Gruppen-3a-328x120

KD vill hålla liv i landsbygden

Bilden visar Simon Berneblad, Christer Caesar och Stefan

Behöver Hässleholm en ny kommunal nämnd som underlättar livet på landet? Vad kan de lokala beslutsfattarna göra för företag och boende? Det är frågor som Kristdemokraterna vill aktualisera. Den lokala partigruppen har därför släppt ett nytt landsbygdspolitiskt program som kommer att leda till motioner i fullmäktige. Alldeles nyligen var det hoten om nedsläckta gatlyktor och […]

Tillfällig ombyggnad av utdömt reningsverk i Emmaljunga

Det utdömda reningsverket vid Björstorp i Emmaljunga kan få byggas om för att användas tillfälligt, tills avloppsvattnet kan ledas till Vittsjö reningsverk som ska byggas ut. Imorgon, tisdag, får miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ansökan på sitt bord. Förbudet att använda anläggningen gäller från och med den 30 juni 2024 och är förenat med ett vite […]

Nej till anmälningsplikt för skol- och vårdpersonal!

INSÄNDARE. Det har den senaste tiden diskuterats om personal inom offentlig verksamhet ska informera berörda myndigheter när dom kommer i kontakt med personer som saknar rätten att befinna sig i Sverige. Självklart skall ett ja vara ett ja och ett nej skall vara ett nej. Har man fått ett avslag på asylansökningen eller begått ett […]