torsjö live

Yttrande till JO: Johnsson måste ha agerat som kommunstyrelsens ordförande

Yttrande till JO: Johnsson måste ha agerat som kommunstyrelsens ordförande

Lars Johnsson (M) hade mandat att agera som kommunstyrelsens ordförande utan ett uttryckligt uppdrag därifrån. Det skriver Martin Persson till JO med anledning av nuvarande kommunstyrelsens yttrande i ärendet om att Johnsson skulle ha försökt få honom att dra tillbaka sitt överklagande av kommunens beslut att köpa Björksäters äldreboende.

Kommunstyrelsens tidigare ordförande Lars Johnsson (M) sitter idag i riksdagen.

Kommunstyrelsen hävdade i sitt yttrande att dess tidigare ordförande Lars Johnsson varken handlade som privatperson eller på kommunstyrelsens uppdrag när han stämde träff med Martin Persson i stadshuset en söndagskväll i maj 2022. Enligt sms-växling dem emellan ville Lars Johnsson prata med honom om hans överklagande. Martin Persson JO-anmälde att Johnsson utsatt honom för påtryckningar för att dra tillbaka överklagandet eftersom rättsprocessen drog ut på tiden och säljaren inte ville vänta längre. Enligt Lars Johnsson handlade det bara om att informera Martin Persson om nya fakta i ärendet som han behövde känna till.

Martin Persson menar att kommunstyrelsen i sitt yttrande bekräftar att kommunstyrelsens ordförande haft ett “icke oävet” mandat att agera i denna egenskap. Det skulle bekräftas av att kommunstyrelsen skriver att “upplysa om vilka följder ett överklagande kan få” inte kan vara ett “försök att undertrycka rätten att överklaga”.

Enligt Martin Persson kan det inte ha funnits något annat skäl än just att undertrycka rätten att överklaga.

– Om emellertid syftet inte hade varit att förmå mig att låta bli att överklaga eller att återkalla mitt överklagande framstår kontakten med Lars som en sällan sedd altruistisk beredvillighet från hans sida att ge mig undervisning vilket natrligtvis är en närmast enfaldig förklaring, skriver han.

Att Lars Johnsson istället skulle ha agerat som ledamot i kommunfullmäktige avfärdar Martin Persson också.

– Det framstår som synnerligen avlägset, inte minst i ljuset av att det handlade om ett av kommunstyrelsen berett ärende.

Han betonar också att det faktum att Lars Johnsson faktiskt var kommunstyrelsens ordförande och att kommunstyrelsen, i likhet med fullmäktige, hade ett stort intresse av att köpet skulle komma till stånd. Det går därför inte att hävda att han agerat endast som ledamot i fullmäktige.

– Han kommer med nödvändighet att ha agerat även i egenskap av kommunstyrelsens ordförande. Annorlunda hade bedömningen blivit om hans agerande saknat anknytning till kommunstyrelsen. Så är inte fallet. Han bör därför anses ha agerat i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, skriver Martin Persson.

Lars Johnsson avböjer att kommentera yttrandet.

– Sitter i möte. Har inte blivit kontaktad av JO. Har därför ingen kommentar, skriver han i ett sms till Frilagt.

Berit Önell

Läs mer:

2022-11-01 JO utreder Lars Johnsson (M) – vill ha svar av kommunstyrelsen

2022-12-19 JO-yttrande: Lars Johnsson (M) agerade inte som privatperson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se