torsjö live vers2

Förvåning hos Torsjö Live: Trista signaler

Förvåning hos Torsjö Live: Trista signaler

Torsjö Lives arrangörer är besvikna och förvånade efter kommunens beslut att dra in sponsringen till festivalen helt. Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö har dessutom meddelat att det inte blir någon hjälp med soptömning och toaletter, tvärtemot vad kommunalråden sa på onsdagens presskonferens.

– Signalerna är väldigt tråkiga, säger festivalgeneralen Mats Gunnarsson till Frilagt.

Han förstår inte logiken bakom beslutet som uppenbarligen inte enbart handlar om kommunens dåliga ekonomi. Nu vill han ha ett nytt möte med kommunalråden.

Kommunen har sponsrat Torsjö Live sedan starten 2014, bild från 2022. Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD). Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunen har sponsrat Torsjö Live sedan starten 2014. 2022 blev det 250 000 kronor. Nu var ansökan på 400 000 kronor. Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) föreslog 250 000 även i år.

Men majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott, det vill säga kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) och kommunalrådet Lina Bengtsson (M), beslöt på onsdagen att det inte blir något bidrag i år på grund av kommunens ekonomi.

Samtidigt förklarade Hanna Nilsson att hon inte tycker att kommunen ska sponsra företag, men att det inte finns något i kommunens riktlinjer som hindrar det.

Även andra företag har fått sponsorbidrag. 2017 kritiserade revisorerna kommunens hantering av sponsoravtal och krävde en formellt beslutad policy. Frågan om sponsring av företag kom också upp och revisorerna påminde om att kommunallagen inte tillåter att enskilda näringsidkare gynnas om det inte finns särskilda skäl. Kommunens sponsring av Hovdala International Horse Trials, värd 750 000 kronor, godkändes. Revisorerna hänvisade till rättsfall där bidrag till en enskild näringsidkare anses tillgodose ett allmänt samhälleligt intresse – om syftet är att sprida information om kommunen och främja näringslivet i allmänhet inom kommunen.

Kommunalrådet Lina Bengtsson (M).

Lina Bengtsson påstod vid presskonferensen att kommunen via Hässleholm Miljö fortfarande ska sponsra genom att stå för sophantering och tömma toaletter. Men detta stämmer inte. I förra veckan fick Torsjö Live negativt besked även från Hässleholm Miljö.

– I enlighet med kommunens riktlinjer ska vi inte rikta vår sponsring mot vinstdrivande verksamhet, skrev bolaget i ett mejl till arrangörerna.

Mats Gunnarsson, vice festivalgeneral Jonas Johansson och eventkoordinator Louise Wallin tycker att argumenten för avslag saknar logik, särskilt efter så många års gott samarbete.

– Torsjö Live är kommunens kanske bästa reklampelare, säger Mats Gunnarsson.

Han betonar att kommunalråden tidigare ansett att festivalen marknadsfört Hässleholm på ett positivt sätt.

– De har varit eld och lågor och tyckt att vi satt Hässleholm på kartan.

Festivalgeneralerna Mats Gunnarsson och Jonas Johansson hoppas på en ny dialog med kommunalråden.

De har drivit verksamheten som ett företag hela tiden.

– Om de inte vill sponsra företag får de väl ändra sin policy, säger Mats Gunnarsson.

Arrangörerna förstod också att det fanns en tveksamhet när de träffade kommunalråden den 1 december.

– Vi sa att vi kunde bilda en förening, men men fick besked att det inte skulle hjälpa, berättar Mats Gunnarsson som inte förstår vad politikerna menar.

Om det är kommunens ekonomi det handlar om anser han att även andra ansökningar bör avslås. Eller också får alla sponsorbidrag minskas.

– Det bästa hade varit att dra ner på alla lika mycket, säger han.

Han betonar att Torsjö Lives samarbete med kommunen har fungerat väldigt bra under alla år.

– Att sedan ekonomin i kommunen är dålig, det kan man förstå. Men från 250 000 till noll utan uppenbar anledning?

