson på Frilagts fråga om syftet var att få Martin Persson att dra tillbaka överklagandet.

– Det tyckte jag såklart, men det var hans beslut. Jag ville att han skulle ha alla fakta på bordet när han tog sitt beslut, så att han visste konsekvenserna, sa han då.

Björksäters äldreboende. Foto: Berit Önell
Lars Johnsson tyckte att Martin Persson skulle ta tillbaka sitt överklagande av kommunens beslut att köpa Björksäters äldreboende, men försäkrar att han inte försökte övertala honom när han bjöd in honom till ett hemligt möte i stadshuset. Foto: Berit Önell

Lars Johnsson berättar “upplysningsvis” för JO att han anmälde “åberopade” artiklar till Medieombudsmannen. Men anmälan gällde inte sakinnehållet i den första artikeln där han fick stort utrymme för sin version utan att han i följande artiklar inte fått bemöta uppgifterna. Medieombudsmannen ville fria Frilagt, men Johnsson drev saken vidare till Mediernas Etiknämnd som beslöt att klandra Frilagt för att ha åsidosatt god publicistisk sed genom att inte ge möjlighet till samtida bemötande.

Martin Persson tar upp detta i sitt yttrande till JO över Lars Johnssons svar.

– Den kritik som Lars Johnsson menar att Frilagt ådragit sig med anledning av de artiklar som handlar om hans förfarande begränsar sig till det faktum att han inte fick tillfälle att yttra sig. Det var troligen till hans fördel att han inte bereddes denna möjlighet, för det svar som ges i hans yttrande skulle direkt ha genomskådats av allmänheten, skriver han.

Bilden visar Martin Persson.
Martin Persson förklarar för JO att Frilagt inte fått kritik för sakinnehållet i artiklarna om mötet med Lars Johnsson.

Han köper inte att Lars Johnsson, advokat och numera riksdagsledamot, skulle ha agerat som något annat än kommunstyrelsens ordförande vid mötet.

– Det är uteslutet att han inte agerat i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, en slutsats som lämpligen dras med tillämpning av de grunder som gäller för så kallat likgiltighetsuppsåt, skriver han.

Han bifogar beslutet från Mediernas etiknämnd.

– Jag har skickat in det för att visa att han far med osanning inför tillsynsmyndigheten, säger han till Frilagt.

Han förutsätter också att JO inte tror på Lars Johnssons hänvisning till att han bara ville delge information på det hemliga mötet i stadshuset.

– Om han bara ville det hade han haft möjlighet att skicka den informationen per brev eller mejl. Han hade en annan agenda: att få mig att ta tillbaka överklagandet.

Frilagt har sökt Lars Johnsson.

Berit Önell

Läs mer:

2022-07-08 Lars Johnsson (M) ville få Martin att dra tillbaka överklagande

2022-12-19 JO-yttrande: Lars Johnsson (M) agerade inte som privatperson

2023-02-16 Yttrande till JO: Johnsson måste ha agerat som kommunstyrelsens ordförande

2023-05-31 Lars Johnsson (M) medverkar inte i yttrande till JO

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se