torsjö live vers2

Renovering av Sösdala idrottshall kostar 41 miljoner

Renovering av Sösdala idrottshall kostar 41 miljoner

41,1 miljoner kronor blir kostnaden för en helrenovering av Sösdala idrottshall. Det visar underhållsplanerna som tagits fram inför politikernas beslut om framtiden för hallen och simhallen som idag är sammanbyggda. Eftersatt underhåll är en faktor, men också byggnadens ålder. Omklädningsrummen för båda verksamheterna är inräknade i kalkylen, men alla behövs kanske inte om simhallen inte ska öppnas igen.

Byggnaden uppfördes 1967. Paul Tuvesson på kommunens tekniska förvaltning, som tagit fram underhållsplanerna, förklarar att avloppsstammar, elledningar med mera därmed uppnått sin tekniska livslängd. Om det inte varit aktuellt med en större renovering hade det inte varit akut att byta ut, men när det nu är dags blir det en helrenovering.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Att då inte byta ut elen kan innebära fara.

– Det finns en ökad risk för bränder, säger Paul Tuvesson.

Bilden visar sim- och idrottshallen i Sösdala.
Underhållsplanerna för idrottshallen och omklädningsrummen, i bortre delen av bilden är nu klara. För simhallen har ingen ny beräkning gjorts. Foto: Marcus Nilsson

När det gäller vatten och avlopp har det också varit problem med läckage.

– Det är gamla gjutjärnsrör som har rostat sönder, berättar han.

Rören har lagats genom så kallad relining där en liten strumpa av plast placeras på insidan av röret.

– Det håller inte lika länge, kanske 15 år. Om rören byts ut räknar man 15 år. Vi vill inte chansa på att få avloppsläckor sedan. Det har ju gått sönder på något ställe och jag bedömer att skicket är detsamma i hela byggnaden, säger Paul Tuvesson.

VVS-arbeten i byggnad A beräknas kosta en miljon kronor, i byggnad B 800 000 kronor. Kostnaden höjs av att ytskikten förstörs när rören ska bytas ut. Eventuellt skulle några plastmattor som byttes för cirka fem år sedan delvis kunna ligga kvar.

Den största enskilda posten i underhållsplanerna är våtrum/kök i byggnad B som ligger mellan idrottshallen och simhallen och är den del där entré och omklädningsrum finns. Kostnaden är 7,1 miljoner kronor. Även i byggnad A finns omklädningsrum, i källaren under idrottshallen där brottning, och tidigare även boxning, tränats. Där väntas en kostnad på tre miljoner kronor.

– Man behöver kanske inte alla dessa omklädningsrum. Frågan om hur stort behovet är kommer att ställas i projektet, säger Paul Tuvesson.

Om det blir ett projekt, det är upp till politikerna att besluta. S har tidigare lovat öppna Sösdala simhall igen, men aviserade nyligen att ett beslut skulle vänta tills underhållsplanerna var klara.

– Jag fick i uppdrag att göra en underhållsplan. Detta är vad jag rekommenderar att man bör göra. Det är rätt mycket pengar som kommer att gå till detta. Men då får man 50 år i ny livslängd, säger Paul Tuvesson.

Under de 50 åren lär dock underhåll behövas. Ytskikten måste bytas senast efter 25-30 år.

Bilden visar tre pojkar som tittar på simhallens omklädningsrum.
Simhallens omklädningsrum är i bättre skick än idrottshallens och renoverades 2016-2017. Vid ett möte om simhalens framtid i maj 2019 inspekterade från vänster Elias Lind, Vidar Kristensson och Emil Lindholm lokalerna. Foto: Urban Önell

Byte av tak beräknas kosta närmare 1,6 miljoner inklusive takfönster och övriga fönster 2,2 miljoner.

– Takbyte måste till. Det har varit läckage, framförallt där omklädningsrummen är, säger Paul Tuvesson.

En stöld av invändiga hängrännor i koppar ställde till det änu mer.

– Sedan regnade det in och det lagades provisoriskt med takpapp.

Fönstren hör till de delar av idrottshallen som har eftersatt underhåll.

– De behöver målas nästan vart tionde år. Men många fönster från slutet av 60-talet och början av 70-talet är inte gjorda av bra virke och blir väldigt dåliga, säger Paul Tuvesson.

Fasadskivor, betong till fasaden samt räcken och dörrar väntas kosta drygt tre miljoner. Entré- och glaspartier beräknas till 1,3 miljoner.

Merparten av kostnaderna i underhållsplanen har lagts på 2024 och 2025, cirka 37 miljoner, eftersom det finns samordningsvinster i att göra det mesta samtidigt vid en helrenovering. Dock ligger bland annat två miljoner till ventilation, hälften i vardera bygnadsdel, tio år framåt, likaså en miljon till golv i idrottshallen.

Det finns en hel del trappor i byggnaden idag. Reglerna för tillgänglighet har också skärpts sedan 1960-talet. Paul Tuvesson antar att kommunen måste anlita en tillgänglighetskonsult. Han har räknat med 500 000 kronor till att byta ut den enda hissen som idag landar i damernas omklädningsrum.

– Det får vara någon annan lösning så att även herrar får sitta i rullstol, säger han.

Idrottshallen är cirka 1 000 kvadratmeter stor och källaren under har samma mått. Byggnad B är uppmätt till totalt 493 kvadratmeter i två plan. Kvadratmeterpriset för helrenovering skulle då bli 16 400 kronor.

– Det är kanske rätt rimligt. Nybyggnad har tidigare beräknats till cirka 30 000 kronor per kvadratmeter. Det har gått upp rätt mycket nu, säger Paul Tuvesson.

– Det blir nästan alltid billigare att renovera än att bygga nytt. Nu bygger man energisnålare, men jag hoppas att man kan tilläggsisolera väggar och vind när man helrenoverar.

Det är inte alltid det går att tilläggsisolera taket på en äldre idrottshall, beroende på hur det är konstruerat.

Berit Önell

Läs mer:

2023-08-18 Kommunens kalkyl: Nya badhuset kostar 24 miljoner per år

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se