Gruppen-3a-328x120

KD vill hålla liv i landsbygden

KD vill hålla liv i landsbygden

Behöver Hässleholm en ny kommunal nämnd som underlättar livet på landet? Vad kan de lokala beslutsfattarna göra för företag och boende? Det är frågor som Kristdemokraterna vill aktualisera.

Den lokala partigruppen har därför släppt ett nytt landsbygdspolitiskt program som kommer att leda till motioner i fullmäktige.

Alldeles nyligen var det hoten om nedsläckta gatlyktor och julgranar som fick landsbygdsborna att resa ragg. Det tvingade politikerna att slå till reträtt, i alla fall när det gäller julgranar i kransorterna.

Bilden visar Simon Berneblad, Christer Caesar och Stefan
Fullmäktigeledamöterna Simon Berneblad, till vänster, Christer Caesar och Stefan Svensson presenterar Kristdemokraternas lokalpolitiska program. Den fjärde ledamoten, Erika Heil Utbult ersätts symboliskt av partiledaren Ebba Busch.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Christer Caesar som är KD:s gruppledare i kommunfullmäktige, hävdar visserligen att sista ordet inte är sagt än vad gäller gatlyktorna. Samtal pågår med Trafikverket angående om de är beredda att ta över en del av kommunens lyktstolpar. Släckt gatubelysning är likväl att vänta på många håll.

Med sitt landsbygdsprogram, som presenterades vid en presskonferens på måndagen, utmanar KD Centerpartiet som traditionellt ansetts vurma mest för landsbygdsfrågorna. På senare år visar väljarundersökningar att Sverigedemokraterna på många håll övertagit Centerpartiets roll på landsbygden.

Men Kristdemokraterna i Hässleholm ser det inte som något problem när de vill väcka opinion med egna landsbygdsförslag.

– Det kanske bara medverkar till att förslagen får större genomslag, säger Simon Berneblad.

Den som följt den politiska debatten i Hässleholms kommun de senaste åren kan konstatera att den till stor del kretsat kring centralorten i allmänhet och dess centrala delar i synnerhet.

Men nu vill KD uppmärksamma att kommunen är mer än Hässleholm. Partiet påtalar att närmare två tredjedelar av kommunens invånare bor utanför staden, i kransorterna och mindre byar. Bilden av en landsbygdskommun förstärks ytterligare av att kommunen till ytan är den största i Skåne.

– Hela kommunen ska leva, säger Christer Caesar. Vi måste hålla liv i landsbygden så länge vi kan, för den är viktig för oss allesammans.

Därför har KD ett antal olika förslag. Bland annat att kommunen ska öronmärka en miljon kronor per år till landsbygdssatsningar och att den ska köpa in mera lokalproducerade livsmedel, även om de är dyrare.

KD vill underlätta för industrietableringar i kransorterna genom att rensa upp och sanera gamla industriområden i kransorterna. Nya detaljplaner för den sakens skull är angelägna.

– Den bästa tiden att ta fram detaljplaner är när det är lågkonjunktur, säger Simon Berneblad. För när den sedan är över är det för sent.

I första hand bör en detaljplan för Hästveda prioriteras, anser KD. Går det att ordna fram billiga tomter för nya privatbostäder vore det positivt.

En uppluckring av strandskyddsbestämmelserna utreds för närvarande på initiativ av regeringen. Det är också på den nivån som beslut om förändringar fattas.

Men kommunen skulle enligt KDs förslag kunna agera som testpilot för förenklade strandskyddsregler, som de menar åtminstone borde gälla på landsbygden. Detta för att underlätta nybyggnation. Särskilt skyddsvärda områden med strängare tillämpning ska vara tydligt utpekade på förhand, anser KD.

Trots att kommunen nyligen fick bakläxa av både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen för att ha beviljat dispens från strandskyddet på godtyckliga grunder anser KD alltså att Hässleholms kommun borde beviljas ett större manöverutrymme. De nuvarande reglerna, där 100 meter är det gängse och det också finns ett utökat skydd på 300 meter, menar KD kunde ersättas av en 50-metersregel.

Sverigedemokraterna i Hässleholm gjorde nyligen ett utspel där de ville göra Hässleholm till en vargfri kommun. Riktigt så långt vill KD inte gå, men de är för en kraftigare reglering av vargstammen, än dagens. Därför välkomnar partiet en debatt i frågan. KD menar att man bör ta itu med problemet på ett tidigt stadium. Det handlar om att slå vakt om landsbygdsbefolkningens intressen. Hundar och får riskerar att bli allt mer angripna när antalet vargar ökar.

– Jag är förvånad över att det inte varit fler angrepp, säger Stefan Svensson. Men det beror nog på att det är gott om hjort och att vargen föredrar det före lammkött.

Text och foto: Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se