Han förutsätter att fördelningen av sponsorbidrag inte sker godtyckligt.

Festivalen är inte hotad, åtminstone inte nu. Att höja biljettpriset är inte heller en given lösning.

– Det är klart att det måste gå runt. Nu har vi lågkonjunktur och vi vill ha den här målpunkten med barnfamiljer, då kan vi inte vansinneshöja priserna. De måste ha råd att komma hit. Jag tycker att det är en märklig argumentation, säger han.

Men det är möjligt att ta in större publik.

– Det är klart att vi kan ta in fler om vi har mer mat och fler toaletter, ytor är där.

De siktar på 12 000 besökare i år, liksom förra året då det var utsålt ett par veckor före festivalen.

– Men då hade det varit pandemi. Det är inte säkert att vi kan räkna hem fler i år.

Tillväxtchef Stefan Larsson. Foto: Urban Önell

Kommunens tillväxtchef Stefan Larsson bekräftar att riktlinjerna från 2018 inte hindrar att företag får sponsorbidrag. När han som tjänsteman bedömer ansökningarna tar han ingen hänsyn till vilka juridiska personer som står bakom.

– Jag tittar förutsättningslöst på kriterierna, säger han.

Torsjö Live har uppfyllt alla sponsorkriterier i år liksom tidigare år. Men det är numera alltid kommunalråden som beslutar. Sedan 2020 har kommunen inte längre någon budget för sponsorbidrag. Trots det fördelades under 2022 totalt 1 090 000 kronor. Pengarna tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Budgeten för detta konto var förra året fyra miljoner kronor, i år gäller tre miljoner.

Förra året fick Tykarpsgrottan AB 100 000 kronor och Hesslecity, som ju också består av företag, 490 000 kronor i evenemangssponsring. Därutöver fick flera idrottsföreningar, individuella idrottare samt Hästveda marknad idrotts- eller evenemangssponsring.

Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef på Hässleholm Miljö. Foto: Berit Önell

Hässleholm Miljö har tidigare inte uttryckt någon tvekan inför att sponsra Torsjö Live.

När Frilagt frågar varför riktlinjerna nu tolkas annorlunda av bolaget än av kommunen svarar marknadschef Emma-Karin Trygg Vincic att det är Hässleholm Miljös egna riktlinjer som säger att vinstdrivande verksamheter inte ska sponsras.

– I mejlet som skickades till Torsjö Live uttryckte vi oss slarvigt, förklarar hon i ett mejl till Frilagt vid fyratiden på eftermiddagen.

Hon skickar inte med riktlinjerna, trots att vi begärt det, utan hänvisar till registratorn. Däremot nämner hon att riktlinjerna togs fram redan 2015. Varför Torsjö Live nu ska tolkas som vinstdrivande verksamhet om det inte gjorts tidigare får vi inte heller svar på. Dock skriver Emma-Karin Trygg Vincic att bolaget 2023 ser över sitt arbete med sponsring och bland annat har justerat rutinerna för ansökan.

Berit Önell

Kriterier för evenemang som kan få Hässleholms kommuns evenemangssponsring:

-Vänder sig till en stor målgrupp som nås av marknadsföringen
-Ökar kännedomen om Hässleholm utanför kommunen
-Har hög internationell, nationell eller regional status
-Bidrar till att stärka Hässleholm som en kommun att bo i och att besöka
-Är massmedialt intressant för riksmedia

Uppdatering:
På fredagen fick Frilagt del av Hässleholm Miljös så kallade sponsorstrategi som är daterad 2015. Där står under rubriken ”Vi ska undvika att vår sponsring:” bland annat ”Riktas till affärsdrivande verksamheter”. Övrigt som ska undvikas är enskilda individer eller enskilda lag, verksamheter som är skadliga för miljön, verksamheter utan ett tydligt miljötänk, verksamheter som strider mot Hässleholm Miljös värderingar samt politiska och religiösa verksamheter.

Läs mer:

2023-02-15 Torsjö Live blir utan kommunalt sponsringsbidrag

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se